BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huterska Agnieszka (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Zdunek-Rosa Ewa (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
An Assessment of the Influence of the Number of Micro-Enterprises on the Unemployment Rate in Poland with the Use of Panel Models
Ocena wpływu liczby mikroprzedsiębiorstw na stopę bezrobocia w Polsce z zastosowaniem modeli panelowych
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (1), s. 37-45, tab., bibliogr. s. 45
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Bezrobocie, Modele panelowe
Micro-enterprise, Unemployment, Panel model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym szczególnie mikroprzedsiębiorstwa, odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu wartości dodanej brutto oraz tworzeniu miejsc pracy. Celem opracowania jest ocena zależności między liczbą mikroprzedsiębiorstw a stopą bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2004-2014. W opracowaniu przeanalizowano dane przekrojowo-czasowe za pomocą modeli panelowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że - zgodnie z oczekiwaniami - występuje ujemna zależność między liczbą mikroprzedsiębiorstw a stopą bezrobocia. (abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises, in particular, micro-enterprises play an important role in generating gross value added as well as in job creation. The objective of the study is to evaluate the dependence between the number of micro-enterprises and the rate of unemployment in particular provinces in Poland in the years 2004-2014. The paper includes an analysis of cross-sectional and time series data using panel models. The conducted analysis showed that, as expected, a negative relationship exists between the number of micro-enterprises and the unemployment rate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dańska B. 1995. Wybrane metody estymacji modeli ekonometrycznych opartych na danych panelowych. Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, D: 116.
 2. Dańska-Borsiak B. 2011. Dynamiczne modele panelowe w badaniach empirycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych. 2015. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/ob-szary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki- finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialal-nosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2014-r-,2,13.html (access: 20.08.2016).
 4. Ekonometria współczesna. 2007. Ed. M. Osińska. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 5. Huterska A., Huterski R., Zdunek-Rosa E. 2015. Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116: 612-622.
 6. Kufel T. 2007. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 7. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. 2016. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy (access: 20.08.2016).
 8. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Węcławska D. 2015. Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce. In: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, PARP, Warszawa.
 9. Maddala G.S. 2008. Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013. 2015. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarczewynikifinansowe/ przed- siebiorstwa-niefinansowe/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-niefinansowe-w-polsce-w-latach-2009-2013,22,1.html (access: 20.08.2016).
 11. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU z 2004 r., nr 173, poz. 1807, as amended.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu