BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palimąka Karolina (University of Information Technology and Management in Rzeszów), Mierzejewski Mateusz (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization
Źródło
e-Finanse, 2016, vol. 12, nr 4, s. 58-71, rys., tab., bibliogr. s. 70-71
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przemysł naftowy, Przemysł spożywczy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Intellectual capital, Knowledge-based economy, Petroleum industry, Food industry, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
summ.
Abstrakt
The concept of a knowledge-based economy is a relatively new topic, but it does not mean that the previous economies did not use knowledge. For many years, knowledge formed the basis of any economy, it was a factor that set the pace of each of them, but just nit is making a significant impact on the entrepreneurial environment, and more. Inherent KBE is the concept of intellectual capital. The article raises both theoretical approaches towards the concept of intellectual capital, and points to the importance (from the point of view of managing this intangible value in the company) -of measuring intellectual capital. The process of good management of the value of intangible assets must be supported by knowledge about, e. g.,its size, value, etc. The authors focus on presenting methods of measuring intellectual capital from two groups of methods by the classification made by K. E. Sveiby, who is considered one of the fathers of the IC concept. The goal of the article is to compare methods from these two groups in terms of their flaws and advantages as regards preparing business analysis. This is done through presentation of the topic, including the concept and methods of intellectual capital measurement, which was based on the review of the literature.Furthermore, based on financial statements of companies from the WIG- oil&gas index and WIG- food industry indexwaysof interpreting the final results are presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barburski, J. (2005). Model wzrostu gospodarki z uwzględnieniem kapitału intelektualnego. In: M.G. Woźniak (Ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Część 1, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii Zeszyt nr 6, Rzeszów: MITEL.
 2. Beyer, K., (2014). Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 38 (828), t. 1.
 3. Dobija, D. (Ed.), (2003). Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa: materiały konferencyjne. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.
 4. Edvinsson, L., Malone, M.S., (2001). Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie. Warszawa: Wydanictwo Naukowe PWN.
 5. Fijałkowska, J. (2012). Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego. Zarządzanie i Finanse, R. 10, nr 1, cz. 3.
 6. Frączek, P. (2012). Uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 27.
 7. Hofman, M. (2011). Controlling kapitału intelektualnego- koncepcja rozwiązania. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 23.
 8. Iazzolino, G., Laise, D. (2013). Value Added Intellectual Coefficient (VAIC): A Methodological and Critical Review. Journal of Intellectual Capital, Vol. 14 Issue 4.
 9. Janosević, S., Dzenopoljac, V., Bontis, N. (2013). Intellectual Capital and Financial Performance in Serbia. Knowledge and Process Management, Vol. 20, Issue 1.
 10. Jarugowa, A., Fijałkowska, J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncepcja i praktyka, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o.
 11. Kasiewicz, S., Rogowski, W., Kiciński, M. (2006). Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Mroziewski, M. (2008). Kapitał intealektualny współczesnego przedsiębiorstwa: koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Warszawa: Difin.
 13. Nita, B. (2007). Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Nita, B. (2013). Wycena kapitału intelektualnego w raportach menedżerskich, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 761.
 15. Palimąka, K., Gumieniak, A. (2014). Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego. In: E. Mieszajkina (Ed.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy. Lublin: Wydawnictwo WSPiA.
 16. Pilkova, A., Papula, J., Volna, J., Holienka, M. (2013). The Influence of Intellectual Capital on Firm Performance among Slovak SMEs. Proceedings of the 10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, Academic Conferences and Publishing International Limited.
 17. Sopińska, A. (2010). Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 18. Szałkowski, A. (2005). Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 19. Sopińska, A., Wachowiak, G. (2004). Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie?, Retrieved from:http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/id/51. Accessed on: 2.06.2015.
 20. Urbanek, G. (2008). Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Wierżyński, W. (2010). Kapitał intelektualny - źródło przewagi konkurencyjnej. Retrieved from: http://www.pi.gov.pl/ PARP/chapter_86196.asp?soid=3F29D10C458F40A0AC5A006A0753553E. Accessed on: 2.06.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/fiqf-2016-0008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu