BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniszewski Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa - kierunki operacjonalizacji
Sustainabile Intensification of Agriculture - the Operationalization Directions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 220-225, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Operacjonalizacja, Nakłady pracy, Pomiary, Rolnictwo, Wyniki badań
Operationalization, Labour expenditures, Measurement, Agriculture, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q00, Q51
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano systematycznego przeglądu badań realizujących zadanie operacjonalizacji pojęcia zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa. W literaturze przedmiotu analizy prowadzono najczęściej na poziomie mikroekonomicznym i dotyczyły one rolnictwa w Europie. Zidentyfikowano cztery główne metody operacjonalizacji - konstrukcję wskaźników syntetycznych, ujęcie modelowe, pomiar ekoefektywności oraz analizę statystyczną. Metody te stosowano głównie do oceny, czy rolnictwo rozwija się zgodnie z założeniami zrównoważonej intensyfikacji, do określenia oddziaływania polityki gospodarczej na ten rozwój, do ustalenia możliwości wdrażania zrównoważonej intensyfikacji w konkretnych przypadkach oraz do oceny oddziaływania pozostałych czynników na efektywność tych procesów.(abstrakt oryginalny)

In the paper a systematic review of the works concentrated on the operationalization of the concept of sustainable agriculture intensification has been carried out. In the analyzed source literature, research was conducted mostly at the microeconomic level and concerned agriculture in Europe. Four main methods of operationalization have been identified as - synthetic indicators, modeling, eco-efficiency indices and statistical analysis. These methods were mainly used to assess whether agriculture is developing in line with sustainable intensification concept, to determine the impact of economic policy on this development, to determine the possibilities for implementing sustainable intensification in specific cases and the impact of other factors on the effectiveness of these processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyle Pamela, Margaret Hayes, Michael Gormally, Caroline Sullivan, James Moran. 2015. "Development of a Nature Value Index for Pastoral farmland - A Rapid Farm-Level Assessment". Ecological Indicators 56: 31-40, doi:10.1016/j.ecolind.2015.03.011.
 2. Buckwell Allan (red.). 2014. Sustainable Intensification of European Agriculture. A Review Sponsored by the RISE Foundation. Brussels: RISE Foundation, doi:10.1111/j.1477-8947.1997.tb00699.x.
 3. Bullock Renee, Dagmar Mithöfer, Heini Vihemäki. 2013. "Sustainable Agricultural Intensification: The Role of Cardamom Agroforestry in the East Usambaras, Tanzania". [W] 4th International Conference of the African Association of Agricultural Economists. September 22-25, Hammamet, Tunisia, http:// ageconsearch.tind.io/record/161637/files/Renee Bullock_ Dagmar Mithofer and Heini Vihemaki. pdf?version=1, dostęp kwiecień 2017.
 4. Caviglia Octavio, Fernando Andrade. 2010. "Sustainable Intensification of Agriculture in the Argentinean Pampas: Capture and Use Efficiency of Environmental Resources". The Americas Journal of Plant Science and Biotechnology 3 (1): 1-8, doi:10.1016/j.fcr.2003.10.002.
 5. Dillon Emma, Thia Hennessy, Cathal Buckley, Trevor Donnellan, Kevin Hanrahan, Brian Moran, Mary Ryan. 2016. "Measuring Progress in Agricultural Sustainability to Support Policy-Making". International Journal of Agricultural Sustainability 14 (1): 31-44, doi:10.1080/14735903.2015.1012413.
 6. Firbank Les, John Elliott, Benjamin Drake, Yiying Cao, Richard Gooday. 2013. "Evidence of Sustainable Intensification among British Farms". Agriculture, Ecosystems & Environment 173: 58-65, doi:10.1016/j.agee.2013.04.010.
 7. Foresight. 2011. The Future of Food and Farming. Final Project Report. London: The Government Office for Science, doi:10.2172/1000008.
 8. Gadanakis Yiorgos, Richard Bennett, Julian Park, Francisco Areal. 2015. "Evaluating the Sustainable Intensification of Arable Farms". Journal of Environmental Management 150: 288-98, doi:10.1016/j. jenvman.2014.10.005.
 9. Garnett Tara, Charles Godfray. 2012. "Sustainable Intensification in Agriculture Navigating a Course through Competing Food System Priorities. Stakeholders Comments." dostęp maj 2017, http://www. fcrn.org.uk/sites/default/files/sustainable_intensification_comments.pdf.
 10. Ghersa, Claudio, Diego Ferraro, Mariana Omacini, Maria Martı́nez-Ghersa, Susana Perelman, Emilio Satorre, Alberto Soriano. 2002. "Farm and Landscape Level Variables as Indicators of Sustainable Land-Use in the Argentine Inland-Pampa". Agriculture, Ecosystems & Environment 93 (1): 279-93, doi:10.1016/S0167-8809(01)00351-6.
 11. Gottschalk Thomas, Ralf Dittrich, Tim Diekötter, Patrick Sheridan, Volkmar Wolters, Klemens Ekschmitt. 2010. "Modelling Land-Use Sustainability Using Farmland Birds as Indicators". Ecological Indicators 10 (1): 15-23, doi:10.1016/j.ecolind.2009.05.008.
 12. Grochowska Renata. 2014. "Specyfika koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego jako problemu bez rozwiązania». Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 95-106.
 13. Kirchner Mathias, Johannes Schmidt, Georg Kindermann, Veronika Kulmer, Hermine Mitter, Franz Prettenthaler, Johannes Rüdisser, Thomas Schauppenlehner f, Martin Schönhart a, Franziska Strauss, Ulrike Tappeiner, Erich Tasser, Erwin Schmid. 2015. "Ecosystem Services and Economic Development in Austrian Agricultural Landscapes - The Impact of Policy and Climate Change Scenarios on Trade-Offs and Synergies". Ecological Economics 109: 161-74, doi: 10.1016/j.ecolecon.2014.11.005.
 14. Kulawik Jacek. 2015. "Wybrane problemy rolnictwa światowego". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 19-47.
 15. Linquist Bruce, Kees Van Groenigen, Maria Adviento-Borbe, Cameron Pittelkow, Chris Van Kessel. 2012. "An Agronomic Assessment of Greenhouse Gas Emissions from Major Cereal Crops". Global Change Biology 18 (1): 194-209, doi:10.1111/j.1365-2486.2011.02502.x.
 16. Macalister Charlotte, Yenenesh Abebe, Teklu Erkossa, Gebrehaweria Gebregziabher, Amare Haileslassie, Simon Langan, An Notenbaert, Catherine Pfeifer. 2012. "Water Related Indicators and Development Trajectories for Sustainable Crop-Livestock Intensification Planning in Ethiopia: The 'Quick-Water' Toolbox". Nairobi: International Livestock Research Institute, https://cgspace.cgiar.org/bitstream/ handle/10568/24802/QuickWater_toolbox.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp kwiecień 2017.
 17. Mahon Niamh, Ian Crute, Eunice Simmons, and Mofakkarul Islam. 2017. "Sustainable Intensification Oxymoronm or Third-Way? A Systematic Review." Ecological Indicators 74: 73-97, doi:10.1016/j. ecolind.2016.11.001
 18. MRIRW. 2011. Deklaracja Warszawska dotycząca kluczowej roli Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa żywnościowego świata 6 października 2011 r., http://www.minrol.gov.pl/ pol/content/download/32537/180292/file/delaracja_warszawska_pl.pdf, dostęp maj 2017.
 19. Mouysset Lauriane, Luc Doyen, Frederic Jiguet, Gilles Allaire, Francois Leger. 2011. "Bio Economic Modeling for a Sustainable Management of Biodiversity in Agricultural Land". Ecological Economics 70 (4): 617-726, doi:10.1016/j.ecolecon.2010.12.006.
 20. Overmars Koen, Catharina Schulp, Rob Alkemade, Peter Verburg, Arnaud Temme, Nancy Omtzigt, Joop Schaminée. 2014. "Developing a Methodology for a Species-Based and Spatially Explicit Indicator for Biodiversity on Agricultural Land in the EU". Ecological Indicators 37: 186-98, doi:10.1016/j. ecolind.2012.11.006.
 21. Quinn John, James Brandle, Ron Johnson. 2012. "A Farm-Scale Biodiversity and Ecosystem Services Assessment Tool: The Healthy Farm Index". International Journal of Agricultural Sustainability 11: 1-17, doi:10.1080/14735903.2012.726854.
 22. Schiefer Jasmin, Georg Lair, Winfried Blum. 2015. "Indicators for the Definition of Land Quality as a Basis for the Sustainable Intensification of Agricultural Production". International Soil and Water Conservation Research 3 (1): 42-49. doi:10.1016/j.iswcr.2015.03.003.
 23. Schulte Rogier, Rachel Creamer, Trevor Donnellan, Niall Farrelly, Reamonn Fealy, Cathal O'Donoghue, Daire O'hUallachain. 2014. "Functional Land Management: A Framework for Managing Soil-Based Ecosystem Services for the Sustainable Intensification of Agriculture". Environmental Science & Policy 38: 45-58, doi:10.1016/j.envsci.2013.10.002.
 24. Shriar Avrum. 2000. "Agricultural Intensity and Its Measurement in Frontier Regions". Agroforestry Systems 49 (3): 301-18. doi:10.1023/A:1006316131781.
 25. Sobczyński Tadeusz. 2015. O konieczności intensyfikacji produkcji rolniczej i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. A. Czyżewski, B. Klepacki, 130-153. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 26. The Royal Society. 2009. "Reaping the Benefits Science and the Sustainable Intensification of Global Agriculture". RS Policy Document 11, doi:10.2104/mbr08064.
 27. Václavík Tomáš, Sven Lautenbach, Tobias Kuemmerle, Ralf Seppelt. 2013. "Mapping Global Land System Archetypes." Global Environmental Change 23 (6): 1637-47, doi:10.1016/j.gloenvcha.2013.09.004.
 28. Wilkin Jerzy. 2009. "Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska". Wieś i Rolnictwo 145: 9-28.
 29. Williams Alwyn, Katarina Hedlund. 2013. "Indicators of Soil Ecosystem Services in Conventional and Organic Arable Fields along a Gradient of Landscape Heterogeneity in Southern Sweden". Applied Soil Ecology 65: 1-7, doi: 10.1016/j.apsoil.2012.12.019.
 30. Woelcke Johannes. 2006. "Technological and Policy Options for Sustainable Agricultural Intensification in Eastern Uganda". Agricultural Economics 34 (2): 129-39, doi: 10.1111/j.1574-0864.2006.00113.x
 31. Woś Augustyn, Józef Zegar. 2002. "Rolnictwo społecznie zrównoważone". Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1194
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu