BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Artur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Taksonomiczna analiza fundamentalna jako element systemu wspomagania decyzji inwestycyjnych - szczegółowe, statyczne badanie sektorowe
Taxonomic Funadmental Analysis : Static, Detailed Approach in Analysing Sectors of Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 377-385, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Decyzje inwestycyjne, Analiza fundamentalna, Metody taksonomiczne
Investment decisions, Fundamental analysis, Taxonomic methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza fundamentalna to technika badania atrakcyjności inwestycji, której podstawowym celem stała się identyfikacja spółek niedoszacowanych przez rynek. Aby zidentyfikować przedsiębiorstwa, których akcje mogą być atrakcyjne dla inwestorów z punktu widzenia założeń i celów analizy fundamentalnej, opracowano określone procedury kwalifikacyjne. Algorytm badania fundamentalnego to złożony proces, obejmujący pięć następujących etapów: analiza makroekonomiczna, analiza sektorowa, analiza sytuacyjna branży, analiza finansowa przedsiębiorstwa, wycena akcji przedsiębiorstwa. Wspomniana procedura charakteryzuje się uciążliwymi ograniczeniami, do których należą: pracochłonność i czasochłonność metody, subiektywność dokonanej oceny, ograniczona porównywalność statyczna pomiędzy spółkami. Wyeliminowanie tych ograniczeń umożliwia łączne wykorzystanie narzędzi klasycznej analizy fundamentalnej i wielokryterialnej analizy porównawczej (metod taksonomicznych). W referacie zaprezentowano wykorzystanie metod taksonomicznych do zbudowania koncepcji taksonomicznej analizy sytuacyjnej branży w ujęciu statycznym, szczegółowym. (fragment tekstu)

In this article author proposed an alternative approach to the classical fundamental analysis. This approach is based on using taxonomic methods to build a system helping financial analyst to initially identify a sector of economy with high growth potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benninga S.Z., Sarig O.H.: Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny. Warszawa: WIG-Press 2000.
  2. Jajuga K., Jajuga Т.: Inwestycje. Warszawa: PWN 2002.
  3. Hellwig Z.: Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. Warszawa: PWE 1981.
  4. Michalski Т.: Miary taksonomiczne w programach dojścia do Unii Europejskiej (Podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy). "Przegląd Statystyczny" 1995, vol. 42 , nr 2.
  5. Michalski Т.: Metody taksonomiczne w badaniu konkurencyjności gospodarek. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3.
  6. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE 1990.
  7. Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWE 1976.
  8. Ritchie J.C.: Analiza fundamentalna. Warszawa: WIG-Press 1997.
  9. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu