BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences), Roman Kamil Krzysztof (Institute of Technology and Life Sciences in Warsaw), Nuszkiewicz Krzysztof (Town Government in Pułtusk)
Tytuł
Projected Cost and Profitability of Investment in Photovoltaic Installations on An Agritourism Farm
Planowane koszty i opłacalność inwestycji fotowoltaicznych w gospodarstwie agroturystycznym
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 206-210, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Koszty, Inwestycje, Agroturystyka, Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Energia elektryczna, Obszary wiejskie
Costs, Investment, Agrotourism, Renewable energy sources, Renewable energy, Electric power, Rural areas
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q220, Q12, Q13
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie planowanych kosztów i opłacalność inwestycji fotowoltaicznych w gospodarstwie agroturystycznym. Szczególną uwagę zwrócono na efekt ekonomiczny zainstalowania systemu modułów fotowoltaicznych w gospodarstwie agroturystycznym, zamieszkałym przez czteroosobową grupę turystów wykorzystującą system fotowoltaiczny o mocy 5 kWp. Założono, że cała wyprodukowana energia elektryczna jest na bieżąco zużywana przez przykładowe gospodarstwo agroturystyczne. Wyniki analiz uwzględniały założenie charakteryzujące zużycie energii w gospodarstwie na poziome około 5000 kWh w ciągu roku, gdzie cena energii wynosiła średnio 0,55 zł za1 kWh energii elektrycznej. Kalkulując obliczenia za zużytą energię elektryczną w danym roku należało zapłacić 2750 zł (5000 kWh x 0,55 zł/kWh).(abstrakt oryginalny)

The article aims to present projected cost and profitability of investment in photovoltaic installations on an agritourism farm. Special attention is drawn to economic efficiency of a system of photovoltaic modules installed on an agritourism farm hosting a four-member tourist group and using a photovoltaic system having a capacity of 5 kWp. It has also been assumed that the whole amount of electricity produced is used on the agritourism farm. The analysis results have taken into consideration the assumption estimating the use of energy at the level of about 5,000 kWh per year. The annual energy cost estimation is PLN 2,750 (5,000 kWh x PLN 0.55).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Act of 10 April 1997. Energy law. JL 1997, no. 54, item 348, art. 41.
  2. Baza Firm. http://www.baza-firm.com.pl, 7.12.2016.
  3. FBOŚ (Fundacja Banku Ochrony Środowiska). http://www.fundacjabos.pl, accessed 7.12.2016.
  4. Jankowska Karolina. 2008. "Fotowoltaika w Polsce a w Niemczech". Czysta Energia 12 (86): 28-29.
  5. Lenarczyk Jakub. 2013. "Wyniki sezonowych badań wydajności energetycznej instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 668". Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (79): 155-156.
  6. Roman Kamil. 2016. "Gęstość właściwa cząstek biomasy pochodzenia leśnego o różnych wymiarach i wilgotności pomniejszona o objętość porów wewnętrznych. Problemy Inżynierii Rolniczej 2 (92): 85-92.
  7. Roman Michał. 2015. "Renewable energy resources in students' opinions". Studia Ecologiae et Bioethicae 3 (13): 50-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1192
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu