BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Brodziński Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zmiany potencjału wytwórczego w sektorze rolno-spożywczym w Polsce
Changes in Production Potential in Agri-Food Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 188-193, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Przemysł rolno-spożywczy, Wyniki badań
Agrobusiness, Agri-food industry, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O11, O13
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prowadzonych studiów i analiz było określenie kierunków zmian, które nastąpiły w polskim sektorze rolno-spożywczym na tle całej gospodarki kraju. Analiza dotyczyła potencjału wytwórczego i prowadzona była na podstawie informacji o zasobach siły roboczej, wartości środków produkcji oraz nakładów inwestycyjnych w przemyśle spożywczym i w rolnictwie. Okres analizy obejmowały lata 2005-2015, co wykorzystano do przedstawienia trendu rozwoju metodą regresji liniowej na lata 2016- 2017. Na podstawie badań zaobserwowano spadek zatrudnienia w przemyśle spożywczym i wzrost liczby pracujących w rolnictwie. Jednocześnie zwiększała się wartość brutto środków trwałych w tych działach, przy czym ich udział w skali całej gospodarki zmniejszał się. Również wartość nakładów inwestycyjnych w przemyśle spożywczym i rolnictwie w analizowanym okresie rosła, jednak w przypadku przemysłu spożywczego w skali całej gospodarki malała, w rolnictwie natomiast nieznacznie rosła.(abstrakt oryginalny)

The aim of studies and analyzes was to identify the directions of changes that took place in the Polish agro-food sector on the background of the whole economy of the country. The analysis focused on the manufacturing potential and was based on information on labor resources, the value of the means of production and investment outlays in the food industry and agriculture. The analysis period covered the years 2005-2015, which was used to present the linear regression line for 2016-2017. On the basis of the research, there has been observed a decline in employment in the food industry and an increase in the number of people employed in agriculture. At the same time, the gross value of fixed assets in these divisions is growing, with their share in the overall economy decreasing. Also, the value of investment outlays in the food and agriculture sectors increased during the period, but in the case of the food industry the whole economy is decreasing, while in agriculture it is growing slightly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bórawski Piotr, Aneta Bełdycka-Bórawska. 2016. "Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (31): 48-59.
 2. Brodziński Zbigniew, Eugeniusz Karol Chyłek. 1999. Doradztwo w agrobiznesie. Olsztyn: Wyd. ART.
 3. Czyżewski Andrzej (red.). 1995. Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej. Poznań: Wyd. ODR w Sielinku.
 4. Figiel Szczepan, Włodzimierz Rembisz. 2009. Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym- -ujęcie analityczne i empiryczne. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 5. Gornowicz Mirosław, Krystyna Romaniuk, Grzegorz Szczubełek. 2014. Ekonomika produkcji. Olsztyn: Wyd. UWM w Olsztynie.
 6. Gruszczyński Marek, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska. (red.). 2009. Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich. Warszawa: PWN.
 7. GUS. 2006-2016a. Rocznik statystyczny przemysłu. Warszawa: GUS
 8. GUS. 2006-2016b. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa: GUS.
 9. GUS. 2006-2016c. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
 10. Kiełbasa Magdalena. 2015. "Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego". Progress in Economic Sciences 2: 227-238.
 11. Kowalski Andrzej, Szczepan Figiel, Maria Halamska. 2011. "Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego". Polish Journal of Agronomy 7: 29-42.
 12. Kuropka Ireneusz. 2001. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego. [W] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, red. Maria Cieślak, 104-139. Warszawa: PWN.
 13. Mrówczyńska-Kamińska Aldona. 2014. "Struktura agrobiznesu w Polsce i jego znaczenie w gospodarce w kontekście integracji z UE". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 47-54.
 14. Pawlewicz Adam, Zbigniew Brodziński. 2006. "Zmiany w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce". Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1118 (2): 212-218.
 15. Smędzik Katarzyna. 2009. "Koncentracja przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie wielkopolskim". Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2: 275-287.
 16. Sobczyk Mieczysław. 1998. Jednorównaniowe modele ekonometryczne w prognozowaniu. [W] Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, red. Edward Nowak, 97-119. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 17. Urban Roman. 2012. "Ocena spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 3-17.
 18. Wilkin Jerzy. 2001. "Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji". Roczniki Naukowe SERiA 3 (1): 9-20.
 19. Woś Augustyn. 1996. Agrobiznes. Makroekonomia. T. 1. Warszawa: Wydwanictwo Key Text.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1187
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu