BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawiński Marcin (Biuro Rzecznika Ubezpieczonych)
Tytuł
Prywatne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w Polsce - możliwość implementacji
Private Unemployment Insurance in Poland - Possibility of Implementation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 264-273, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia prywatne, Bezrobocie, Ubezpieczenie od bezrobocia
Private insurance, Unemployment, Unemployment insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Samoistne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest z pewnością dużym wyzwaniem, ponieważ wymaga ogromnej precyzji przy konstrukcji ogólnych warunków ubezpieczenia. Ponadto wybrana grupa docelowa powinna się charakteryzować ryzykiem na tyle niskim, że potencjalnych nabywców nie odstraszy wysokość składki ubezpieczeniowej. Mając świadomość, że byłoby to na razie ubezpieczenie dla wybranych, należy zaznaczyć, że zebrane w ten sposób doświadczenia mogą się przyczynić do rozpowszechnienia takiego produktu w przyszłości. W miarę zmiany charakteru bezrobocia takie ubezpieczenie miałoby inne funkcje, np. zamiast przedłużania okresu uzyskiwania dochodów mimo bezrobocia - podniesienie ogólnego dochodu w trakcie bezrobocia, w domyśle frykcyjnego. (fragment tekstu)

Unemployment is considered to be very important issue in social policy. In Poland unemployment was caused mainly by a transition to a market economy. It has initiated a specific massive and chronic unemployment. Very high unemployment rate noticed in Poland does not present all attributes of Polish unemployment. Some of the officially unemployed do not want to take up a job, that is why the real unemployment rate is lower than the official one. Due to specific characteristics of Polish unemployment application of unemployment insurance (UI) requires very strict rules and carefully underwriting process. Although these difficulties it is possible to implement in Poland private supplementary UI, which may offer supplements to public system benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr N.: The Welfare State as Piggy Bank - Information, Risk, Uncertainty, and the Role of the State. New York Oxford University Press 2001.
 2. Diagnoza społeczna 2003 - warunki i jakość życia Polaków. Pod red. I. Czapiński, T. Panek. Warszawa: Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania 2004.
 3. Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej - studium ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
 4. Haber W., Murray M.G.: Unemployment Insurance in the American Economy -An Historical Review and Analysis. Homewood: Richard D. Irwin, Inc. 1966.
 5. Kotowska I.E., Strzelecki P.: Bezrobocie. [w:] Diagnoza społeczna 2003 - warunki i jakość życia Polaków. Pod red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa: Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania 2004.
 6. Krzeczkowski K.: Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych. Warszawa 1936.
 7. Kwiatkowski E.: Bezrobocie - podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 8. Leksykon polityki społecznej. Pod red. B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2001.
 9. Mlonek K.: Bezrobocie. [w:] Polityka społeczna. Pod red. A. Kurzynowski. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego - Szkoła Główna Handlowa 2001.
 10. Ratyński W.: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Warszawa: Difin 2003.
 11. Robinson J.V.: Walka z bezrobociem - wstęp do teorii zatrudnienia. Lublin: Wydawnictwo Delfin 1991.
 12. Schettkat R., Verhagen M.: International Unemployment Trends: Measurement and Stylized Facts. [w:] Globalization and Unemployment. Ed. H. Wagner. Berlin - Heidelberg - Nowy Jork: Springer 2000.
 13. Uścińska G.: Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w UE - Analiza porównawcza. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu