BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Zenon (Nicolaus Copernicus University in Toruń), Maksim Monika (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Tytuł
Unemployment and Labour Market Policies : Empirical Analysis for Poland
Bezrobocie i polityka rynku pracy : analiza empiryczna dla Polski
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (1), s. 5-20, tab., bibliogr. s. 20
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Rynek pracy, Analiza empiryczna
Unemployment, Labour market, Empirical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono stan bezrobocia i politykę rynku pracy w Polsce w latach 2005-2015. Rozważania skoncentrowano na przyczynach i strukturze bezrobocia, wydatkach z Funduszu Pracy oraz aktywnych instrumentach polityki rynku pracy i ich uczestnikach. Aktywną ewaluację programów zatrudnienia wykonano, wykorzystując podejście quasi-eksperymentalne i metodę score matching. Źródłem informacji o bezrobotnych do oceny efektów polityki rynku pracy były dane zawarte w systemie informatycznym publicznych służb zatrudnienia Syriusz. (abstrakt oryginalny)

This article presents the development of unemployment and labour market policies in Poland in the period 2005-2015. The paper focuses on the nature and structure of unemployment, expenditure from the Labour Fund, active labour market policy instruments and participants. Active labour market policy evaluation was performed quasi-experimentally and was based on a propensity score matching method. The effects of the policies were evaluated based on information concerning the unemployed taken from the Syriusz database. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Active Labour Market Policies in Europe. Performance and Perspectives. 2007. Ed. J. Kluve. Springer, Berlin - Heidelberg.
 2. Aktywna polityki rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. 2010. Eds. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki. WUP - UMK, Toruń.
 3. Caliendo M. 2006. Microeconometric Evaluation of Labour Market Policies. Lecture Note in Economics and Mathematical Systems. Springer, Berlin.
 4. Caliendo M., Hujer R., Thomsen S. 2005. The Employment Effect of Job Creation Schemes in Germany. A Microeconometric Evaluation. IZA Discussion Paper no. 1512, Bonn.
 5. Card D., Kluve J., Weber A. 2010. Active Labor Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis. NBER Working Paper no 1617.
 6. Employment in Poland 2007. Security on flexible labour market. 2009. Ed. M. Bukowski. Human Resources Development Centre, Warszawa.
 7. Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka. 2007. Ed. A. Haber. PARP, Warszawa.
 8. Heckman J.J. 2005. The Scientific Model of Causality. Sociological Methodology, 35(1).
 9. Holland P.W. 1986. Statistics and Causal Inference (with discussion). Journal of the American Statistical Association, 81.
 10. International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation. 1996. Eds. G. Schmid, J. O'Reilly, K. Schomann. Edward Elgar, Cheltenham-Brookfield.
 11. Kluve J. 2010. The Effectiveness of European active labour market programs. Labour Economics, 17.
 12. Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy. 2012. Eds. M. Maksim, Z. Wiśniewski. CRZL, Warszawa.
 13. Ministry for Labour and Social Policy. Labour market statistics.
 14. Rosenbaum P.R., Rubin D.B. 1983. The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. Biometrika, 70.
 15. The act on employment promotion and labour market institutions. 2004. State Journal of Laws, no. 99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu