BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki), Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Model biznesu jako element sprawozdawczości korporacyjnej
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 51-60, tabl., rys., bibliogr. 15
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość
Business models, Financial statements, Accounting
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja sposobu implementacji koncepcji teoretycznych modelu biznesu do praktyki sprawozdawczej spółki publicznej. Na podstawie studiów literaturowych wskazano kluczowe komponenty modelu biznesu oraz ustalono formę i zakres ujawnień na jego temat w sprawozdawczości korporacyjnej. Podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób praktyka rozumie i objaśnia koncepcję modelu biznesu oraz uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy wdrożenie zintegrowanego raportowania wpłynęło na zakres i formę prezentacji informacji dotyczących modelu biznesu w sprawozdawczości korporacyjnej.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bek-Gaik B. [2016], Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 268, s. 43-53.
 2. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. [2015], Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, s. 36-52.
 3. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. [2016], Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442, s. 32-51.
 4. Brzóska J. [2009], Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2(6).
 5. Falencikowski T. [2013], Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, Warszawa, CeDeWu.
 6. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. [2008], Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. IASB [2015], Conceptual Framework for Financial Reporting. Basis for Conclusions. Exposure Draft ED/2015/3, IFRS Foundation.
 8. ICAEW [2010], Business Models in Accounting: The Theory of the Firm and Financial Reporting. Information for Better Markets Initiative, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, http://www.icaew.com.
 9. IIRC [2013 a], Business Model Background Paper for , 2013, http://integratedreporting.org, dostęp 25/08/2016.
 10. IIRC [2013 b], The International Framework, 2013, http://integratedreporting.org, dostęp 25/08/2016.
 11. Nogalski B. [2009], Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 33-39.
 12. Osterwalder A., Pigneur Y. [2009], Business Model Generation, www.businessmodelgeneration.com, dostęp 29/11/2014.
 13. Orlen [2015], Raport zintegrowany Grupy Orlen 2015, http://raportzintegrowany2015.orlen.pl, dostęp 12/12/2016.
 14. Sandberg K.D. [2002], Is it time to trade in your business model?, "Harvard Management Update", January.
 15. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. [2015], Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4692
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu