BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Takács István (Óbuda University, Budapest, Hungary)
Tytuł
Characteristics of the Hungarian Agricultural Investments after the European Union Accession
Charakterystyka inwestycji rolnych na Węgrzech po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 238-244, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje w rolnictwie, Rozwój technologiczny, Modernizacja, Konkurencyjność, Wyniki badań
Investments in agriculture, Technological development, Modernization, Competitiveness, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E22, Q55
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka inwestycji rolnych na Węgrzech po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Na podstawie danych Węgierskiego Urzędu Statystycznego stwierdzono, że w latach poakcesyjnych starzenie się sprzętu rolniczego postępowało szybciej niż następowały inwestycje odtworzeniowe. Zakupy sprzętu wpłynęły jednak korzystnie na konkurencyjność gospodarstw i jakość produkcji.(abstrakt oryginalny)

During the two decades after the transition the technical and technological development of the Hungarian agriculture was determined by the preparation for the EU accession and the adequacy to the performance and technological requirements of the new farm structure of the post-transition era. After the accession the quality based change of farm equipment was characteristic by modern, high performance units which were suitable to meet the requirements of the environmental sustainability, improving the competitive production of farms. In the small scale private farms the rollout of the old and depreciated tools were slower than the investments. This was unfavorable for the expected decrease of the average age of the farm assets. The research is based on the database of the censuses of the Hungarian Central Statistical Office.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boldog Valéria. 2016. "Főbb mezőgazdasági gépek forgalma". Agrárgazdasági Kutató Intézet 26 (1): 12.
  2. EUROSTAT. 2017. Output of the agricultural industry - basic and producer prices, http://ec.europa. eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00102&plugin=1, accessed: ownload: 02.04.2017.
  3. HCSO (Hungarian Central Statistical Office). 2000. Agriculture in Hungary. Regional data. Budapest: Hungarian Central Statistical Office.
  4. HCSO (Hungarian Central Statistical Office). 2015. Farm Structure Survey of 2013. Budapest: Hungarian Central Statistical Office, http://www.ksh.hu/agricultural_census_fss_2013(gszo2013_final_tables), accessed: 02.04.2017.
  5. Takács Istvan. 2003. "Some aspects of the asset supply and the asset efficiency of Hungarian agriculture". Bulletin of the Szent István University (Gödöllő) 3: 193-204.
  6. Takács Istvan. 2004. "Efficiency problems of farm assets in Europe". Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists VI (6): 68-73.
  7. Takács Istvan, Zsolt Baranyai, Emese Takács. 2008. Factors of efficiency change of assets on the EU-15 and Hungarian farms from 1990s. [In] Agricultural economics and transition: what was expected, what we observed, the lessons learned, eds. Cs. Csáki, Cs. Forgács, 581-590. Halle: Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO).
  8. Takács Istvan, Waldemar Bojar. 2003. Challenges and opportunities for agriculture of Central Europe according to farm structure and abounding with capital. [In] Proceedings of the 14th IFMA Congress. 10-15 August, 2003. Perth, Australia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1200
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu