BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skibiński Andrzej (Czestochowa University of Technology)
Tytuł
Migration Processes and their Consequences for the Labour Market in the Visegrad Group Countries : Selected Aspects
Procesy migracyjne i ich konsekwencje dla rynku pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej : wybrane aspekty
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (1), s. 79-98, rys., tab., bibliogr. s. 96-98
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Migracja, Starzenie się społeczeństw
Labour market, Migration, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje Grupy Wyszehradzkiej
Visegrad Group countries
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki demograficznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracyjnych, starzenia się ludności oraz ich konsekwencji dla europejskiego rynku pracy. Analiza rynku pracy dotyczy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Celem artykułu jest wskazanie wpływu obserwowanych procesów demograficznych (migracji międzynarodowych i zmian w strukturze wieku ludności) na rynek pracy w wybranej grupie krajów UE. Analizy ilościowe i jakościowe przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z bazy statystycznej Eurostat oraz z uwzględnieniem prognoz demograficznych. Zastosowano metody zmian szeregu dynamicznego. Zakres czasowy analiz w dużej mierze był wyznaczany dostępnością danych, a także faktem, że kraje Grupy Wyszehradzkiej w podobnym horyzoncie czasowym rozpoczęły proces transformacji systemowej oraz w 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

This article concerns the demographic problems particularly focusing on the migration processes, population ageing and their consequences for the European labour market. The author also takes into account the problem of unemployment in selected EU countries by appropriate analysis of selected labour markets in Visegrad group countries (to show their diversity and specificity). Hence, the aim of this article is to indicate the impact of the observed demographic processes (migration and changes in the population structure) on the labour market in the Visegrad countries. Applied quantitative and qualitative analyses were conducted based on data from Eurostat statistical databases with the use of demographic projections. Absolute increases of dynamics and indicators were the methods used for time series changes. The temporal scope of the analyses was largely determined by data accessibility and the fact that the Visegrhd Group countries started the process of system transformation around the same time as joining the European Union in 2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report on migration and asylum policy in Hungary. 2014. http://ec.europa.eu/dgs/home-af-fairs/what- wedo/networks/european-migration-network/reports/docs/annualpolicy/2014/13a-hun-gary_apr_part2_final.pdf (access:14.08.2016).
 2. Bodnar K., Szabo L.T. 2014 The effect of Emigration on the Hungarian Labour Market. MNB Occasional Papers, 114: 10-11.
 3. Borjas G. 1995. The Economic Benefits from Immigration. The Journal of Economic Perspectives, 9(2): 3-22.
 4. Borjas G.J. 2006. Native Internal Migration and the Labor Market Impact of Immigration. Journal of Human Resources, 41(2): 221-258.
 5. Brychta O. 2013. Labour immigration in the Czech Republic. The commentary of the Ministry http://migrationonline.cz/en/labour-immigration-in-the-czech-republic (access: 9.08.2016).
 6. Card D. 2001. Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local Labor Market Impacts of Higher Immigration. Journal of Labor Economics, 19(1): 22-64.
 7. Challenges of Ageing Societies in the Visegrad Countries Hungary, Czech Republic, Poland, Slovakia 2013. Ed. S. Zsuzsa. Hungarian Charity Service of the Order of Malta, Budapest.
 8. Divinsky B. 2007. Labor market - migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way. International Organization for Migration, Bratislava.
 9. Drbohlav D. 2005. The Czech Republic: From Liberal Policy to EU Membership. http://www.migra-tioninformation.org/Profiles/display.cfm?ID=325 (access: 9.08.2016).
 10. Eurostat yearbook. 2016. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe-in-fig-ures---Eurostat-yearbook (access: 29.07.2016).
 11. Grossman J. B. 1982. The Substitutability of Natives and Immigrants in Production. Review of Economics and Statistics, 64 (4): 596-603.
 12. Horakova M. 2000. Legal and Illegal Labour Migration in the Czech Republic: Background and Current Trends. Informal network on foreign labour in Central and Eastern Europe, ILO/Luxemburg Co-operation: Project RER/97/MO2/LUX. ILO International Migration Papers, No. 32, Geneva: ILO.
 13. Hunt J. 2010. Skilled Immigrants' Contribution to Innovation and Entrepreneurship in the US. Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD Countries, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264095830-en (access: 29.07.2016).
 14. Jończy R. 2010. Emigracja zarobkowa jako czynnik zwiększający popyt na pracę cudzoziemców - prawidłowości teoretyczne. In: Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy. Eds. R. Jończy, S. Kubiciel. Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole.
 15. Kaczmarczyk P., Okólski M. 2008. Demographic and labour market impacts of migration on Poland. Oxford Review of Economic Policy, 4(3): 599-624.
 16. Kotkowska I.E. 2005. Older workers in the labour market and social policies. In: Population ageing and its challenges to social policy. Eds. R. Schoenmaeckers, I. E. Kotowska. Council of Europe Publishing, Population Studies, 50: 117-169.
 17. Kritz M.M., Gurak T.D. 2001. The impact of immigration on the internal migration of native and immigrant. Demography, 38(1): 133-145.
 18. Kwidziński E. 2014. Politykia imigracyjna Węgier. http://www.psz.pl/121-spoleczenstwo/polityka-imigracyjna-wegier (access: 6.08.2016).
 19. Leridon H. 2005. Reproduction and demography in Europe. International Congress Series, 1279: 68- 74.
 20. Massey D.S., Arango, J. Hugo G., Kouaouci A. Pellegrino, Taylor J.E. 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review, 19: 431-466.
 21. Migration Policy Debates. 2014. https://www.oecd.org/migration/0ECD%20Migration%20Policy%20De-bates%20Numero%202.pdf (access: 10.08.2016).
 22. Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody symulacji 2000. Ed. E. Kryńska. Studia i Monografie, IPiSS, Warszawa.
 23. Okólski M. 2005. Demografia - podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Scholar, Warszawa.
 24. Organiściak-Krzykowska A. 2013. Współczesne uwarunkowania i kierunki migracji w Polsce. In: Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce. A. Organiściak-Krzykowska, E. Kwiatkowski, J. Machnis-Walasek, A. Krajewska, K. Piłat, S. Pieńkowska-Kamieniecka. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 25. Polityka migracyjna Polski - Stan obecny i postulowane działania. https://bip.mswia.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html (access: 3.08.2016).
 26. Portes A., Borocz J. 1989. Contemporary Immigration: Theoretical Perspectives on Its Determinants and Modes of Incorporation. The International Migration Review. Special Silver Anniversary Issue: International Migration an Assessment for the 90's, 23(3): 606-630.
 27. Rauziński R. 2010. Starzenie się ludności i jego konsekwencje społeczne w świetle procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim w latach 2010-2035. In: Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne.
 28. Ed. S. Rogala. Materiały z konferencji naukowej "Starość, zależność, samotność - konsekwencje społeczno-rodzinne", Opole.
 29. Ruhs M., Vargas-Silva C. 2015. The Labour Market Effects of Immigration. Migration Observatory briefing, COMPAS, University of Oxford, Oxford.
 30. Scherer P. 2001. Age of withdrawal from the labour force in OECD countries, OECD. Labour Market and Social Policy Occasional Papers, 49: 61.
 31. Sitek E. 2008. Bezrobocie w wybranych krajach Unii Europejskiej w świetle migracji zagranicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, 21: 108-111.
 32. The Government of the Slovak Republic Resolution No. 574. 2011 https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/migration-policy-in-the-slovak-republic-perspective-until-the- year-2020 (access: 12.08.2016).
 33. Witkowski J.1985. Migracje a ruchliwośc społeczna ludności w Polsce. Monografie i Opracownia. SGPiS, 196, Warszawa.
 34. Zdrojewski E.Z. 2003. Migracje wewnętrzne w Polsce na przełomie XX i XXI. In: Procesy demograficzne u progu XXI w. Polska a Europa Ed. Z. Strzelecki. RRL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu