BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska Walentyna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Education of People Working in Poland Versus Other European Union Countries
Wykształcenie osób pracujących w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (2), s. 123-135, tab., bibliogr. s. 134-135
Słowa kluczowe
Teoria kapitału ludzkiego, Wykształcenie, Struktura pracy, Analiza porównawcza
Theory of human capital, People's education, Work structure, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wykształcenie odgrywa szczególną rolę w budowie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa jest szansą na szybszy rozwój społeczny i gospodarczy każdej gospodarki. Poziom wykształcenia decyduje także o jakości kapitału jednostki i ma znaczenie dla jej pozycji na rynku pracy. Celem opracowania jest ukazanie roli wykształcenia w kształtowaniu zatrudnienia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2014. Przeprowadzone analizy pozwalają na pozytywną ocenę jakościowych zmian zachodzących w strukturze zasobu pracujących w Polsce. W badanych latach w sposób zasadniczy zmniejszył się udział pracujących o niskim poziomie wykształcenia oraz wzrósł udział pracujących z wykształceniem wyższym. (abstrakt oryginalny)

Education plays a special role in the construction of a modern knowledge-based economy. The increase in the educational level of the population is a chance for a faster social and economic development of any economy. The level of education also determines the quality of the individual and is important for their position in the labor market. The aim of this study is to show the role of education in shaping employment in Poland compared to other European Union countries in the years 2005-2014. The analysis makes it possible to positively assess qualitative changes in the structure of the employment stock in Poland. In the period under study, the share of employees with low educational attainment decreased in a fundamental way, while the share of employees with higher education increased significantly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2015. 2016. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 2. Becker G.S. 1962. Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of Political Economy, 70: 9-49.
 3. Becker G.S. 1975. Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Columbia University Press, New York and London.
 4. Blaug M. 1995. Metodologia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Domański S.R. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWN, Warszawa.
 6. Drucker P.F. 2002. Myśli przewodnie. MT Business, Warszawa.
 7. Dworak E. 2014. Mierzenie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej. In: Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy. Eds. E. Dworak, T. Grabia, W. Kasperkiewicz, W. Kwiatkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu (access: 25.08.2016).
 9. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Regulation of the Minister of Economy and Labour, Journal of Laws No. 82 of 17 May 2010, Item 537.
 10. Kryńska E., Kwiatkowski E. 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Kwiatkowska W. 2007. Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Mincer J. 1958. Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 66: 281-302.
 13. Ranguelov S., Coster I.D., Norani S., Paolini G. 2012. Key Data on Education in Europe 2012. European Commission, Brussels.
 14. Schultz T.W. 1961. Investment in human capital. American Economic Review, 51: 1-17.
 15. Welfe W. 2001. Empiryczne modele wzrostu potencjału gospodarczego. In: Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego. Ed. W. Welfe. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu