BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Menedżer czy artysta? Profil zawodowy i wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku
Manager or Artist? Professional Profile and Remuneration of Directors of Self-government Cultural Institutions in Lower Silesia
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 75-83, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Menedżer, Instytucje kultury, Badania ankietowe
Manager, Cultural institutions, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Artykuł dotyczy grupy zawodowej, jaką stanowią dyrektorzy domów, ośrodków i centrów kultury. Omówiono w nim specyfikę samorządowych instytucji kultury oraz prawny status dyrektorów tego typu instytucji. Przedstawiono w nim również wyniki badań ankietowych dotyczących profilu zawodowego przeprowadzonych wśród dyrektorów instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Omówiono także wyniki analizy oświadczeń majątkowych dyrektorów ponad 100 domów, ośrodków i centrów kultury z analogicznego regionu. (abstrakt oryginalny)

This article deals with the professional group of directors of homes and centers of culture. It discusses the specificity of self-government cultural institutions and the legal status of directors of this type of institution. It also presents the results of questionnaire surveys concerning the professional profile of directors of cultural institutions from Lower Silesia. The results of the analysis of property declarations of directors of more than 100 houses, centers and centers of culture from the same region were also discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziadzia B., Konieczna E., Podnoszenie kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury, Regionalne Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, Katowice 2015.
  2. Ilczuk D., Menedżer kultury - zadania, rola w środowisku lokalnym, pieniądze czy wartości? [w:] B. Jedlewska, B. Skrzypczak, Dom kultury w XXI wieku - wizje, niepokoje, rozwiązania, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn 2009.
  3. Jurczak, Wynagrodzenia w kulturze i sztuce w 2015 roku, [wynagrodzenia. pl] Sedlak & Sedlak, [http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzeniaw- kulturze-i-sztuce-w-2015-roku], (29.04.2017 r.).
  4. Kamiński P., Czy domy kultury potrzebują własnej ustawy? Refleksja o braku systemu kultury publicznej w Polsce [w:] M. Sztark (red.), Kultura małych i średnich miast, Biuro Festiwalowe IMPART 2016, Wrocław 2016.
  5. Karna W. J., Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  6. Łysoń P., Kultura 2015. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
  7. Nowiński J., Instytucje kultury na wsi i w małych miastach [w:] I. Bukraba- Rylska, W. Burszta, Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
  8. Raport. Badanie Potrzeb Szkoleniowych Dyrektorów Domów i Ośrodków Kultury w Polsce, Good Advice, Warszawa 2009.
  9. Śliwa M. (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu