BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Możliwy wpływ Solvency II na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń
Possible Influence of Solvency II on the Social Security Functioning
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 366-376, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Wypłacalność
Insurance company, Financial solvency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jeszcze nie do końca znany jest wpływ nowych wymagań kapitałowych wyznaczonych przez Unię Europejską dla zakładów ubezpieczeń (Solvency I) i nowe reguły ustanowione w tym zakresie przez polskie przepisy prawne, a już przed polskimi zakładami ubezpieczeń i całym unijnym rynkiem ubezpieczeniowym stają nowe wyzwania, związane ze zmianą sposobu nadzoru i oceny wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Nowy system nadzoru (kwestie regulacyjne i nadzorcze) może oddziaływać na obszary bezpośrednio związane z działalnością zakładów ubezpieczeń (szczególnie w ich obrębie), jak i poza nimi. Rozważania na temat możliwego wpływu Solvency II na tę działalność przedstawione zostaną w układzie tematycznym (rodzajowym), co szczególnie uwypukli obszary, dla których rozwiązania Solvency II będą najbardziej wiążące i znamienne w skutkach. (fragment tekstu)

General profile of the guidelines of the project Solvency II has been presented in the following article. The most important aspects, in author's opinion, that can influence functioning of social security in connection with those guidelines have been described. They concern both the individual social security and its environment and possible positive and negative consequences for the whole insurance line. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Considerations on the Design of a Future Prudential Supervisory System. MARKT/2535/02 z 28.11.2002.
 2. Design of a Future Prudential Supervisory System in EU - Recomendations by the Commision Services. MARKT/2509/03 z 03.03.2003.
 3. Dyrektywa 2002/13/EC zmieniająca dyrektywę 73/239/EEC dla ubezpieczeń nie na życie. Dziennik Urzędowy UE L 007 z 20 marca 2002, s. 0017-0022.
 4. Dyrektywa 2002/83/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie. Dziennik Urzędowy UE 345 z 19 grudnia 2002, s. 0001-0051.
 5. Knauth K-W., Schubert Т.: Versicherungsaufsicht vor Paradigmenwechsel. "Versicherungswirtschaft" 2003, nr 12.
 6. Krischanitz C.: Solvency II - http://www.versicherungsforen.net/imgs/arithmetica.solvency_ii.pdf.
 7. Monkiewicz J.: Aktualne problemy nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2003, nr 7-8.
 8. Quad R., Schubert Т.: Aufbau eines integrierten Risikomanagements. "Versicherungswirtschaft" 2000, nr 8.
 9. Schradin H.R.: Entwicklung der Versicherungsaufsicht. Köln: Institut für Versicherungswissenschaft an der Universität zu Köln 2003. Mitteilungen nr 3.
 10. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. DzU nr 124, poz. 1151.
 11. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. DzU nr 124, poz. 1153 wraz z aktami wykonawczymi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu