BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karnat Beata (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne porozumienie rozłożonego ryzyka w celu finansowania inwestycji publicznych
Public-Private Partnership - a Divided Risk Agreement for Financing Public Investments
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 254-263, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Ryzyko, Inwestycje publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Risk, Public investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istota idei partnerstwa międzysektorowego polega na tym, że prywatni inwestorzy angażują się długoterminowo w realizację publicznych inwestycji, a także biorą udział w świadczeniu usług publicznych. Strony dzielą się odpowiedzialnością, kosztami i zyskami. Celem tej współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści, poprzez zaspokajanie z jednej strony potrzeb maksymalizacji zysku podmiotów sektora prywatnego, a z drugiej - potrzeb podmiotu publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych. W partnerstwie publiczno-prywatnym każdy z partnerów przejmuje na siebie tę część ryzyka, z którą radzi sobie najlepiej. Ryzyko wystąpienia różnych problemów w trakcie budowy i w czasie eksploatacji podraża koszty przedsięwzięcia. Jeżeli każda ze stron potrafi to ryzyko zmniejszyć, a strony są tym zainteresowane ze względu na przyszłe zyski, to koszty całego projektu maleją. Im większe ryzyko bierze na siebie jedna ze stron, tym większego domaga się udziału w zyskach z danego przedsięwzięcia. Ten racjonalny podział sprawia, że znacząco skraca się czas trwania i maleje całkowity koszt inwestycji. Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi alternatywę wobec zarówno pełnej prywatyzacji, jak i zlecenia podmiotowi prywatnemu wykonania zadania publicznego (outsourcing); w istocie jest to, oparta na umowie, prywatyzacja wykonania zadania publicznego, przynosząca wymierne korzyści. Pomimo faktu, że partnerstwo publiczno-prywatne ma szereg zalet, nie można jednoznacznie stwierdzić, że stanowi jedyną lub lepszą alternatywę i należy je uwzględniać tylko w sytuacji, gdy można wykazać, iż zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego będzie skutkowało wartością dodaną w zestawieniu z innymi podejściami. (fragment tekstu)

The paper presents the essence and scope of public-private partnership on the basis of definitions that were formulated by European Commission and government agencies. The author discusses the main attributes of public-private partnership i.e. the optimal division of investment risk and the optimal division of responsibility for fulfilling the public tasks. The various types of risk that appears in PPP were described and the aims of risk transfer as well. PPP was presented as the alternative method of realization and financing public investments that generates social benefits. There are plenty of reasons for implementing PPP method in Poland and the new European Union countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner M.: Modele partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej. "Finanse Komunalne" 2003, nr 2 (edycja specjalna).
 2. Gilowska Z.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Rozważania w sprawie definicji. "Finanse Komunalne" 2003, nr 2 (edycja specjalna).
 3. Guidelines for Successful Public-Private Partnerships. Brussels: European Commission, Directorate-General Regional Policy 2003.
 4. Nikiewicz K.: Jak się zabrać do partnerstwa. "Gazeta Wyborcza" z 9 marca 2004.
 5. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002.
 6. Zysnarski J.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Gdańsk: ODDK 2003.
 7. http://www.gazeta.pl, Projekt Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 18 lutego 2004.
 8. http://ncppp.org, For the Good of the People: Using Public-Private Partnerships to Meet America's Essential Needs. A White Paper on Partnerships Prepared by The National Council for Public-Private Partnerships, Washington 2002.
 9. http://ncppp.org, The National Council for Public-Private Partnerships, Washington.
 10. http://www.partnershipsuk.org.uk, Partnerships UK, United Kingdom.
 11. http://www.pppforum.com, The PPP Forum, United Kingdom.
 12. http://www.ppp.gov.ie, Introduction to Public Private Partnerships, Department of the Environment and Local Government, Dublin 2000.
 13. http://www.ppp.gov.ie, State Authorities (Public-Private Partnership Arrangements) Act, Dublin 2002, nr 1.
 14. Rytel M., Siewierski K., Sikora R.: Zastrzyk z kapitału. "Rzeczpospolita" z 16 lutego 2002.
 15. http://www.hm-treasury.gov.uk, HM Treasury, United Kingdom.
 16. Czechowski L., Dziworska K., Gorczyńska A.: Problem ryzyka projektów finansowanych na zasadach project finance. [w:] Bariery rozwoju rynku nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Łódź: Wyd. UŁ 2001.
 17. http://odin.dep.no, Public-private partnership in Norway. Ministry of Transport and Communications, Oslo 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu