BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Błędy doboru próby w badaniach bankructw przedsiębiorstw
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 22-29, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Bankructwo, Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprises, Bankruptcy, Enterprise bankruptcy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat błędów doboru próby w modelowaniu bankructwa. Modele są zazwyczaj szacowane na podstawie nielosowych prób, w których udział bankrutów odbiega od ich udziału w populacji przedsiębiorstw. Błędy wynikające z takiego podejścia powodują obciążenie ocen prawdopodobieństwa bankructwa pojedynczych firm. Problem badań bankructw w Polsce autor przedstawił w szerszym kontekście, począwszy od wyników Zmijewskiego [1984]. Zaproponował konkretyzację zależności Skogsvików [2013] między obciążonym i nieobciążonym prawdopodobieństwem bankructwa danej firmy. Dla modelu logitowego zależność okazała się zgodna z korektą Andersona-Maddali. Opracowanie zostało wzbogacone o uwagi na temat modeli klasyfikacji.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., Mączyńska E. (red.) [2013], Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. Anderson J.A. [1972], Separate sample logistic discrimination, "Biometrika", Vol. 59, p. 19-35.
 3. Antonowicz P. [2013], Założenia analizy dyskryminacyjnej w konstruowaniu nowych wielowymiarowych modeli klasyfikacyjnych w celu prognozowania upadłości przedsiębiorstw, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Chen J., Marshall B.R., Zhang J., Ganesh S. [2006], Financial Distress Prediction in China, "Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies", Vol. 09, No. 02, p. 317-336.
 5. Ciesielski P. [2005], Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce, "Rachunkowość", nr 8.
 6. Ciszewska M. [2013], Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej przy spełnieniu założenia dotyczącego rozkładu badanych zmiennych, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Gruszczyński M. [2001], Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Gruszczyński M. (red.) [2012], Mikroekonometria, wyd. 2, Warszawa, Wolters Kluwer.
 9. Gruszczyński M. [2012], Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Warszawa, Difin.
 10. Jones S., Johnstone D., Wilson R. [2017], Predicting Corporate Bankruptcy: An Evaluation of Alternative Statistical Frameworks, "Journal of Business Finance and Accounting", Vol. 44(1) & (2), p. 3-34.
 11. Kitowski J. [2015], Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Maddala G.S. [1983], Limited dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge, Cambridge University Press.
 13. Morrison D.F. [1990], Wielowymiarowa analiza statystyczna, Warszawa, PWN.
 14. Platt H.D., Platt M.B., Pedersen J.G. [1994], Bankruptcy discrimination with real variables, "Journal of Business Finance and Accounting", Vol. 1(4), p. 491-510.
 15. Platt H.D, Platt M.B. [2002], Predicting corporate financial distress. Reflections on choice-based sample bias, "Journal of Economics and Finance", Vol. 26/2, p. 184-199.
 16. Prusak B. [2005], Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 17. Rogowski W., Duleba K. [2013], Możliwość wykorzystania modeli oceny zagrożenia bankructwem w praktyce audytorów, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 18. Skogsvik K., Skogsvik S. [2013], On the choice based sample bias in probabilistic bankruptcy prediction, "Investment Management and Financial Innovations", Vol. 10, Issue 1, p. 29-37.
 19. Tymoszuk M. [2013], Skuteczność modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw a upływ czasu - porównanie popularnych polskich modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej z modelem zbudowanym przez autorkę, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 20. Zmijewski M. [1984], Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models, "Journal of Accounting Research", Vol. 20, p. 59-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4688
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu