BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubiński Łukasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - czy skuteczny instrument polityki przestrzennej? (analiza administracyjnoprawna)
Study of the Conditions and Directions of the Spatial Development of the Municipality - is this the Effective Instrument of Spatial Policy? (Administrative Analysis)
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 21-31, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna, Prawo administracyjne
Spatial development, Spatial policy, Administrative law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiona została prawna analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ustalono, iż gmina może swobodnie kształtować treść tego dokumentu. Jednocześnie ze względu na charakter prawny studium jako wewnętrznego aktu administracji, nie może ono zostać uznane za skuteczny instrument polityki przestrzennej. (abstrakt oryginalny)

The article presents a legal analysis of the study of the conditions and directions of spatial development of the municipality. It was established that the municipality is free to shape the content of this document. At the same time, due to the legal nature of the study as an internal administrative act, it can not be considered an effective spatial policy instrument. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, [https://sip.lex.pl/#/komentarz/5 87276647/74087], (dostęp 30.04.2017).
 2. Chrabal A., Ład przestrzenny jako nadrzędny cel działań planistycznych, Świat Nieruchomości 2008, nr 64.
 3. Dumin Ł., Komentarz do art. 9 [w:] D. Okolski (red.), Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2015, [https://sip.legalis.pl/documentview. seam?documentId=mjxw62zogiytamjsgeydcnjoobqxalrtguytinzuge2a], (dostęp 30.04.2017 r.).
 4. Izdebski H., Prawo własności w planowaniu zagospodarowania przestrzeni [w:] I. Zachariasz (red.) Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, LEX, [https://sip.lex.pl/#/monografia/369254765 /5], (dostęp. 10.04.2017).
 5. Jaroszyński K., Komentarz do art. 7 [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz., Warszawa 2011, [https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogeydkmb ug4ztsojoobqxalrtgqztqnbwgy2a], (dostęp 30.04.2017).
 6. Jaszczuk-Skolimowska B., Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miast w systemie planowania gminnego i lokalnego, Rozprawa doktorska, Gdańsk 2008, s. 10.
 7. Niewiadomski Z., (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2016, [https://sip.legalis.pl/document-view.s eam?documentId=mjxw62zogiztamjtgazdmnboobqxalrtguytinzvg44q], (dostęp 30.04.2017).
 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778.
 10. Wyrok NSA z dnia 7.12. 2009 r., sygn. I OSK 732/09, Legalis nr 326117.
 11. Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2010 r., sygn. II OSK 1025/09, Legalis nr 291247.
 12. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. II SA/Bk 46/06. Legalis nr 99411.
 13. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 września 2014 r., sygn. II SA/Gd 340/14, Legalis nr 1412078.
 14. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. II SA/Łd 1056/13, Legalis nr 759386.
 15. Złakowski Ł., Komentarz do art. 40 [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa 2011, [https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zog eydkmbug4ztsojoobqxalrtgqztqnjqgy2a], (dostęp 10.04.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu