BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniakowski Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Platforma e-usług dla rolników - producentów żywności ekologicznej
E-Service Platform for Farmers, Producers of Bio Food
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 270-274, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
e-usługi, Rolnictwo ekologiczne, Produkcja, Żywność ekologiczna, Sprzedaż bezpośrednia, Wyniki badań
e-services, Ecological agriculture, Production, Organic food, Direct sales, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q190, O390
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie elementów koncepcyjnego modelu e-usługi dla rolnictwa, polegającej na kompleksowej organizacji sprzedaży w relacji rolnik - odbiorca indywidualny. Prototyp platformy dla rolników zweryfikowano na próbie gospodarstw oferujących produkty ekologiczne. E-usługi zostały ograniczone do prowadzenia działalności handlowej w relacji producent - konsument. To zawężenie miało związek ze specyfiką sektora bioproduktów. Na podstawie wstępnych badań stworzono prototyp platformy, który poddano badaniu wtórnemu. Można stwierdzić, że portal spotkał się z pozytywną oceną grupy docelowej użytkowników. Postuluje się dalszą pracę nad prototypem poprzez implementację wskazań wynikłych jako rezultat badań.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present elements of the conceptual model of e-services for agriculture, consisting in a comprehensive organization of sales process in farmer-customer relation. The platform prototype for farmers was verified on the sample of farms offering organic products. E-services have been limited to doing business in a producer - consumer. This was related to the specificity of the bioproducts sector. Based on preliminary research, a prototype of the platform has been created, which has been subjected to secondary testing. It can be stated that the portal met with a positive evaluation of the target audience of users. The further work on the prototype by implementing the results of a research is recommended.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bell Daniel. 1973. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
  2. Grzesiak Paweł. 2007. "Google Maps Api". Magazyn Internet 10/2007, http://www.grzesiak.com.pl/articles.
  3. Nojszewski Dariusz. 2006. "Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1)". E-mentor 5 (17), http://www.e-mentor. edu.pl/artykul/index/numer/17/id/375.
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Dz.U. nr 5, poz. 38.
  5. Śliwiński Michał. 2008. "Modele biznesowe e-usług". Warszawa: PARP, http://parp.gov.pl.
  6. Śmiałowski Tomasz, Piotr Jałowiecki, Tomasz Woźniakowski. 2015. "Territorial diversification of technological exclusion in rural areas in Poland". Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 14 (1): 93-104.
  7. Woźniakowski Tomasz, Piotr Jałowiecki. 2015. "Model e-usługi producent - klient w systemie sprzedaży bezpośredniej produktów ekologicznych". Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 315-319.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1214
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu