BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorenc Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński, doktorantka)
Tytuł
Wolność mediów a bezpieczeństwo państwa
Freedom of Expression and Security of State
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2016, nr 4, s. 139-155, tab.
Krakow International Studies
Tytuł własny numeru
Między wolnością a bezpieczeństwem : w poszukiwaniu europejskich priorytetów
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Media, Wolność słowa
National security, International security, Media, Freedom of speech
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W świecie zachodnim mocno zakorzeniło się przekonanie, że wolność słowa i mediów jest jednym z najważniejszych, nienaruszalnych i mających jedynie pozytywne implikacje praw człowieka. W dobie Internetu, podmiot tej wolności uległ jednak poszerzeniu, możliwość publikacji treści ma bowiem obecnie niemal każdy człowiek. Skutkiem tego niektóre podmioty polityczne, ekonomiczne czy społeczne zaczęły wykorzystywać wolność mediów do własnych celów. W takiej sytuacji należy postawić pytanie, czy wolność słowa i mediów ma w dzisiejszych czasach jedynie pozytywne znaczenie, czy raczej może stanowić też zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa: jego ludności, władzy, terytorium oraz rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Modern societies, especially those from the Western hemisphere, strongly believe in the idea that freedom of expression, one of the most important human rights, has only positive effects. It is however worth to mention that in the Internet era the subject of this freedom has broaden and includes now almost every person capable of creating and publishing content. As a result, some political, economical or social actors start to take advantage of freedom of expression. Therefore, it is necessary to find out whether freedom of expression has only positive effects or whether it can posea threat to the security of state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Luhn, Game of Trolls: the Hip Digi-kids Helping Putin's Fight for Online Supremacy, "The Guardian", 18.08.2015, http://www.theguardian.com/world/2015/aug/18/trolls-putin-russiasavchuk [dostęp: 20.03.2016].
 2. D. Frei, Sicherheit: Grundfragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977, s. 17.
 3. E. Noelle-Neumann, The Spiral of Silence: a Theory of Public Opinion, "Journal of Communication" 1974, nr 24, s. 43-51.
 4. E. Said, Orientalism, London 1977, s. 5-6.
 5. E. Shils, Center and Periphery: Essays in Macrosociology, Chicago 1975, s. 1-16.
 6. H. Schiller, Communication and Cultural Domination, White Plains, NY 1976, s. 5-7.
 7. J. Keane, The Media and Democracy, Cambridge 1991, s. 12-13.
 8. J. Marczak, Bezpieczeństwo narodowe - pojęcie, charakter, uwarunkowania, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Flis, Warszawa 2006, s. 16.
 9. J. Sobczak, Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939-1945, Poznań 1988, s. 289.
 10. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 15.
 11. J. Stefanowicz, Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa 1984, s. 18.
 12. J. Tunstall, The Media Are American, London 1977, s. 17-19.
 13. K. Lorenc, Wizerunek polskich wyborów prezydenckich w 2015 r. Analiza zawartości prasy USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, "Arena. Sprawy Międzynarodowe" 2015, nr 17, s. 24-32.
 14. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 374-377.
 15. M. Peter-Wirski, Firmy silniejsze niż państwa, Stosunki Międzynarodowe, 27.04.2010, http://www.stosunki.pl/?q=content/firmy-silniejsze-ni -pa stwa [dostęp: 12.04.2016].
 16. N. Klein, No space, no choice, no jobs, no logo, tłum. H. Pustuła, Izabelin 2004, s. 398-402.
 17. P. Sierpień, Arabski punkt widzenia - Al Jazeera, Portal Spraw Zagranicznych, 8.02.2009, http://www.psz.pl/124-polityka/przemyslaw-sierpien-arabski-punkt-widzenia-al-jazeera [dostęp: 12.04.2016].
 18. R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 10, s. 49-50.
 19. R. Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008, s. 16.
 20. R.M. Entman, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, "Journal of Communication" 1993, nr 43, s. 51-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2680
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu