BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Takács-György Katalin (Óbuda University, Hungary)
Tytuł
Challenges, Chances, Alternatives for Smes and the Theory of "Degrowth"
Wyzwania, możliwości, alternatywy dla MŚP i teoria "degrowth"
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 245-249, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Współpraca, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Sustainable development, Cooperation, Small business, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q0, D220, P48
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia roli i znaczenia teorii postwzrostu w procesach zrównoważonego rozwoju. Poszukuje się odpowiedzi na pytanie: jakie zachowania i strategie są odpowiednie dla MŚP w celu skutecznego rozwoju. Firmy z sektora MŚP muszą tak jak wszystkie podmioty gospodarcze, adoptować się do zmieniających się warunków otoczenia nie tylko by przetrwać, ale także, aby rozwijać się. Jednak z jedną z charakterystycznych cech przedsiębiorstw tego sektora jest nastawienie się na przetrwanie i względna stabilność funkcjonowania. Mają one także świadomość potrzeby rozwoju i wdrażania innowacji, lecz w zdecydowanie mniejszej skali. Pojawia się pytanie: jaki model biznesu jest obecnie potrzebny. Przyszłość oznacza ponowne oszacowanie wartości opartych na zaufaniu, realokacji zasobów, relacjach społecznych, restrukturyzacji czynników produkcji, lokalizacji, ponownego wykorzystania w strategiach biznesowych, wskazując kierunek innowacji. Ważne jest określenie roli i miejsca firm z sektora MŚP w procesie innowacji w kontekście postwzrostu (degrowth), podobnie jak wskazanie kierunków wdrażania innowacji. Ważne jest określenie roli firm MŚP w implementacji innowacji. Istotne jest także zwrócenie uwagi na otwarte innowacje, obserwacja i adaptacja najlepszych praktyk, współpraca oparta na zaufaniu, udział w strategicznych partnerstwach.(abstrakt oryginalny)

To be successful strategic thinking from SMEs is required, they have to give appropriate answers to the changes that fit and serve the sustainable economy. It is characteristic that SMEs concentrate mainly on surviving and on daily stability, yet - despite of the frequently mentioned idea - they realize the necessity of renewal, and they are fond of innovation. The question arose: what kind of business model do we need. Future means that the reappraisal of the values based on trust, reallocation of resources, social relationships, restructuring factors of production, localization, reuse and recycling must be implemented in business strategies, showing the direction of innovation. It is important to define the role and place of the SMEs in innovation process in the context of de-growth, like innovation - imitation. Synthesis - open innovation, observation and adaptation of best practices, cooperation based on trust, participation in strategic partnerships. In the study messages of sustainable economy and 'degrowth' is summarized. Answers are being looked for the question: what kind of behavior and strategies are appropriate for the SMEs for successful renewal.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakucs Lajos Zoltán, Fertő Imre, Gábor G. Szabó. 2008. The Impact of Trust on Cooperative Membership Performance and Satisfaction in the Hungarian Horticulture. [In] Agricultural Economics and Transition: What was expected, what we ob-served, the lessons learned, ed. Csaba Csáki, Csaba Forgács, 382-392. Halle: Leibniz Insitute für Agrarentwicklung in Mittel and Osteurope.
 2. Baranyai Zsolt, Daniel Béres, Gábor G. Szabó, Miklós Vásáry, István Takács. 2011. "Factors of trust in machinery sharing arrangements". Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XIII (6): 18-22.
 3. Bray Stuart. 1995. Total Innovation: How to develop the products and services that your CUSTOMER S want. London: Pitman Publishing.
 4. Korten David C. 2002. Tőkés társaságok világuralma. Budapest: Kapu Kiadó.
 5. Latouche Serge. 2011. "A nemnövekedés diszkrét bája". Szombathely: Savaria University Press.
 6. Latouche Serge. 2007. Petit traité de la décroissance sereine. Paris: Fayard.
 7. Lorenz Konrad. 1973. Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. München: Piper Verlag.
 8. Mészáros Sandor. 2011. "Nemnövekedés: egy új gazdasági paradigma európai fejleményei". Gazdálkodás 3: 259-265.
 9. Neményi Miklós. 2008. Egy agro-ökológiai alrendszer (növénytermesztés) termodinamikai modellezésének elemei, avagy hol a határa az ésszerű beavatkozásnak. [In] A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében c. Pécs: Nemzetközi Konferencia, MTA.
 10. Pauli Günter. 2010. A Kék Gazdaság - egy valóban fenntartható gazdasági modell. PTE KTK. http:// klimabarat.hu/node/281.
 11. Polányi Károly. 2004. A nagy átalakulás. Boston: Bacon Press.
 12. Ryden Lars. 2008. Education for global responsibility V Sustainable Development. http://www.bup.fi/ BU Pfilm/Lars_film_site/texts/sustainable_text.pdf, accessed 3.12.2015.
 13. Sedlaček Tomáš. 2012. A jó és a rossz közgazdaságtana. A Gilgames-eposztól a Wall Streetig Budapest: HVG Kiadó.
 14. Szabó Gábor G. 2010. "The importance and role of trust in agricultural marketing co-operatives". Studies in Agricultural Economics 112: 5-22.
 15. Takács István. 2012. "Games of farmers - to cooperate or not?". Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 1 XIV (6): 260-266.
 16. Takács István, Baranyai Zsolt. 2010. "Role of trust in cooperation of farmers from the aspect of new institutional economics". Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 12 (6): 179-184.
 17. WCED (World Commission on Environment and Development). 1987. New York: Burtland Report.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1204
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu