BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Dorota (University of Lodz, Poland)
Tytuł
A Comparative Analysis of Initiatives and Adaptation Measures to Climate Change Undertaken in Poland and Eastern EU Countries
Analiza porównawcza inicjatyw działań adaptacyjnych do zmian klimatu podejmowanych w Polsce i w państwach wschodnich UE
Źródło
Comparative Economic Research, 2017, vol. 20, nr 3, s. 95-115, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Klimat, Zmiany klimatyczne, Analiza porównawcza
Climate, Climate change, Comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O2
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zmiany klimatu to jedno z największych współczesnych zagrożeń dla naszej planety w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Towarzyszy im zmiana w systemach podtrzymujących życie na Ziemi, a ich skutki będą odczuwalne w nadchodzących dziesięcioleciach. Rozwój krajowej polityki adaptacji (strategii i/lub planu) jest instrumentem, który dostarcza niezbędnych wskazówek do prowadzenia działań adaptacyjnych w zależności od sektora, regionu czy poziomu decyzji. Celem niniejszego artykułu jest porównanie stopnia wpływu zmian klimatu na gospodarkę krajów Wschodnich Unii Europejskiej i porównanie krajowych strategii adaptacji do zmian klimatu w wybranych państwach Europy Wschodniej i w Polsce. Z przeprowadzonego badania wynika, że regionami, które najdotkliwiej odczują negatywne oddziaływanie zmian klimatu są Cypr, Malta, Bułgaria i Polska, to te kraje odnotowały najwyższy "climatechange index", największe straty w szacowanym PKB, straty w dobrobycie gospodarstw domowych, straty ziemi, mniejszych dochodach w branży rolnej i turystycznej. Przy odpowiednich działań adaptacyjnych, kraje takie jak Liwa, Łotwa i Estonia mogą skorzystać z nadchodzących zmian panujących warunków atmosferycznych. Można zaobserwować przesunięcie się produktywności branży rolnej i turystycznej z południa na północ. (abstrakt oryginalny)

Climate change is one of the greatest contemporary threats to our planet's environmental, social and economic condition. It is accompanied by massive changes in life support systems on Earth, where its far-reaching effects will be felt in the upcoming decades. The development of a national adaptation policy (strategy and/or plan) serves as an instrument that provides the necessary framework for adaptation by coordinating the consideration of climate change across relevant sectors, geographical scales, and levels of decision making. The purpose of this paper is to compare the degree of influence of climate change on the economy of the Eastern European Union and compare national strategies for adaptation to climate change in selected countries of Western Europe and Poland. The study shows that countries bearing the brunt of the negative impacts of climate change are Cyprus, Malta, Bulgaria and Poland. These countries recorded the highest climate change index, the greatest losses in terms of estimated GDP, household welfare, land losses, and lower incomes in the agricultural and tourism sectors. With appropriate adaptation measures, countries such as Lithuania, Latvia and Estonia can take advantage of the future changes in weather conditions. A shift in the productivity of the agricultural sector and tourism from south to north can be noted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. András Bíró Nagy (2011), Climate Change Policy in Hungary, Friedrich Ebert Stiftung, Budapest.
 2. Bosello F., Roson R., Tol R.S.J. (2007), Economy-wide estimates of the implications of climate change: Sea level rise, ʽEnvironmental & Resource Economicsʼ, 37/2007.
 3. Christensen J.H., Carter T., Rummukainen M. (2007), Evaluating the performance and utility of regional climate models: The PRUDENCE project. Climate Change 81, Springer, London.
 4. Ciscar J. et.al. (2011), Physical and economic consequences of climate change in Europe, Procedings of the National Academy of Sciences of the United States of Ameerica, vol. 108 no 7.
 5. EC (2009), Regions 2020 the climate change challenge for European regions, Bruksela.
 6. EC (2013), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An EU Strategy on adaptation to climate change, COM (2013) 216 final. European Commission, Brussels.
 7. EEA (2012), Urban adaptation to climate change in Europe, EEA Report No 2/2012, European Environment Agency, Copenhagen.
 8. EEA Report (2014), National adaptation policy processes in European countries- 2014, Luxembourg.
 9. Hildén M., Boteler B., Capriolo A., Castellari S., Giordano F., Jensen A., Karali E., McGlade K., Mäkinen K., Nielsen H.Ø., Pedersen A., Russel D. and Weiland S. (2014), Policy integration and knowledge use in the EU adaptation strategy. BASE Deliverable D2.1.
 10. Mimura N., Pulwarty R.S., Duc D.M., Elshinnawy I., Redsteer M.H., Huang H.-Q., Nkem J.N. and Sanchez Rodriguez R.A. (2014), Adaptation planning and implementation 'Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability', Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York.
 11. Ministry of Environment and Water Republic of Bulgaria (2012), Third National Action Plan on climate change, Sofia.
 12. Ministry of Environment of the Slovak Republic (2004), Adaptation Strategy of the Slovak Republic on adverse impact of climate change, Slovak Republic.
 13. Ministry of the Environment (2013) Strategic plan for adaptation to sectors and areas vulnerable to climate change by 2020with a viewto2030, Institiute of environmental protection, Warsaw.
 14. Norwegian Meteorological Institute (2013), Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation, EASAE.
 15. Pesta (2009), Climate change impacts in Europe, Final report of the PESETA research project, JRC EU.
 16. Internet source A http://cypadapt.uest.gr/, access 3.11.2016.
 17. Internet source B http://www.zmenaklimatu.cz/cz/, access 3.11.2016.
 18. Internet source C http://www.klab.ee/kohanemine/en/strategy/draft-process/, access 3.11.2016.
 19. Internet source D http://www.am.lt/VI/en/VI/index.php#a/717, access 2.11.2016.
 20. Internet source E http://kalme.daba.lv/en/, access 2.11.2016.
 21. Internet source Fhttp://msdec.gov.mt, access 3.11.2016.
 22. Internet source G http://www.arso.gov.si/en/Climatechange/, access 3.11.2016.
 23. Internet source H http://climhydex.meteoromania.ro/, access 3.11.2016.
 24. http://base-adaptation.eu/sites/default/files/Deliverable_2_1.pdf. access 4.11.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/cer-2017-0022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu