BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczyk Józef (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Instrumenty pochodne na rynku finansowym - nowe obszary zastosowań
Derivatives on the Financial Market - New Areas of Applications
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 356-365, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Rynek instrumentów pochodnych, Instrumenty pochodne, Ryzyko pogodowe
Financial markets, Derivatives market, Derivatives, Weather risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem referatu jest rozważenie możliwości zastosowań instrumentów pochodnych na rynku finansowym oraz przedstawienie przykładu nowego zastosowania tych instrumentów - do zarządzania ryzykiem pogodowym (weather risk), właściwym dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

Derivatives are applied first of all to manage risk which comes from the financial market and to speculate about future states of this market. Besides these instruments are increasingly applied to other purposes like management of risk which does not come from the area of finance. This paper discusses the opportunities of applications of derivatives to manage any risk and to speculate about future formations of any unpredictable processes. As an example of a new application of derivatives the author demonstrates their usage in the management of weather risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brach D.: Ubezpieczeniowe instrumenty finansowe. Wrocław: AE 2002 (rozprawa doktorska).
 2. Clemmons L.: Managing Weather Risk, http://www.utilitiesproject.com/documents.asp?d_ID=856.
 3. Cogen J.: What is Weather Risk, http://retailenergy.com/articles/weather.htm.
 4. Jajuga Т.: Opcje rzeczowe a opcje finansowe. [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Wrocław: AE 2002. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 952.
 5. Jajuga K.: Problemy dalszego rozwoju publicznego rynku instrumentów pochodnych w Polsce. "Rynek Terminowy" 2001, nr 12.
 6. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Wyd. 2. Wrocław: AE 1998.
 7. Kaliszewski I.: Umowy terminowe dla parametrów pogody. "Rynek Terminowy" 2000, nr 8, s. 59-65.
 8. Michalski G.: Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa - zarys problemu. [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. T. 2. Wrocław: AE 2001. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 890.
 9. Prospekt emisyjny akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA z siedzibą we Wrocławiu. Wrocław 1999.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). DzU 1997 nr 128, poz. 829; 1998 nr 143, poz. 918; 1999 nr 92, poz. 1047; 2001 nr 12, poz. 93.
 11. Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S.: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2000.
 12. Stangret M.: Pogodowe instrumenty pochodne - nie tylko energetyka, nie tylko temperatura. "Rynek Terminowy" 2002, nr 3(17), s. 60-64.
 13. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Warszawa: Agencja Wydawnicza, Placet 1999.
 14. Weather Risk Special Report. Energy & Power Risk Management. Southwick: The Grange Press 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu