BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polanowska Agnieszka (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Coaching jako metoda odkrywania i doskonalenia zasobu ludzkiego - analiza i ocena w świetle teorii i praktyki
Coaching as a Method of Discovering and Perfecting Human Resources - Analysis and Evaluation
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 99-112, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Coaching, Zasoby ludzkie, Kompetencje pracownicze
Coaching, Human resources, Employees competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnych przedsiębiorstwach permanentnie wykorzystuje się coaching. Uznawany jest on za jedną z kluczowych metod, która odkrywa oraz doskonali zasoby ludzkie. Źródłem stosowania coachingu są bieżące potrzeby danego podmiotu gospodarczego oraz bezpośrednio związane z nim wymagania zawodowe. Właśnie te elementy przyczyniają się do profesjonalnego i odpowiedzialnego dbania o potencjał ludzki. W niniejszej publikacji zaprezentowano istotę oraz cele coachingu. Przedstawiono jego kluczowe rodzaje. Założeniem artykułu jest odniesienie przytoczonych treści teoretycznych do praktyki. Cel ten jest realizowany poprzez analizę i ocenę wyselekcjonowanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Coaching is used all the time in modern enterprises. It is acknowledged as one of the key methods of discovering and perfecting human resources. The application of coaching depends on the ongoing needs of the company, as well as its professional requirements. These factors are what leads to the professional and responsible approach towards nurturing the human capital. This work discusses the principles and objectives of coaching, as well as its key variations. The aim of this paper is to relate the quoted theory to practice. This is done by means of analysis and evaluation of selected enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreas S., Przebudowa Twojego Ja. Stań się tym, kim pragniesz być, METAmorfoza, Wrocław 2003.
 2. Ashworth L., Out HR Columnist, [w:] People Management, 9.15.2005, vol. 11.
 3. Beck E., Doskonalenie potencjału pracowniczego, [w:] Zbiegień-Maciąg L. (red. nauk.), Zarządzanie pracownikami, wydanie trzecie, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
 4. Bennewicz M., Coaching, czyli restauracja osobowości: jak odkryć tajemnice szczęściarzy i potem uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty, G + J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2008.
 5. Canfield J., Chee P., Coaching dla zwycięzców. Sprawdzone techniki urzeczywistniania marzeń i osiągania trudnych celów, Rebis - Dom Wydawniczy, Poznań 2014.
 6. Caplan J., Coaching for the future: How smart companies use coaching and mentoring, CIPD, London 2003.
 7. Czarkowska, L. D., Coaching - nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich, [w:] Witkowski S. A., Listwan T. (red. nauk.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 8. Hargrove R., Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 9. Lewicka D., Coaching jako narzędzie motywowania pracowników, [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A., Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Prace Naukowe UE, Nr 43, Wrocław 2009.
 10. Lippmann E. D., Coaching - Angewandte Psychologie die Beratungspraxis, wydanie 2, Heidelberg 2009.
 11. Merath S., Coaching für Unternehmer, [w:] unternehmercoach.com, 2009.
 12. Rock D., Page L. J., Fundamenty coachingu. Neurobiologia a skuteczna praktyka, Co&Me Publishing, Warszawa 2014.
 13. Rogers J., Coaching: podstawy umiejętności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 14. Sherman S., Freas A., The wild west of Coaching, [w:] Harvard Business Review 82 (11), 2004.
 15. Szczygieł M., Coaching jako narzędzie rozwoju kompetencji przywódczych menedżera, [w:] [kadry.nf.pl], artykuł z dnia 05.06.2008.
 16. Vickers A., Bavister S., Coaching, Onepress, Gliwice 2006.
 17. Winnicka-Wejs A., Coaching kompetencji jako efektywna metoda doskonalenia projakościowych postaw i działań pracowników, [w:] Personel i Zarządzanie nr 21 / 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu