BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusiak Bożena, Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Business Models in the Energy Market and Technological Development
Modele biznesowe w energetyce a rozwój nowych technologii
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 89-100, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Rynek energetyczny, Rozwój technologiczny
Business models, Energy market, Technological development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój technologii jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowych modeli biznesowych. W niniejszym zostały zidentyfikowane szanse w kształtowaniu przyszłości nowych technologii w sektorze energetycznym i jej wpływ na tworzenie nowych modeli biznesowych. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój rozproszonych technologii energetycznych, w tym fotowoltaicznych i samochodów elektrycznych. W pracy podjęto próbę zilustrowania strategicznych zmian i propozycji możliwych modeli biznesowych, pokazując przykłady z Polski i innych krajów europejskich. (abstrakt oryginalny)

The technological development is fundamentally linked with the development of new business models. In this paper opportunities shaping the future of new technologies in the energy sector and its impact on business models have been identified. Particular attention is paid to the development of distributed Energy technologies, including photovoltaic and electric cars. This paper attempts to illustrate the strategic changes and the proposal of possible business models, showing examples from Poland and other European countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska J. (2007) Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, wyd. Politechnika Śląska, Gliwice.
 2. Chesbrough H., Rosenbloom S. (2002), The role of the business model in Capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies; Industrial and Corporate Change, Volume 11, Number 3.
 3. Daszyna community, http://www.modr.mazowsze.pl/porady-dla-rolnikow/tpr-inne/1188-czysamorzady-moga-byc-samowystarczalne-energetycznie [dostęp: 09.2015].
 4. Deliverables D2.4 (2015), www.e-balance-project.eu
 5. Drucker P. (1994), Harvard Business Review, Sept-Oct, 1994 - "The Theory of the Business‟.
 6. Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
 7. Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
 9. e-cars, http://samochodyelektryczne.org [dostęp: 09.2015].
 10. Electric vehicles, http://www.nissan.pl/PL/pl/vehicle/electric-vehicles/leaf/charging-andbattery/charging-station-map.html [dostęp: 09.2015].
 11. Enspiron, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1144033.html [dostęp: 09.2015].
 12. Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, Cedewu.pl, Warszawa.
 13. Feldheim, http://www.voxeurop.eu/pl/content/article/4402411-wzorzec-z-feldheim [dostęp: 09.2015].
 14. Hatziargariou N. (ed) (2014), Microgrids Architectures and Control, Wiley IEEE Press ISBN: 978-1-118-72068-4.
 15. Magretta J. (2002), Why Business Models Matter? Harvard Business Review, May 2002.
 16. Magretta J. (2003), What Management is? Profile Books, London.
 17. Matusiak B.E. (2016), Local balancing system from the business model canvas perspective, Conference SEED2016 Krakow (in printing).
 18. Matusiak B.E. (2013), New Business Model for an Integrated Energy Market, publishing house: University of Lodz (in polish).
 19. Nogalski B. (2009), Modele biznesu, jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Business Administration, nr 2.
 20. Obłój K. (2002), Material of effective strategies: the market of old and new competition rules; Warszawa.
 21. Osterwalder A. Pigneur Y. (2012), Business Model Generation, Wiley 2012.
 22. Polityka energetyczna Polski do 2050, MG, projekt z 08.2015.
 23. Polityka energetyczna Polski strategia do roku 2030, MG, Warszawa 2009.
 24. Project in Norway, http://www.evnorway.no/ [dostęp: 09.2015].
 25. Projekt ustawy z 5 maja 2016 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) online: www.odnawialnezrodlaenergii.pl [dostęp: 12.05.2016].
 26. Smart city - Berlin, http://www.berlin-partner.de/fileadmin/user_upload/01_chefredaktion/02_pdf/02_navi/21/Strategie_Smart_City_Berlin_en.pdf [dostęp: 09.2015].
 27. Smart City Malaga, http://www.zem2all.com/eventosprensa/detalle/smart-communitydemonstration-project-in-malaga-city/ [dostęp: 09.2015].
 28. Solaris, https://www.solarisbus.com/ [dostęp: 09.2015].
 29. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG), Ministerstwo Gospodarki 2013.
 30. Strategia rozwoju kraju do 2020, (2012) Ministerstwo infrastruktury i rozwoju.
 31. USEF (2015): The Introduction to the Universal Smart Energy Framework; available: http://www.usef.info/Organization/Defining-opportunities.aspx [available: 05.05.2015].
 32. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478.
 33. Wyganowski J. (2015), Kisielice samowystarczalne, "Energia Gigawat", nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu