BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzychowska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena jakości usług ubezpieczeniowych świadczonych przez agentów
Evaluation of Quality of Services Offered by Insurance Brocers
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 587-596, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Usługi ubezpieczeniowe, Jakość usług, Ocena jakości usług, Agent ubezpieczeniowy
Insurance services, Quality of services, Service quality assessment, Insurance agent
Uwagi
summ.
Abstrakt
Agent reprezentuje zakład ubezpieczeń, dlatego przy ocenie zakładów ubezpieczeń należy dokonać analizy i oceny jakości usług, jakie w imieniu ubezpieczyciela świadczy pośrednik. Celem niniejszego opracowania jest więc analiza trudno mierzalnego aspektu działalności ubezpieczeniowej, którym jest jakość usług świadczonych przez agentów. Za definicję jakości usług ubezpieczeniowych przyjęto postrzeganie przez klienta zakładu ubezpieczeń stopnia, w jakim praca agenta zaspokaja jego potrzeby. Podstawowym miernikiem jakości świadczonych usług ubezpieczeniowych jest zgodność działań agenta z regulacjami dotyczącymi jego zawodu, zawartymi w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (ze zmianami z dnia 18 lutego 2005 r., DzU nr 48, poz. 447), w wewnętrznych przepisach, regulacjach i zasadach zakładu ubezpieczeń. Jednak takie badanie będzie niekompletne, pominięty zostanie istotny element oceny usługi przez usługobiorcę. To właśnie od decyzji odbiorcy zależy, czy na wolnym rynku wybierze on dany zakład ubezpieczeń oraz czy pozostanie klientem już wybranego ubezpieczyciela. (fragment tekstu)

The article is an attempt to supplement a complex evaluation of insurance brocers as regards the services they offer. In rating evaluation, apart from the ability of an insurance company to fulfill the insurance deal. The paper consists in an analysis of evaluation of quantity of services offered by insurance companies. To show it, I used a questionnaire completed by 180 extramural students of economy, who declared to have sufficient knowledge on insurance and to be receivers of insurance goods. The questionnaire analyses the offer of insurance companies, the insurance company insurance system, employee training, professional ethics and sophistication. General evaluation of insurance companies is the final outcome of the paper. To carry out the research I used the 9 grades Likert Scale (from 'very bad grade' to 'very good grade'). In the analysis I use the factor analysis, evaluate the dependence between the single evaluations (i.e. their influence on the general evaluation) and show those elements of the work of insurance companies that according to respondents have the greater influence on how they perceive the services offered by insurance companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bollen K.A. (1989), Structural Equations with Latent Variables, Wiley, New York.
  2. Chakrapani Ch. (1998), How to Measure Service Quality & Customer Satisfaction, American Marketing Association, Chicago.
  3. DeVellis R.F. (1991), Scale Development: Theory and Applications, SAGE, Newbury Park.
  4. Ostasiewicz W. (2003), Istota pomiaru statystycznego, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Pomiar statystyczny, AE, Wrocław.
  5. Ronka-Chmielowiec W. (2002), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Sarantakos S. (1998), Social Research, Macmillan Press, Hampshire.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu