BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Müller Adam (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Obrót nieruchomościami rolnymi - ocena zmian legislacyjnych
Turnover of Agricultural Property - Assessment of Legislative Changes
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 38, s. 118-127, bibliogr. 9 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Obrót nieruchomościami, Gospodarka nieruchomościami, Nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Rynek nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Prawodawstwo, Ustawodawstwo gospodarcze
Real estate trade, Real estate economy, Real estate, Ground real estate, Real estate market, Real estate management, Legislation, Economic legislation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wpływ zmian w obrocie nieruchomościami rolnymi, obowiązujących od 30 kwietnia 2016 r., na rynek nieruchomości. Przedmiotem oceny jest funkcjonowanie wspomnianej zmiany w kontekście podmiotów, które mogą nabyć nieruchomość rolną. Ponadto analizie został poddany wpływ wprowadzonych zmian na ewentualny podział nieruchomości rolnych i następnie ich zbycie. Autor zwraca uwagę na swoistą lukę prawną w zakresie realizacji celu, jaki miała spełniać nowelizacja ustawy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the impact of changes in agricultural real estate in force from 30 April 2016. The subject of evaluation is the functioning of this change in the context of the entities that can acquire agricultural property. In addition, a correlation of the changes for distribution of agricultural property and it's further disposing has been analyzed - showing the same kind of loophole in the implementation of what was to meet the amendment to the Act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790, z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1774, z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 803, z późn. zm.).
  5. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2016 r., IV CSK 438/15.
  6. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1999 r. , III CKN 140/98.
  7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r., I OSK 132/06.
  8. Bałan-Gonciarz E., Ciepła H., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, LEX 2011.
  9. Klat-Górska E., Klat-Wertelecka L., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu