BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuziak Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa
Enterprise Credit Risk Measurement
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 100-107, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Pomiar ryzyka, Metody pomiarowe
Credit risk, Risk measures, Measuring methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawione zostanie podejście pomiaru ryzyka kredytowego bazującego na rozkładzie wartości przedsiębiorstwa. Wyznaczenie funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa będzie oparte na modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona. Analiza wrażliwości prawdopodobieństwa niewypłacalności w modelu opcyjnym oraz szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności dla spółek z dwóch branż notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zilustrują problemy związane z pomiarem ryzyka kredytowego w przypadku przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

In the paper credit risk measurement based on the enterprise value distribution was presented. Estimation of probability density function was perform by use Black-Scholes-Merton option pricing model. Sensitivity analysis of probability of default in the option pricing model was given. Two example of estimation probability of default for enterprises coming from two sectors (media and telecommunication) listed on Warsaw Stock Exchange illustrated problems of the credit risk measurement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance" 23, nr 4, s. 580-609.
 2. Appenzeller D. (red.) (2004), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990- -2003. Teoria i praktyka, AE, Poznań.
 3. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu", nr 153, seria II, AE, Poznań.
 4. Hołda A. (2001a), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" nr 5, s. 306.
 5. Hołda A. (2001b), Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej, "Rachunkowość" nr 10, s. 625.
 6. Hołda A. (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, AE, Kraków.
 7. Jajuga K. (2003), Modelowanie ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne, [w:] K. Jajuga, Z. Krysiak (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 8. Jajuga K. (2003), O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego, AE, Poznań.
 9. Krysiak Z. (2006), Ryzyko kredytowe a wartość firmy. Pomiar i modelowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Modeling Default Risk, KMV LLC, San Francisco, 2002 (paper_72).
 11. Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy I ABC, Kraków.
 12. Wójciak M. (2006), Ocena ryzyka kredytowego branży budowlanej za pomocą modelu MKMV, [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, cz. 1, AE, Katowice, s. 147-160.
 13. Wójciak M., Wójcicka A. (2006), Analiza porównawcza metod oceny ryzyka kredytowego. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1126, AE, Wrocław, s. 581-592.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu