BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Zofia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Tytuł
Rola przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w polskim agrobiznesie
The Role of the Agri-Food Industry Companies in Ensuring the Food Security in Polish Agribusiness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 232-237, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Przemysł rolno-spożywczy, Bezpieczeństwo żywnościowe, Agrobiznes, Wyniki badań
Agri-food company, Agri-food industry, Food security, Agrobusiness, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13, Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w polskim agrobiznesie. Posłużono się metodą analizy opisowej i porównawczej. W latach 2004-2014 wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych zwiększyła się czterokrotnie, a importu trzykrotnie. W latach 2008-2015 nastąpił spadek o 11,8% liczby przedsiębiorstw branży spożywczej, ale wartość produkcji sprzedanej artykułów spożywczych wzrosła o 34,7%, a napojów o 4,9%. Nakłady inwestycyjne na produkcję artykułów spożywczych wzrosły o 13,6%, a na produkcję napojów zmniejszyły się o 37,0%. Przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego pełnią wiodącą rolę w produkcji żywności i zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to introduce the role of agri-food industry in the context of food security in present agribusiness. Descriptive and comparative method of analysis has been used. In 2004-2014 the export value of agri-food products increased four times and the import value three times. In 2008-2015, the number of food companies decreased of 11.8% but the value of sold food products increased of 34.7% and beverage of 4.9%. Investment expenditures for food production increased of 13.6% and for beverages decreased in the number of 37.0%. Agri-food industry companies have a leading role in food production and providing of food security.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BBN. 2014. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 2. FAO . 2003. Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the linkage. Rome: FAO .
 3. Firlej Krzysztof. 2008. Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 4. Firlej Krzysztof, Marcin Szymański. 2012. Przemysł spożywczy na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. [W] Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), red. R. Mroczek, 9-25. Warszawa: IERiGŻ- PIB.
 5. Firlej Krzysztof, Dariusz Żmija. 2014. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 6. Gulbicka Bożena. 2009. Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 7. GUS. 2009-2016a. Rocznik statystyczny przemysłu. GUS. Warszawa.
 8. GUS. 2009-2016b. Rocznik statystyczny rolnictwa. GUS. Warszawa.
 9. Hałasiewicz Andrzej. 2011. Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 10. Kapusta Franciszek. 2012. Agrobiznes. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 11. Kiełbasa Magdalena. 2015. "Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego". Progres in Economic Sciences 2: 227-233.
 12. Klepacki Bogdan. 2011. "Agrologistyka - nowe wyzwania dla nauki i praktyki". Logistyka 3:12-13.
 13. Kowalski Andrzej. 2015. "Przemysł spożywczy w Polsce w latach transformacji systemowej i członkostwa w Unii Europejskiej". Biuletyn Informacyjny ARR 4:12-17,
 14. Makowiecki Marcin, Lech Parzuchowski. 2015. "Polska gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. Są sukcesy i problemy". Nowe Życie Gospodarcze 7-8: 5-9.
 15. Małysz Jerzy. 2009. Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego. [W] Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji, red. S. Kowalczyk, 79-80. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 16. MRiRW. 2008. Sektorowa strategia bezpieczeństwa w działaniach administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo. Warszawa: MRiRW.
 17. Obiedzińska Agnieszka. 2012. Przemysł Spożywczy 7-8.
 18. Szatkowski Radosław. 2015: ,,25 lat wspieramy rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego". Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego 4: 2-3.
 19. Urban Stanisław. 2014. Agrobiznes i biobiznes Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1197
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu