BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyczek Sławomir (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Directions of consumption development in the 21st century
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Challenges for marketing in 21st century, 2017, s. 187-199, bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Wzrost gospodarczy
Consumption, Consumer behaviour, Economic growth
Abstrakt
In recent decades the role and the place of consumption in the economy have been radically re-defined. The 19th and early 20th centuries were dominated by the production paradigm, whereas in the post-war period the situation changed and consumption became a driving force in the economy. Rich coun- tries entered the consumption phase of the civilisation. Consumption ceased to be a mere effect of economic growth and became its important, probably even the most important, stimulant. In the developed economy of today it is the consumption of goods (both materiał products and services), not their production, that has become an issue of fundamental importance. Changes occurring in the market also invołve a rapid growth in the consumption of new products and major modifications in the products already in use, as well as significant developments conceming the lev- els and ways of satisfying consumption needs. Ali these changes are so extensive and thorough that the term new consumption (Bywalec, 2007) or modem consumption (Solomon, 2012) is used increasingly often. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., Raaij W.F. van (2003), Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa
 2. Amould E., Price L., Zinkhan G. (2004), Consumers, McGraw Hill Irwin, Boston
 3. . Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Blythe J. (2008), Consumer Behavior, Thomson, London
 4. Bogalska-Martin E. (1998), Konsumenci epoki postnowoczesności w analizach autorów francuskich [in:] Konsument - przedsiębiorstwo - przestrzeń, Tom 1, CBiE AE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 5. Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 6. Dąbrowska A., Janoś-Kreslo M., red. (2007), Konsument na rynku europejskim, IBRKiK, Warszawa
 7. Freeman J. (2000), Presuming to Coin a New Meaning for Prosumer', The Boston Globe, Oklahoma City
 8. Hara T., Arai T. (2012), Encourage Non-Designer 's Design: Continuous Yalue Creation in Mamfactuńng Products and Services, "CIRP Annals - Manufacturing Technology", Vol. 61, No. 1.
 9. Higham W. (2009), The Next Big Thing, Kogan Page, London
 10. Jamka B. (2013), Nowy paradygmat podejmowania decyzji, X Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa
 11. Janoś-Kresło M., Mroz B., red. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa
 12. Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań
 13. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 14. Kieżel E., red. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa
 15. Kieżel E., Smyczek S., red. (2011), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Placet, Warszawa
 16. Kieżel E., Smyczek S., red. (2012), Zachowania rynkowe kobiet - wybory i determinanty, Placet, Warszawa
 17. Komisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/ cu2020/pdl/l PL ACT_partl_v 1 .pdf (accessed: 18.10.2016)
 18. MrózB. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, SGH, Warszawa
 19. Ohme R.K., Pyl P. (2006), Płytkie versus głębokie przetwarzanie komunikatów reklamowych, "Marketing i Rynek", nr 3
 20. Phipps R., Simmons C. (2008), Understanding Customers, Butterworth Heinemann, Oxford
 21. Raymond M. (2003), Tomorrow People: Futurę Consumers and How to Read Them, Financial Times Press, New York
 22. Schiffman L.G., Bednall D., 0'Cass A., Paladino A., D'Alessandro S., Kanuk L.L. (2008), Consumer Behavior, Prentice Hall, New Jersey
 23. Solomon M. (2012), Consumer Behavior, Prentice Hall, New Jersey
 24. Solomon M.R., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M.K. (2010), Consumer Behavior, Financial Times Press, New York
 25. Staniszkis J. (2008), Ja. Próba rekonstrukcji, Prószyński i S-ka, Warszawa
 26. Stiglitz J. (2007), Rich Countiies, Poor People? "New Perspective Quartarly", Vol. 24
 27. Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu