BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gontar Beata (Uniwersytet Łódzki), Gontar Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacje w inteligentnym i przyjaznym mieście - wstępna analiza problemu
Innovation in Smart and Friendly City - Preliminary Analysis of the Problem
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 67-76, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Inteligentne miasto, Rozwój zrównoważony, Projekty innowacyjne
Innovations, Smart city, Sustainable development, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą wstępnej analizy form innowacji w modelach biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, które mogą być wykorzystane w inteligentnym i przyjaznym mieście. Celem artykułu jest przegląd dotychczasowych badań z zakresu innowacji w modelach biznesu, które integrują zarządzanie strategiczne z zarządzaniem projektami innowacyjnymi oraz strategią zrównoważonego rozwoju. Strukturę przeglądu projektów innowacyjnych w inteligentnym i przyjaznym mieście opracowano na podstawie ram koncepcyjnych, które jednoczą innowacje w modelach biznesu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami innowacyjnymi, strategię zrównoważonego rozwoju oraz analitykę procesową, która została wybrana jako metoda identyfikacji ścieżek badawczych w zdefiniowanym zakresie. Rezultaty pokazują, że projekty innowacyjne na rzecz strategii zrównoważonego rozwoju można realizować w oparciu o archetypy innowacji w modelach biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, co umożliwiłoby w przyszłości budowanie strategii miast w oparciu o wybrany archetyp i podejmowanie przez miasta spójnych działań w obszarze projektów innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to preliminary analysis of the forms of innovation in business models for sustainable development, which can be used in an smart and friendly city. The aim of the article is to review current research on innovation in business models that integrate the strategic management of innovations and sustainable development strategy. The structure of the review has been developed on the basis of a conceptual framework that unite innovations in business models, strategic management, management of innovation projects, the strategy of sustainable development and process analytics, which has been chosen as a method of identifying paths of research in the defined domain. The results show that innovative projects for the sustainable development strategy can be implemented using archetypes of sustainable business models innovations, which would allow in the future strategy building in the cities based on selected archetypes and taking coherent actions in the area of innovative projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aalst W. van der, Adriansyah A., Alves de Medeiros A.K., Arcieri F., Baier, Blickle T.T., Bose J.C., Brand P. van den, Brandtjen R. i 68 innych autorów (2012), Process Mining Manifesto [w:] Business Process Management Workshops, Vol. 99 of the series Lecture Notes in Business Information Processing. Springer Berlin Heidelberg.
 2. Allee V., .Schwab O. (2011), Value Networks and the True Nature of Collaboration, ValueNetworks.com, (dostęp: 17.05.2016).
 3. Bocken N., Rana P., Short S. (2015), Value mapping for sustainable business thinking, "Journal of Industrial and Production Engineering", Vol. 32, Nr 1.
 4. Bocken N.M.P., Short S., Rana P., Evans S. (2013), A value mapping tool for sustainable business modeling, "Corporate Government", Vol. 13.
 5. Bocken N.M.P., Short S.W., Rana P., Evans S. (2014), A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. "Journal of Cleaner Production", Vol. 65.
 6. Boons F., Lüdeke-Freund F. (2013), Business models for sustainable innovation: State-of-theart and steps towards a research agenda, "Journal of Cleaner Production", Vol. 45.
 7. Christensen, C.M. (1997), The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business Review Press.
 8. Ghosh K., Chavan A.L. (2004), Collaborating on ethnography & design research: center for ethnography & contextual innovation at HFI [w:] CHI '04 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '04). ACM, New York, NY, USA.
 9. Gontar B., Gontar Z. (2013), Eksploracja procesów biznesowych [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Vol. 2, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".
 10. Laukkanen M., Patala S. (2014), Analysing Barriers to Sustainable Business Model Innovations: Innovation Systems Approach [w:] The Proceedings of The XXV ISPIM Conference 2014 Dublin, Ireland - 8-11 June 2014.
 11. Lüdeke-Freund, F. (2010), Towards a conceptual framework of business models for sustainability [w:] Online proceedings of ERSCP-EMSU 2010 Conference - Knowledge Collaboration & Learning for Sustainability Innovation, Delft, The Netherlands.
 12. Magretta, J. (2002), Why business models matter, Harvard Business School.
 13. Massa L., Tucci C.L. (2014), Business model innovation [w:] Dodgson M., Gann D.M., Phillips N. The Oxford Handbook of Innovation Management, Oxford University Press.
 14. Morris, M., Schindehutte, M., Allen, J. (2005), The entrepreneur's business model: toward a unified perspective, "Journal of business research".
 15. Muhammad Y., Moingeon B., Lehmann-Ortega L. (2010), Building social business models: Lessons from the grameen experience, "Long Range Planning", Vol. 43.
 16. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2005), Clarifying Business Models: Origins, Present and Future of the Concept, "Communication of the AIS", Vol. 16, Nr 1.
 17. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating shared value, "Harvard Business Review", Vol. 89, Nr 1/2.
 18. Richardson, J. (2008), The business model: An integrative framework for strategy execution, "Strategic Change", Vol. 17, Nr 5/6.
 19. Sánchez L.A.G., (2011), Innovation 2.0:Creating a Sustainable Business Model and a Win-Win Ecosystem [w:] Rahman H., Ramos I., SMEs and Open Innovation: Global Cases and Initiatives. Business Science Reference.
 20. Short S.W., Bocken N.M.P., Barlow C.Y., Chertow M.R. (2014), From Refining Sugar to Growing Tomatoes, "Journal of Industrial Ecology", Vol. 18, Nr 5.
 21. Short S.W., Bocken N.M.P., Barlow C.Y., Chertow M.R. (2016), From refining sugar to growing tomatoes: Industrial ecology and business model evolution [w:] Setchi R., Howlett R.J., Liu Y., Theobald P., Sustainable Design and Manufacturing, Springer.
 22. Stratigea A., Papadopoulou C., Panagiotopoulou M. (2015), Tools and technologies for planning the development of smart cities. Journal of Urban Technology. Published online: 10 Jun 2015. (dostęp: 17.05.2016).
 23. Teece, D.J. (2010), Business models, business strategy and innovation, "Long Range Planning", Vol. 43, Nr 2/3.
 24. Tongur, S, Engwall, M. (2014), The business model dilemma of technology shifts, "Technovation", Vol. 34.
 25. Zott, C., Amit, R. (2010), Business model design: An activity system perspective, "Long Range Planning", Vol. 43, Nr 2/3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu