BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Podatek bankowy w krajach UE - wybrane aspekty
Selected aspects of the bank tax in the EU countries
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 2, s. 88-100, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Finanse, Sektor bankowy, Podatki, Podatek bankowy
Banks, Finance, Banking sector, Taxes, Bank tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały omówione sposoby wdrażania podatku bankowego w wybranych krajach UE oraz dokonana analiza zmian dotyczących odporności finansowej banków i poziomu ryzyka przez nie ponoszonego. Przeprowadzone badanie ma na celu weryfikację tezy, czy po wprowadzeniu podatku bankowego w krajach UE nastąpiła istotna zmiana kondycji finansowej sektora bankowego. Badanie dotyczyło odporności finansowej, rozumianej jako zdolność banków do absorbowania strat oraz poziomu ryzyka ekspozycji banku.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the manners of implementing the bank tax in the selected EU coun-tries and analyses the changes concerning the financial resilience of banks and the level of risk incurred by them. The research conducted is to verify the thesis whether a significant change of the financial condition of the banking sector has occurred after introduction of the bank tax in the EU countries. The study covered the financial resilience, understood as the ability of the banks to absorb the loses and the level of risk of the bank's exposure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brunnermeier M.K. [2009], Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 23, No 1, p. 77-100.
 2. Buch C.M., Hilberg B., Tonzer L. [2014], Taxing banks: an evaluation of the German bank levy, Discussion Paper, Deutsche Bundesbank, No 38/2014.
 3. EC [2012], Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Books, European Commission.
 4. EC [2013], Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Books, European Commission.
 5. EC [2014], Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Books, European Commission.
 6. EC [2015], Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Books, European Commission.
 7. EC [2016], State Aid Scoreboard 2016, European Commission, dostęp 20/09/2016.
 8. ECB [2013], Opinion of the European Central Bank of 18 February 2013 on the amended calculation of the annual financialstability contribution, (CON/2013/13), European Central Bank.
 9. IMF [2010], A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector. Final Report for the G-20, International Monetary Fund.
 10. Iwanicz-Drozdowska M. (red.) [2015], Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 71.
 11. Laeven L., Valencia F. [2012], Systemic Banking Crises Database: An Update, IMF Working Paper, WP/12/163.
 12. Perotti E., Suarez J. [2011], A Pigovian Approach to Liquidity Regulation, "International Journal of Central Banking".
 13. Riksgalden [2016], Managingbankingcrises (resolution), Swedish National Debt Office, https://www. riksgalden.se. [2016], Legal Information System of the Republic of Austria, https://www.ris.bka.gv.at/ GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&GesetzesnRIS, dostęp 20/09/2016.
 14. RIS [2016], Legal Information System of the Republic of Austria, https://www.ris.bka.gv.at/
 15. Ustawa [2016], Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 68).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4683
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu