BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grynia Alina (Uniwersytet w Białymstoku), Marcinkiewicz Jacek (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Proces stabilizacji makroekonomicznej w wybranych krajach Unii Europejskiej
Macroeconomic Stabilization Process in Selected European Union Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 42-54, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Stabilizacja gospodarcza, Polityka stabilizacyjna, Wskaźniki makroekonomiczne, Przestrzenna analiza porównawcza
Economic stabilization, Stabilisation policy, Macroeconomic indicators, Comparative spatial analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, E63
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Osiągnięcie stabilizacji makroekonomicznej jest zadaniem niezwykle trudnym, zwłaszcza w przypadku gospodarek krajów rozwijających się. Gospodarka jest jak system naczyń połączonych i często mamy do czynienia z sytuacją, że wzrost jednego wskaźnika gospodarczego prowadzi do niekorzystnej zmiany drugiego wskaźnika, a skutkiem decyzji władz państwowych zmierzających do polepszenia sytuacji gospodarczej w danym aspekcie jest pogorszenie jej w innym sektorze. Celem artykułu jest syntetyczna ocena kondycji dziesięciu gospodarek Unii Europejskiej, przyjętych do wspólnoty w 2004 r. (UE-10). W części empirycznej wykorzystano model pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

Achievement of macroeconomic stabilization is an extremely difficult task, particularly in case of economies of developing countries. Economy is like a system of interconnected vessels and we are often facing the situation, when increase of one economical factor leads to disadvantageous change of the other factor and the result of a decision of state authorities in order to improve of economic situation in given aspect leads to its deterioration in the other aspect. This article aims to evaluation of a condition of ten European Union economies, joined to the community in 2004, in the period of 2004-2014. Model of macroeconomic stabilization pentagon has been used in empirical part.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwikliński H. (2012), Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Kołodko G. (1991), Polityka finansowa - transformacja - wzrost, Wydawnictwo Instytut Finansów, Warszawa.
 3. Kołodko G.W. (1993), Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa.
 4. Kozłowski P., Wojtysiak-Kotlarski M. (2014), Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Landreth H., Colander D.C. (2011), Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 6. Misala J. (2007), Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Politechnika Radomska, Radom.
 7. Misala J., Misztal P., Młynarzewska I., Siek E. (2007), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 8. Rapacki Z., Matkowski Z. (2003), Sytuacja gospodarcza i postęp reform rynkowych w krajach postsocjalistycznych: próba oceny, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 9. Walras L. (2014), Elements of Theoretical Economics, Kindle Edition, Cambridge.
 10. [www 1] B. Piontek, Teoretyczny model rozwoju zrównoważonego i trwałego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji - Bytom, http://old.ros.edu.pl/text/pp_2000_
 11. pdf (dostęp: 4.12.2015).
 12. [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsun20&language=en (dostęp: 22.03.2016).
 13. [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1 (dostęp: 24.03.2016).
 14. [www 4] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1 (dostęp: 25.03.2016).
 15. [www 5] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsbp11&language=en (dostęp: 26.03.2016).
 16. [www 6] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1 (dostęp: 19.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu