BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwiński Adam (Warsaw School of Economics, Poland), Klapkiv Lyubov (Maria Curie Skłodowska University, Poland)
Tytuł
Transformation of Beliefs : an Evaluation of Economic Risk under Uncertainty
Transformacja wartości : ocena ryzyka ekonomicznego w warunkach niepewności
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (1), s. 21-36, rys., bibliogr. s. 36
Słowa kluczowe
Niepewność, Ocena ryzyka, Inwestowanie, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
Uncertainty, Risk assessment, Investing, Decision making under conditions of risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zachowaniem inwestorów w warunkach ryzyka w okresie poradzieckim. Unikatowe procesy transformacji w społeczeństwie zachodzące na początku lat 90. XX wieku powodują, że poruszony temat jest ciekawy i wart podjęcia. Filozofia ryzyka jest formowana pod wpływem czynników zmieniającego się społeczeństwa ze stosunków scentralizowanych (pełnej regulacji środowiska) do rynkowych. W analizowanym okresie obserwowano wpływ heurystyki osądów na subiektywną ocenę ryzyka w przypadku kolektywnej działalności inwestycyjnej w analizowanej spółce powierniczej. Badanie potwierdza pewne schematy w zachowaniu ludzi w przypadku wystąpienia sytuacji o wysokim stopniu ryzyka. Jednocześnie niektóre wyniki, jak wpływ poziomu wykształcenia na skłonność do ryzyka lub zmniejszenie wartości przychodu w miarę jego wzrostu absolutnego, są sprzeczne z wnioskami płynącymi z innych, wcześniej publikowanych badań. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of a study of the risk-taking behavior of investors in some Eastern European countries in the post-soviet period. A unique transformation processes in society at the transition from the 20th to the 21st century caused the value of this point of view. Individual risk philosophy was on the way to being built under the factors of a changing society from command (full regulation of the environment) to a free market relationship. We investigate the influence of heuristics on the awareness of subjective risk evaluation in the case of a "sollective" investment activity in a trust company, MMM in 1994. The study confirms the bias in human behavior in the case of a high-risk situation. Some results, such as the influence of educational level on risk and reduced income values in terms of absolute growth, contradict the previous findings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J. 2009. Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy, and Why it Matters for Global Capitalism. Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 2. Allais M., Hagen G.M. 1979. Expected Utility Hypothesis and the Allais Paradox: Contemporary Discussions of the Decisions Under Uncertainty with Allais Rejoinder. Vol 21. Springer Science and Business Media.
 3. Bernoulli D. 1954. Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk. Econometrica, 22 (1): 23-36.
 4. Carr Z.A. 1968. Is business bluffing ethical? Harvard Business Review. https://hbr.org/1968/01/is-business-bluffing-ethical# (access: 10.12.2016).
 5. Carvajal A., Monroe H., Pattillo C., Wynter B. 2009. Ponzi Schemes in the Caribbean. IMF Working Paper, 95.
 6. Czapiński J. 1985. Wartościowanie - zjawisko inklinacji pozytywnej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 7. Dąbrowski I., Sliwinski A. 2016. Economic of Insurance. Warsaw School of Economics.
 8. Gigerencer G. 2015. Ponimat riski. Kak vybrat pravilnyj kurs. Translated by A. Kuzina. Kolibri, Moskva.
 9. Issledovatelskaja gruppa Cirkon. 2011. Dinamika finansovojaktivnosti naselenia Rossii 1998-2011. Analiticeskij doklad, Moskva.
 10. Kanemann D., Tversky A. 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2): 263-291.
 11. Kindleberger CH.P., Aliber R.Z. 2005. Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises. Wiley, New Jersey.
 12. Klapper L., Lusardi A., Outheusden P. 2015. Financial Literacy Around the World.
 13. Knight F. 1921. Risk, Uncertainty and Profit. University of Boston Press, Boston.
 14. Kozielecki J. 2000. Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. X. Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa.
 15. Laertios D. 2006. Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Translated by K. Leśniak, I. Kosińska, B. Kupisa, W. Olszewski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Mavrodi S.P. 2007. Vsapravda o "MMM" - istoria pervoj piramidy. Tuiremnye dnevniki. Ripol Klassik.
 17. Miszczyński R., Tarnopolski A. 2005. Filozofia a mass media. Diametros, 4: 12- 28.
 18. Radaew W. 2002. Uroki finansovyhpiramid, ilicto moozet skazat ekonomiceskaa sociologia o massovom finansovom povedenie. Mir Rossii, 2: 39-69.
 19. Savage L.J. 1961. The Foundations of Statistics Reconsidered. Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Vol: Contributions to the Theory of Statistics, University of California Press, Berkeley, California, p. 575-586, http://projecteuc- lid.org/euclid.bsmsp/1200512183 (access: 10.12.2016).
 20. Schoemaker P.J.H. 1982. The Expected Utility Model: Its Variants, Purposes, Evidence and Limitations. Journal of Economic Literature, 20: 529-563.
 21. Shiller R. 2015. Irrational Exuberance. Revised and Expanded Third Edition. Princeton University Press, Princeton and Oxfords.
 22. Slovic P. 1987. Perception of Risk. Science, 236: 280-285.
 23. Smith A. 2006. The Theory of Moral Sentiments. Sixth Edition (1790). Ed. Salvio Marcelo Soares, Meta Libri.
 24. Taleb N. 2012. Antifragile, Things That Gain From Disorder. Random House, New York.
 25. Ulrich B. 1992. Risk society. Towards a New Modernity. Translated by Mark Ritter. SAGE publications, London, Thousand oaks, NewDehli.
 26. Weber M. 1978. Economy and Society: An Outline of Interpretive. Eds. G. Roth, C. Wittich. University of California Press, Berkley, Los Angeles, London.
 27. Wernik R. 2016. The south sea bubble. New Word City.
 28. Zotova A. 1994. Eseraz ob «MMM» i o nas.... Sociologiceskie issledovania, 12: 32-40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu