BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Barbara (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Procesy integracyjne w turystyce europejskiej
The Process of Integration in the European Tourism
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2016, nr 4, s. 157-173, tab., rys.
Krakow International Studies
Tytuł własny numeru
Między wolnością a bezpieczeństwem : w poszukiwaniu europejskich priorytetów
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rozwój turystyki, Ruch turystyczny
Economic and political integration of Europe, Tourism development, Tourist movement
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Współczesna turystyka korzysta z międzynarodowych procesów integracyjnych i globalizacyjnych. Głównymi czynnikami rozwoju turystyki są: stabilizacja polityczna, wzrost gospodarczy i wzrost zamożności społeczeństw, coraz większa ilość czasu wolnego, a także postęp w dziedzinie techniki. Turystykę uważa się za ważny sektor gospodarki europejskiej. Europa jest najczęściej odwiedzanym regionem świata. W 2015 r. jej udział w światowym ruchu turystycznym wynosił 51,2%, a w światowych wpływach z turystyki - 35,8%. Integracja państw europejskich w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej, ekologicznej czy edukacyjnej ma istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój gospodarki turystycznej. (abstrakt oryginalny)

The modern tourism profits from the international processes of integration and globalization. The main factors of tourism development is political stability, economic growth and the increase in wealth of societies, the increase in leisure time, as well as advances in technology. Tourism is considered to be an important sector of the European economy. Percentage of Europe in global tourism was 51.2% in 2015. Europe is the most visited region of the world, which reached 35.8% of global world revenue from tourism in 2015. The integration of the European countries in the field of policy and economy as well as in the social, ecological and educational area has a significant impact on the functioning and development of the tourist economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Borzyszkowski, Polityka turystyczna państwa, Koszalin 2005, s. 41, 149-150.
  2. A. Kaczmarska, Wybrane czynniki rozwoju turystyki, Katowice 2013, s. 211.
  3. W. Kurek, Historia turystyki, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, Warszawa 2007, s. 64.
  4. K. Taraba, Ogólnoświatowa rola Unii Europejskiej - próba wyjaśnienia jej znaczenia, "Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 2014, nr 3, s. 175.
  5. K.J. Helnarska, Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Toruń 2004, s. 13.
  6. W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2010, s. 200-2013.
  7. Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, red. J. Kotyński, Warszawa 2005, s. 7.
  8. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Warszawa 2011, s. 132.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2680
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu