BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczak Agata (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Przedsiębiorcze kobiety Wałbrzycha w latach 2013-2015 - analiza wybranych danych statystycznych
Entrepreneurial Women of Wałbrzych in the Years 2013-2015-Analysis of Selected Statistical Data
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa kobiet, Kobieta w biznesie, Przedsiębiorczość, Analiza statystyczna
Female economic activity, Women in business, Entrepreneurship, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie profilu działalności firm, które w latach 2013-2015 zostały zarejestrowane przez kobiety w Wałbrzychu. Analiz dokonano na materiale statystycznym pozyskanym z Głównego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Wskazano rodzaje działalności, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród pań decydujących się na założenie własnej firmy. Dzięki szczegółowej analizie danych uwidoczniono różnorodność wśród nowo powołanych kobiecych działalności gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article was presentation the profile of the activity of companies registered in Wałbrzych in the years 2013-2015. The analyzes were made on the statistical material obtained from the Central Statistical Office in Wrocław. The types of activities that were of greatest interest to the women who decided to set up their own businesses were indicated. Through to a detailed analysis of the data, diversity has emerged among the newly established women's economic activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowska A., Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce, Economics and Management - 3/2013.
 2. Bratnicki M., Tarnawa A., Węcławska D., Zbierowski P., Global Enterepreneurship Monitor report - Poland 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2013.
 3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla AMBITNYCH - Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
 4. Collins J., Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firmy, Wydawnictwo MTBiznes, Warszawa, 2007.
 5. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 2014, Główny Urząd Statystyczny 2015 - [www.stat.gov.pl] - dostęp z 18.04.2016 r.
 6. Dziedzic M., Przedsiębiorczość w Polsce, TH!NK Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe nr 2 (18), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2014.
 7. Lisowska E., Analiza położenia kobiet na rynku pracy, w: Lisowska E., Kasprzak, R. (red.), Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 8. Majewska-Opiełka I., Sukces firmy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 9. Penc J., Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wydawnictwo WSSM, Łódź, 2008.
 10. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2016.
 11. Raport Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, publikacja wykonana w ramach prac nad projektem "Aktywizacja społecznoekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym" realizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dla Kongresu Kobiet Polskich, Warszawa 2009, Wydawnictwo FEMINOTEKA.
 12. Taylor W.C., Czas reformatorów. Dlaczego w biznesie zwyciężają najbardziej oryginalne umysły, Wydawnictwo MTBiznes, Warszawa, 2007.
 13. Wickham P., Financial Times Corporate Startegy Casebook, Pearson Education Limited, United Kingdom, 2000.
 14. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, [www.stat.gov.pl] - dostęp z dnia 15.04.2017 r.
 15. [http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/lista_pkd] - dostęp z dnia 15.04. 2017 r.
 16. [http://www.sjp.pwn.pl] - dostęp z dnia 15.04.2017 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu