BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułek Alicja (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Ocena ekonomiczna produkcji pszenicy ozimej z różnych grup użytkowych w zależności od intensywności technologii
Economic Evaluation of Winter Wheat Production from Different Utility Groups Depending on the Intensity of Technology
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 226-231, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Technologia, Efektywność ekonomiczna, Efektywność produkcji, Ocena opłacalności produkcji, Wyniki badań
Corn productions, Technology, Economic efficiency, Production effectiveness, Estimation of profitability production, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q1, Q16
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem podjętych badań była ocena efektów produkcyjnych i ekonomicznych uprawy czterech odmian pszenicy ozimej należących do różnych grup użytkowych, w zależności od zastosowanej technologii produkcji. Podstawę opracowania stanowiły wyniki eksperymentu polowego realizowanego w latach 2008-2010. Badane odmiany to: Tonacja, Bogatka, Kris i Satyna. Spośród badanych odmian najwyższy plon ziarna wydała Bogatka, mniejszy Tonacja, a najniższy Kris i Satyna. Porównywane technologie zapewniły opłacalność produkcji ziarna pszenicy ozimej. Najkorzystniejszym wskaźnikiem opłacalności bezpośredniej charakteryzowała się odmiana chlebowa Bogatka, a najmniejszym odmiana paszowa Satyna. W technologii intensywnej dodatkowa produkcja ziarna, w porównaniu z uzyskaną w technologii oszczędnej, była efektywna ekonomicznie w przypadku odmian pszenicy chlebowej Bogatka i Kris. W technologii integrowanej najwyższą efektywnością krańcową produkcji ziarna wyróżniała się odmiana Bogatka.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the production and economic effects of the cultivation of four cultivars of winter wheat belonging to different utility groups, depending on the production technology. The study was based on the results of the field experiment conducted in the years of 2008-2010. The tested cultivars were: Tonacja, Bogatka, Kris, and Satyna. Among the tested cultivars, the highest grain yield was obtained from Bogatka, lower from Tonacja, while the lowest from Kris and Satyna. The compared technologies ensured the profitability of winter wheat grain production. The highest direct profitability index was found for bread cultivar Bogatka, while the lowest for Satyna. Under intensive technology, additional grain production of bread wheat cultivars Kris and Bogatka was more cost-effective than under economic technology. Under integrated technology, the highest marginal efficiency of grain production was recorded for cv. Bogatka(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczek Jan., Dorota Bobrecka-Jamro. 2015. "Wpływ intensywności technologii produkcji na plonowanie, architekturę łanu oraz jakość białka pszenicy populacyjnej i mieszańcowej". Nauka Przyroda Technologie 9 (4): 11-13.
 2. Dubis Bogdan., Wojciech Budzyński. 2001. "Nawożenie azotem a wydajność i kosztochłonność produkcji ziarna pszenicy technologicznej i pastewnej". Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa 373 (76): 213-220.
 3. Jończyk Krzysztof, Andrzej Kawalec. 2001. "Wstępna ocena przydatności wybranych odmian pszenicy ozimej do uprawy w różnych systemach produkcji roślinnej". Biuletyn IHAR 220: 35-43.
 4. Kulig Bogdan, Stanisław Kania, Tadeusz Zająć. 2001. "Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na intensywność uprawy". Biuletyn IHAR 218/219: 117-126.
 5. Kołodziejczyk Marek, Aleksander Szmigiel, Andrzej Oleksy. 2007. "Wpływ intensywności uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej". Acta Scientarum Polonarum. Agricultura 6 (4): 5-14.
 6. Kuś Jan, Jończyk Krzysztof, Kawalec Andrzej. 2007. "Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy ozimej w różnych systemach gospodarowania". Acta Agrophysica 10 (2): 407-417.
 7. Oleksy Andrzej, Aleksander Szmigiel, Marek Kołodziejczy.. 2008. "Wpływ intensywności technologii uprawy na zawartość białka odmian pszenicy ozimej". Acta Scientarum Polonarum. Agricultura 7 (1): 47-56.
 8. Oleksy Andrzej, Szmigiel Aleksander, Kołodziejczyk Marek. 2009. "Plonowanie oraz kształtowanie się powierzchni liści wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki". Fragmenta Agronomica 26 (4): 120-131.
 9. Podolska Grażyna, Alicja Sułek. 2012. "Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej". Polish Journal of Agronomy 11: 41-46.
 10. Prusiński Janusz., Zbigniew Skinder. 2002. Analiza technologii rolnych stosowanych w rejonach intensywnego rolnictwa w powiązaniu z przyrodniczą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej. [W] Uwarunkowania rozwoju i koncepcje monitoringu rejonów intensywnego rolnictwa, red. S. Łojewski i Z. Skinder, 135-159. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej.
 11. Seremak-Bulge Jadwiga (red.). Rynek Rolny nr 1-12. 2016. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 12. Szmigiel Aleksander, Andrzej Oleksy, Marek Kołodziejczyk. 2006. "Porównanie opłacalności różnych grup użytkowych pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki". Pamiętnik Puławski 142: 525-535.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1195
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu