BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klecha-Tylec Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Azja Północno- i Południowo-Wschodnia - zestawienie porównawcze subregionów Azji Wschodniej
North-East Asia and South-East Asia - a Comparative Analysis of the Subregions of East Asia
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 82-93, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Analiza demograficzna, Sytuacja gospodarcza, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Analiza porównawcza
Demographic analysis, Economic situation, Social and cultural condition, Comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F59, I32, J11
streszcz., summ., Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01154.
Kraj/Region
Kraje ASEAN, Chiny-Japonia-Korea
ASEAN countries, China-Japan-Korea
Abstrakt
W skład regionu Azji Wschodniej wchodzi trzynaście państw, które dzięki silnemu zróżnicowaniu stały się podstawą do ustanowienia największej koncentracji oraz różnorodności działań gospodarczych w jednym regionie świata. Artykuł stanowi analizę gospodarczych, demograficznych oraz polityczno-kulturowych różnic z podziałem na trzy grupy krajów: Japonię, Chiny i Republikę Korei (tworzących Azję Północno- Wschodnią) oraz państwa ASEAN, które zostały dodatkowo podzielone na dwie podgrupy: ASEAN-5 oraz BCLMV. Opracowanie wskazuje, że państwa wchodzące w skład ASEAN, pomimo braku przewagi nad trójką państw północnego subregionu Azji Wschodniej w wielu analizowanych sferach, wykazują w swojej grupie cechy komplementarne, umożliwiając Stowarzyszeniu, w tym grupie BCLMV, stworzenie struktury realnie wpływającej na kształt wewnątrzregionalnych relacji.(abstrakt oryginalny)

The East Asian region includes thirteen countries, which, due to strong differentiation, became the basis for the establishment of the largest concentration and variety of economic activities in one region of the world. The article includes an analysis of economic, demographic, political, and cultural differences divided into three groups of countries: Japan, China and the Republic of Korea (forming North East Asia) and the ASEAN countries, which were further divided into two subgroups: ASEAN-5 and BCLMV. The study shows that countries forming the ASEAN, despite the lack of advantage over the three countries of the northern subregion of East Asia in many of the analyzed areas, have complementary features, enabling the Association, including a group BCLMV, to create a structure actually affecting the shape of intraregional relations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banister J. (2016), Population Growth in China and its Economic Implications [w:] R. Ash (red.), China's Integration in Asia, Routledge, Abington, New York.
 2. CEPII (2016), Distances Measures, The Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales, Paris, June.
 3. Chia S.Y., Plummer M.G. (2015), ASEAN Economic Cooperation and Integration, Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Drelich-Skulska B. (2007), Charakterystyka regionu Azji i Pacyfiku [w:] B. Drelich-Skulska (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Freedom House (2016), Freedom in the World 2016, The Freedom House, Washington, New York.
 6. GUS (2015), Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 7. HDR (2015), Human Development Report 2015. Work for Human Development, United Nations Development Programme, New York.
 8. IMF (2016), World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, April 2016.
 9. Klecha-Tylec K. (2013), Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Lee L.T., Othman Z. (2017), Regional Community Building in East Asia, Routledge, Abington, New York.
 11. Mason A. (2001), Population and Economic Growth in East Asia [w:] A. Mason (red.), Population Change and Economic Development in East Asia: Challenges Met, Opportunities Seized, Stanford University Press, Redwood City, CA.
 12. McGillivray M., Feeny S., Iamsiraroj S. (2016), Understanding the ASEAN Development Gap [w:] M. McGillivray, D. Carpenter (red.), Narrowing the Development Gap in ASEAN, Routledge, Abington, New York.
 13. UN (2016) World Urbanization Prospects, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.
 14. UN (2015), Probabilistic Population Projections Based on the World Population Prospects: The 2015 Revision. Population Division, United Nations DESA, July.
 15. WDI (2016), World Development Indicators, The World Bank, August.
 16. The Economist IUD (2014), Democracy Index 2014. Democracy and Its Discontents, A report by The Economist Intelligence Unit.
 17. The Economist IUD (2015), Democracy Index 2015. Democracy in an Age of Anxiety, A report by The Economist Intelligence Unit.
 18. [www 1] http://www.globalreligiousfutures.org (dostęp: 12.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu