BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Piotr (WSB University in Toruń)
Tytuł
Autonomous Vehicles : Challenges for the Insurance Industry
Pojazdy autonomiczne : wyzwania dla branży ubezpieczeniowej
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (1), s. 67-77, rys., tab., bibliogr. s. 76-77
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Rynek ubezpieczeniowy, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Pojazdy bezzałogowe
Motor insurance, Insurance market, Road traffic safety, Unmanned vehicle
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza szans i zagrożeń dla branży ubezpieczeniowej, związanych z upowszechnieniem się pojazdów autonomicznych. W analizie wykorzystano dane i prognozy z dostępnych raportów niezależnych instytucji badawczych, przewidujące tempo rozwoju technologii pojazdów autonomicznych. W ciągu najbliższych kilku lat zmieni się też model globalny transportu związany z postępującą rezygnacją z posiadania indywidualnego pojazdu na rzecz korzystania w miarę potrzeb z floty pojazdów autonomicznych. Podstawowym motywem zmian będzie bezpieczeństwo, wygoda oraz niższe niż dotąd koszty. Bezpośrednie skutki rewolucji technologicznej dla branży ubezpieczeniowej to ograniczenie wartości wypłacanych odszkodowań związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowy model transportu indywidualnego spowoduje jednak dramatyczne ograniczenie liczby pojazdów na drogach, a co za tym idzie znaczny spadek dochodów ubezpieczycieli ze sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, które obecnie są jednym z najważniejszych źródeł przychodu. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to identify and analyse opportunities and threats for the insurance industry related to the popularisation of autonomous vehicles. The analysis uses the data and forecasts included in reports of independent research institutions, which forecast the tempo of development of autonomous vehicle technologies. In the following few years, the global model of transport is going to change as it will gradually move away from the model of possessing individual vehicles and towards using a fleet of autonomous vehicles depending on current needs. The fundamental motivation for changes will be safety, comfort and lower costs. A direct result of the technological revolution for the insurance industry is a reduction of the amount of paid compensation, which is related to the improvement in the safety of road traffic. However, the new model of individual transport is going to dramatically reduce the number of vehicles on roads, and therefore it will result in a significant drop in the income for insurers coming from selling vehicle insurance policies, which currently is one of the most significant sources of income for numerous markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Automated and Autonomous Driving Regulation under uncertainty. 2015. International Transport Forum. International Transport Forum Policy Papers, 7, OECD Publishing, Paris, doi: http://dx.doi.org/10.1787/5jlwvzdfk640- en.
 2. Eugensson A., Brännström M., Frasher D., Rothoff M., Solyom S., Robertsson A. 2013. Environmental, safety, legal and societal implications of autonomous driving systems. The 23rd Enhanced Safety of Vehicles Conference Research Collaboration to Benefit Safety of all Road Users. Paper number: 13-0467, Crash Avoidance #3: Vehicle Electronic System Safety: Controls, Cybersecurity and Automated Vehicles. http://www- esv.nhtsa.dot.gov/Proceedings/23/isv7/main.htm.
 3. European Motor Insurance Markets. 2015. European Motor Insurance Markets. Insurance Europe.
 4. Global Automotive Executive Survey. In every industry there is a :next' - See it sooner with KPMG. 2016. KPMG's 18th consecutive. KPMG.
 5. Pillath S. 2016. Automated vehicles in the EU. EPRS, European Parliamentary Research Service, Members' Research Service, PE 573.902, p. 2-12.
 6. Re-inventing the wheel. Scenarios for the transformation of the automotive industry. 2015. PwC. https://www.pwc.com/gx/en/automotive/publications/assets/reinventing-the-wheel.pdf.
 7. Road safety in the European Union, Trends, statistics and main challenges. 2015. European Commission. https://ec.europa.eu/transport/road- safety/sites/roadsafety/files/vademecum-2016.pdf.
 8. Road traffic accidents in Europe and North America. 2015. UNECE. https://www.unece.org/filead-min/DAM/trans/main/wp6/publications/RAS-Leaflet-2015.pdf.
 9. Tesla Press Information. 2016. https://www.tesla.com/press.
 10. The future of the car. Who's in the driving seat?. 2015. KPMG. https://assets.kpmg.com/con-tent/dam/kpmg/pdf/2015/12/the-future-of-the-car-report.pdf.
 11. The insurance industry in 2015. Top Issues. 2015. PwC. https://www.pwc.com/us/en/insurance/publi-cations/top-insurance-industry-issues- 2016.html.
 12. Transforming Personal Mobility. 2013. Ed. L.D. Burns. The Earth Institute. Columbia University.
 13. Viereckl R., Ahlemann D., Koster A., Jursch S. 2015. Connected Car Study. Racing ahead with autonomous cars and digital innovation. Strategy&, PwC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu