BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mieszaniec Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Ogrodnik Romuald (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Bator Artur (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie wprowadzania innowacji
The Importance of Stakeholders in Innovation Process
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 502-516, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Interesariusze, Górnictwo
Innovations, Stakeholders, Mining sector
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikację artykułu sfinansowano z pracy statutowej AGH nr umowy: 11.11.100.693
Abstrakt
W artykule zdefiniowano czym jest innowacja oraz jak przebiega proces jej wprowadzania w przedsiębiorstwie. Następnie dokonano identyfikacji interesariuszy przedsiębiorstwa, którzy wpływają na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa. Wskazano na rosnącą rolę współpracy we wprowadzaniu innowacji oraz w oparciu o badania GUS na zupełnie odwrotne tendencje w grupie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje. Zauważono duże korzyści, które zdaniem przedsiębiorstw daje im współpraca w działalności innowacyjnej z dostawcami. Dokonano analizy znaczenia informacji wykorzystywanych do inicjowania i wprowadzania innowacji, których źródłem są interesariusze przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article defines what innovation is and how does the process of innovation in the enterprise. Then, it makes the identification of stakeholders, which influence the innovative activity of the enterprise. Authors indicate the increasing role of cooperation with stakeholders in the implementation of innovations, but GUS survey showed a reverse activity in the group of innovative enterprises. Only the cooperation in innovative activities with suppliers gives enterprises the benefits. Then, it analyzes the importance of information from the stakeholders, used to initiate and implement the innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bator A., Ślósarz M. (2009). Kafeteryjne systemy wynagrodzeń w sektorze wydobywczym. Przegląd Górniczy, t. 65 nr 9, 52-54.
 2. Czupiał J. (red.) (1994). Ekonomika innowacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1994.
 3. Dolińska M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa.
 4. Dolińska M. (2006). Marketing usług dla innowacji-produktów wiedzy. W: K. Rogoziński (red.): Marketing usług profesjonalnych. Usługi bogate w wiedzę. Wydanie Katedry Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Doz Y., Hamel G., (2006). Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. Wydawnictwo Helion.
 6. Freeman R.E.: Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman Publishing Inc., Marshfield, MA. 1984.
 7. GUS. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne
 8. Hagen E. (1962). On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins, Chicago.
 9. Harman A.J. (1971). The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage. Harvard University Press, Cambridge Mass.
 10. Henriques I., Sadorsky P. (1999). The relationship between environmental commitment and managerial perceptions of stakeholder importance, Academy of Management Journal, vol. 42, no. 1.
 11. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J. (2001). Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Szczecin.
 12. Kafel T. (2000). Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji. Zeszyty naukowe nr 554. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 13. Klefsjö B., Bergqu B., Garvare R. (2008). Quality management and business excellence, customers and stakeholders. Do we agree on what we are talking about, and does it matter? The TQM Journal, vol. 20, no. 2, 124.
 14. Machnik-Słomka J.: (2011). Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni. Kwartalnik naukowy: Organizacja i zarządzanie. Nr 4 (16). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 98-99.
 15. Marciniak S., (2000). Innowacje i rozwój gospodarczy. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 16. McGowana P. (1994). Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna, W: D.M. Stewart (red.): Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 17. Mieszaniec J., Ogrodnik R. (2016b). Przesłanki podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa górnicze. Marketing i Rynek, nr 7, 580-589.
 18. Mieszaniec J., Ogrodnik R. (2016a). Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacji. Przegląd Górniczy, nr 8.
 19. Mieszaniec J. (2013). Współpraca w działalności innowacyjnej jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa. Przegląd Górniczy, nr 9, 114-117.
 20. OECD (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 21. Pomykalski A. (2001). Zarządzanie innowacjami, Difin, Warszawa.
 22. Stawasz E. (1999). Innowacje a mała firma. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Obłój K. (1998). Strategia organizacji. PWE, Warszawa.
 24. Ogrodnik R. (2011). An analysis of mining enterprise stakeholders using the AHP method. Information systems in management XI, Data Bases, Distant Learning, and Web Solutions Technologies, WULS Press, Warsaw.
 25. Ogrodnik R., Mieszaniec J. (2010): Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym W: R. Knosala (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 26. Żebrowski M., Waćkowski K. (2011). Strategie zarządzania innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu