BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trębska Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gromada Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Pozyskanie i zużycie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Polsce i w 28 krajach Unii Europejskiej
Energy Production and Consumption from Renewable Sources in Poland and 28 Countries of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 263-269, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zużycie energii, Energia, Odnawialne źródła energii, Polityka energetyczna
Energy consumption, Energy, Renewable energy sources, Energy policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q42, Q47, P18, O13
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w strukturze pozyskania i zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Unii Europejskiej. Odnawialne źródła energii stanowią zaledwie około 16% światowej produkcji energii. Sytuacja ta jednak z roku na rok ulega zmianie. Prym w wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych wiedzie Unia Europejska, która postawiła sobie ambitny cel, aby do 2020 roku 20% energii pozyskiwać z ekologicznych odnawialnych źródeł energii.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the changes in the structure of production and consumption of energy from renewable energy sources in Poland and in the European Union. Renewable energy sources account for only about 16% of world energy production. This situation, however, from year to year changes. Prym in the use of energy from renewable sources leads the European Union, which has set itself an ambitious target that by 2020, 20% of the energy extracted from the green renewable energy sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. EC (European Commission). 2008. Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the Promotion of the use of energy renewable sources. Brussels: European Commission COM (2008).
  2. KE (Komisja Europejska). 2006. Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (SEK (2006), 317). Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich. http:// ec.europa.eu/energy/green-paperenergy/doc/2006_03_08_gp_document_pl.pdf, dostęp 31.11.06.
  3. KE (Komisja Europejska). 2010. Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego.
  4. GUS. 2016a. Efektywność wykorzystania energii w latach 2004-2014. Warszawa: GUS.
  5. GUS. 2016b. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 roku. Warszawa: GUS.
  6. GUS. 2016c. Energia 2016. Warszawa: GUS.
  7. Mierzwa Danuta, Ewa Blaszke. 2016. "Produkcja energii ze źródeł odnawialnych na Dolnym Śląsku w latach 2009-2015". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 129-135.
  8. Pultowicz Alicja. 2009. "Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju". Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development 4 (1): 109-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1210
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu