BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysiak Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Modelowanie ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych
Credit Risk Modeling of the Mortgage Loans
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 312-329, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Kredyt hipoteczny, Zabezpieczenie hipoteczne, Modelowanie ryzyka kredytowego
Mortgage credit, Mortgage security, Credit risk modelling
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autor odnosi się do problemu modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych z perspektywy roli dla rozwoju rynku finansowania nieruchomości. W tym celu zostały przedstawione okoliczności i uwarunkowania stanowiące istotne bodźce uzasadniające potrzebę przyspieszania wdrażania systemowych rozwiązań do zarządzania ryzykiem portfeli kredytów hipotecznych. W ramach tych rozwiązań zagadnienie rozwoju i wykorzystania instrumentów do redukcji ryzyka banku i sprzedaży ryzyka do innych instytucji finansowych staje się jednym z podstawowych problemów oraz głównych celów modelowania ryzyka kredytowego. W związku z tym rozwój rynku ubezpieczeń i rynku instrumentów pochodnych staje się ważnym zagadnieniem dla praktyki oraz stymulowania rozwoju pierwotnego i wtórnego rynku finansowania nieruchomości. Autor stawia tezę, że osiągnięcie skali rozwoju rynku finansowania nieruchomości mierzonego stosunkiem wielkości portfela kredytów hipotecznych do PKB na poziomie 50% jest możliwe dzięki dobrze rozwiniętemu rynkowi ubezpieczeń i gwarancji portfeli kredytów hipotecznych1. W dalszej części artykułu autor prezentuje w sposób ideowy istotne elementy odnoszące się do problemu ryzyka kredytowego oraz jego przenoszenia (ubezpieczenia) na firmę ubezpieczeniową. (fragment tekstu)

In the following paper author presents the specific issues related to credit risk modeling of the mortgage loans. Development of the polish mortgage market in last years got very high dynamic. To support this development insurance products are needed to shift the risk from banking sector to other financial institutions like insurance companies. As the mortgage portfolio in the banking sector is going, in long term future, to approach level over 50% of GDP, then appropriate pricing of loans is needed, to be sure that credit margin covers the incurred risk. To satisfy this, appropriate risk measurements tools and models have to be developed. Managing the risk in right way leads to establishing adequate credit margin. Knowledge of pricing issues allows for efficient development of the primary and secondary market. When controlling the risk banks should know: what level of risk to bear, when the risk should be shifted to insurance company. Appropriate systemic risk control allows for satisfying appetite for the loans at the optimal point. At each developed mortgage market due to the funds limits within banking sector, external resources in securitization process, are utilized. These funds suppliers are: pension funds, insurance companies, investing funds, other individual and institutional investors. Banks not prepared for securitization are going to lose the market share. Securitization not supported by appropriate risk modeling and risk pricing is going to be unsuccessfully. Development of the credit risk models is basic condition for risk mitigation, risk distribution, development of the insurance products, development of the securitization and development of the secondary market. In the presented by author risk modeling approach a critical factor appears to be the property valuation process and property valuation models. Property valuation approach should be consistent to the methodology used for valuation of financial instruments. Property valuation models have to consider time related function. At end of the paper, author indicates on many important areas within mortgage market, which got added value as a result of positive influence of the risk modeling process approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, vol. 81, s. 637-653.
 2. Blood R.: Mortgage Default Insurance: Credit Enhancement for Homeowner- ship. "Housing Finance International" 16(1), s. 49-59.
 3. Buckley R., Karaguishiyeva G., Order van, R., Vecvagare L.: Comparing Mortgage Credit Risk Policies: An Options Based Approach. "World Bank Policy Research Working Paper" 3047, May 2003.
 4. Czaja J.: Stopień zaufania do wartości określonej przez rzeczoznawcą majątkowego. [w:] Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny. Materiały z XII krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Koszalin, 11-13 października 2003.
 5. Das S.: Credit Derivatives and Credit Linked Notes. New York: John Wiley&Sons 2000.
 6. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: WIG-Press 2001.
 7. Glantz M.: Managing Bank Risk. San Diego: Academic Press 2002.
 8. Hopfer A., Jędrzejewski H., Żróbek R., Źróbek S.: Podstawy wyceny nieruchomości. Warszawa: Twiger 2001.
 9. Hopfer A., Zróbek R., Zróbek S.: Szacowanie nieruchomości podejściem dochodowym. Warszawa: Twiger 2001.
 10. Hozer J.: Zastosowanie ekonometrii w wycenie nieruchomości. [w:] Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny. Materiały z XII krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Koszalin, 11-13 października 2003.
 11. Jajuga K., Cegielski P.: Wyznaczanie stopy dyskontowej na potrzeby wyceny wartości rynkowej nieruchomości. [w:] Kluczowe zagadnienia wyceny nieruchomości dla kredytu hipotecznego. Warszawa: Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego 2003.
 12. Jajuga K.: Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne. [w:] Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych. Red. K. Jajuga, Z. Krysiak. Warszawa: Związek Banków Polskich 2003.
 13. Jajuga K.: O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego. Poznań: AE 2003.
 14. Kałkowski L.: Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twiger 2001.
 15. Krysiak Z.: Przesłanki i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego w obszarze finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną im Oskara Langego we Wrocławiu, Szklarska Poręba, 20-22 listopada 2003.
 16. Krysiak Z., Reksa Ł.: Ubezpieczenie wierzytelności hipotecznych jako kluczowy czynnik rozwoju pierwotnego i wtórnego rynku finansowania nieruchomości. "Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja" 2004, nr 1(85).
 17. Krysiak Z.: Sektor kredytów hipotecznych i jego znaczenie na emerging markets. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 6/150, s. 28.
 18. Krysiak Z.: Sektor kredytów hipotecznych i jego znaczenie na rynkach rozwijających się. Materiały z III edycji międzynarodowej konferencji organizowanej przez KDPW, Innowacje na światowych rynkach finansowych - 2002, Warszawa, 17-18 września 2002.
 19. Krysiak Z.: Specyfika i kierunki modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych. [w:] Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych. Red. K. Jajuga, Z. Krysiak. Warszawa: Związek Banków Polskich 2003.
 20. Krysiak Z.: Szacowanie ryzyka kredytowego firm budowlanych z wykorzystaniem modelu opcyjnego. [w:] Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych - modelowanie i zarządzanie. Red. K. Jajuga, Z. Krysiak. Warszawa: Związek Banków Polskich 2004.
 21. Krysiak Z.: The Property Valuation Data Base System as an Important Tool in Supporting Strategic Directions at Development of Real Estate Finance Market in Poland. International Conference, Preapering for integrated European real estate market, Kraków, 17-19 października 2003.
 22. Krysiak Z.: Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy do szacowania ryzyka kredytowego - uwarunkowania i szansa rozwoju w Polsce. [w:] Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Т. I. Red. D. Zarzecki. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego 2003.
 23. Kucharska-Stasiak E.: Wartość rynkowa nieruchomości. Warszawa: Twiger 2000.
 24. Liu D.: Exporting Mortgage Insurance Beyond the United States. "Housing Finance International", s. 32-41.
 25. Nowakowski J., Jagiełło R.: Wybrane modele oceny ryzyka kredytowego. [w:] Banki w Polsce - wyzwania i tendencje rozwojowe. Red. W.L. Jaworski. Warszawa: Poltext 2001.
 26. Prystupa M., Gaca R.: Problemy ryzyka przy określaniu stóp kapitalizacji i stóp dyskontowych. [w:] Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny. Materiały z XII krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Koszalin, 11-13 października 2003.
 27. Tortu starczy dla wszystkich. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001, nr 12/132, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu