BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świderska Gertruda Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pielaszek Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Raulinajtys-Grzybek Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola rachunkowości zarządczej w projektowaniu innowacyjnych modeli biznesu
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 11-21, rys., wykr., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Modele biznesowe, Innowacje
Accounting, Business models, Innovations
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Innowacyjny model biznesu w literaturze jest definiowany jako model, który umożliwia identyfikowanie szans na innowacje w każdym aspekcie opisywanym przez model biznesu. Artykuł prezentuje obszary zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej przy tworzeniu oraz wdrażaniu tego typu modeli. Na podstawie analizy szablonu modelu biznesu określono obszary, w których rachunkowość zarządcza pozwala na wprowadzenie innowacji. Opisane zostały narzędzia, które mogą być wykorzystane dla pozyskania informacji o poszczególnych obszarach.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bis J. [2013], Innowacyjny model biznesowy - sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, w: Modele biznesowe, B. Kożuch (red.), Łódź, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 2. Brzóska J. [2014], Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 3. Chesbrough H., Rosenbloom R.S. [1996], The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation's Technology Spinoff Companies, Harvard Business School, https://pdfs.semanticscholar.org, dostęp 24/11/2016.
 4. Cookins G. [1996], Activity-Based Cost Management Making It Work, Mc-Graw-Hill.
 5. Cooper R., Slagmulder R. [1997], Target Costing and Value Engineering, New Jersey, IMA Foundation for Applied Research.
 6. Drzewiecki J. [2011], Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa, różnice, "Nauki o zarządzaniu", t. 8, nr 2016, Wyd. UE we Wrocławiu, s. 335-344.
 7. Edvinsson L. [1997], Developing Intellectual Capital at Scandia, "Long Range Planning", No. 30.
 8. Epstein M.J., Manzoni J.F. [1997], The Balanced Scorecard and Tableau de Bord: a global perspective on translating strategy into action, INSEAD, 1997/63/AC/SM, p. 3.
 9. IBM [2006], Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study 2006, IBM Global Business Services, http://www-07.ibm.com, dostęp 24/11/2016.
 10. Gierszewska G., Romanowska M. [2002], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.
 11. Goldratt E.M. [2007], Cel II To nie przypadek, Warszawa, MintBooks.
 12. IIRC [2013 a], Business Model Background Paper for , 2013, http://integratedreporting.org, dostęp 24/11/2016.
 13. IIRC [2013 b], The International Framework, 2013, http://integratedreporting.org, dostęp 24/11/2016.
 14. Kaplan R.S., Anderson S.R. [2008], Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Kaplan R.S., Cooper R. [2002], Zarządzanie kosztami i efektywnością, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 16. Kaplan R.S., Norton D.P. [1992], The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review", January-February.
 17. Miller J.A. [2000], Zarządzanie kosztami działań, Warszawa, WIG-Press.
 18. Nogalski B. [2011], Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane zagadnienia, W. Kieżun (red.), Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Business, 445-460.
 19. Obłój K. [2002], Tworzywo sztucznych strategii, Warszawa, PWE.
 20. Osterwalder A., Pigneur Y. [2012], Tworzenie modeli biznesowych: podręcznik wizjonera, Gliwice, Helion, s. 46.
 21. Pisano P., Pironti M., Rieple A. [2015], Identify Innovative Business Models: Can Innovative Business Models Enable Players to React to Ongoing or Unpredictable Trends?, "Entrepreneurship Research Journal", Vol. 5(3), p. 181-199.
 22. Shank J.K., Govindarajan V. [1993], Strategic Cost Management, The Free Press.
 23. Shapiro B., Rangan K., Moriarty R., Ross E. [1987], Manage Customers for Profits (Not Just Sales), "Harvard Business Review", September-October.
 24. Stoilkovska A., Ristovska N., Gramatnikovski S. [2015], Innovative Business Models a Factor for Competitive Advantage of the Companies, "UTMS Journal of Economics", Vol. 6(1), p. 135-146.
 25. Świderska G.K. (red.) [2017], Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa, MAC Consulting/Difin.
 26. Świderska G.K. (red.) [2004], Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wykorzystanie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 27. Teece J.D. [2010], Business models, business strategy and innovation, "Long Range Planning", Vol. 43(2-3), p. 172-194.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4687
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu