BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tereszczuk Mirosława (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Polska branża drobiarska w obliczu grypy ptaków
Polish Poultry Industry in the Face of Avian Influenza
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 256-262, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł drobiarski, Produkcja mięsa, Mięso drobiowe
Poultry industry, Production of meat, Poultry meat
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13, Q54
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena oddziaływania wirusa grypy ptaków HPAI/H5N8 na funkcjonowanie i rozwój branży drobiarskiej w Polsce. Wirus ten pojawił się w Polsce na przełomie 2016/2017 roku (po dziesięcioletniej przerwie) i był obecny na terenie 12 województw przez 3,5 miesiąca, tj. od 4 grudnia 2016 roku do 16 marca 2017 roku. Na szeroką skalę wirus ten wystąpił w całej Europie. Pierwsze zachorowania drobiu domowego i dzikiego stwierdzono pod koniec października 2016 roku. Do połowy marca 2017 roku odnotowano już ponad 2,3 tys. ognisk tej choroby w 23 państwach UE, w tym ponad tysiąc ognisk odnotowano u drobiu. Wirus stwierdzano zarówno u drobiu utrzymywanego w systemie przyzagrodowym, jak i w chowie fermowym. Pojawienie się wirusa grypy ptaków w Polsce było czynnikiem negatywnie oddziaływującym na branżę drobiarską, powodującym straty w produkcji i ograniczenia eksportowe wprowadzone przez kraje pozaunijne. Nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji sektora drobiowego w Polsce oraz zmniejszenie eksportu żywego drobiu. Było to jednak zjawisko przejściowe. Mimo zaistniałych zagrożeń systematycznie rośnie konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce. Jest to tendencja korzystna, z punktu widzenia interesów handlowych Polski, która stała się największym producentem mięsa drobiowego w UE.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to evaluate the impact of the HPAI / H5N8 avian influenza virus on the functioning and development of the poultry industry in Poland. The virus appeared in Poland at the turn of 2016/2017 (after a 10-year break) and was present in our country (12 voivodships) for 3.5 months, ie from 4 December 2016 to 16 March 2017. On a large scale this virus has occurred across Europe. The first cases of domestic and wild poultry were found at the end of October 2016. By mid-March 2017, over 2.3 thousand. Outbreaks of this disease in 23 EU countries, including over 1 000 outbreaks, have been reported in poultry. The virus was found both in poultry kept in the poultry system and in farmyard. The appearance of the avian influenza virus in Poland was a negative factor affecting the poultry industry, resulting in production losses and export restrictions introduced by non-EU countries. There was a slowdown in the growth rate of the poultry sector in Poland and a decrease in exports of live poultry. However, this was a transitional phenomenon. Despite the threat, the consumption of poultry meat in Poland is growing steadily. This is a positive trend, from the point of view of the commercial interests of our country, which has become the largest producer of poultry meat in the EU.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AVEC. 2016. Annual Report 2016. Brussels: Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries - ASBL.
 2. Dybowski Grzegorz (red.). 2016. Rynek Drobiu i Jaj. Stan i Perspektywy 50: 1-42.
 3. Dybowski Grzegorz. 2017. "Rynek mięsa drobiowego i jaj". Rynek Rolny, Analizy. Tendencje. Oceny 4 (314): 55-60.
 4. Dziwulski Mariusz. 2017. "Rozwój sektora produkcji drobiu może spowolnić w 2017 r.". Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. PKO Bank Polski 24 marca 2017.
 5. EC. 2017. Avian influenza. Bruksela: European Commission. https://ec.europa.eu/food/animals/animaldiseases/ control-measures/avian-influenza_en, data dostępu 24.04.2017 r.
 6. EUROSTAT. 2017. http//epp.eurostat.ec.europa.eu.
 7. GIW 2017. Główny Inspektorat Weterynarii.
 8. MRiRW. 2017. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=Ministerstwo+ Rolnictwa+i+Rozwoju+Wsi.
 9. OIE. 2016. Update on avian influenza in animals (types H5 and H7). Paris: World Organisation for Animal Health. http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2016.
 10. PIW-PIB. 2017. Raport z aktualnej związanej z występowaniem w Polsce i innych krajach Europy wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Puławy: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy.
 11. Tereszczuk Mirosława. 2017. "Analiza wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2016 roku". Gospodarka Mięsna 3: 48-53.
 12. www.foodcare.poland@sealedair.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1208
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu