BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polna Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany lesistości obszarów wiejskich w Polsce w latach 1995-2016
Changes in the Woodiness of Rural Areas in Poland in the Years 1995-2016
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 194-199, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Lasy, Struktura przestrzenna
Rural areas, Forests, Spatial structure
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q23
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian lesistości na obszarach wiejskich Polski. Badania dotyczą lat 1995 i 2016. Analizę przeprowadzono na podstawie rocznych sprawozdań geodezyjnych oraz Krajowego Wykazu Gruntów. Stwierdzono, że głównie wskutek zalesiania gruntów rolnych i nieużytków lesistość wzrosła z 28,4% w 1995 roku do 30,6% w 2016 roku. Natężenie zmian było zróżnicowane przestrzennie zarówno w województwach, jak i gminach. Badania wykazały postępującą koncentrację przestrzenną lasów na obszarach wiejskich Polski. Szczególnie duży wzrost udziału lasów miał miejsce w gminach położonych na terenach cechujących się wysoką lesistością.(abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in the woodiness of rural areas in Poland in the years 1995-2016. The analysis was based on the Annual Geodesic Reports and the National Land Register. It was found that as a result of mainly afforestation of agricultural land and wasteland, the woodiness increased from 28.4% in 1995 to 30.6% in 2016. The rate of changes was spatially diversified, both at the level of voivodeship and communes. Studies have shown progressive spatial concentration of forests in rural areas of Poland. A particularly high share of forest was observed in communes with a high woodiness index.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Degórski Marek. 2013. Infrastrukturalna wartość lasów. Lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka). [W] Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. Panel ekspertów, 15.10.2013. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa.
  2. Fonder Wojciech. 2002. Stan i perspektywy realizacji programu zwiększania lesistości kraju. [W] Rola leśnictwa w ekorozwoju regionalnym. red. A. Grzywacz, 93-113. Orzechowo: Polskie Towarzystwo Leśne.
  3. Informacja o stanie lasów w 1992 r. 1993. Warszawa: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
  4. Łonkiewicz Bogdan. 1994. "Przestrzenne modele kształtowania lesistości kraju". Człowiek i Środowisko 18 (1): 97-113.
  5. Poławski Zenon. 2009. "Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w ostatnich dwóch stuleciach". Teledetekcja Środowiska 42: 69-82.
  6. Siuta Jan, Bogusław Żukowski. 2011. "Wzrost lesistości kraju od 1946 roku". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 47: 133-145.
  7. Szujecki Andrzej. 1992. Czy lasy muszą zginąć? Warszawa: Wiedza Powszechna.
  8. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Dz.U. 2001, nr 73, poz. 764.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1188
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu