BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodko Grzegorz W. (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Jak zniszczyć kraj : ekonomia i polityka greckiego kryzysu
How to Destroy a Country? Economics and Politics of Greek Crisis
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 2, s. 204-224, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Neoliberalizm, Kryzys gospodarczy, Przyczyny kryzysu, Poglądy ekonomiczne
Neoliberalism, Economic crisis, Causes of crisis, Economic views
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Unia Europejska (UE)
International Monetary Fund (IMF), European Union (EU)
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Grecja to mała gospodarka. Wskutek zaszłości kilku ostatnich lat - drastycznego spadku produkcji w pierwszej połowie dekady lat 2010. o ponad 25% w Grecji i wzrostu o niecałe 11% w Polsce - w 2015 r. Grecja stała się pierwszym krajem Zachodu, który Polska prześcignęła pod względem dochodu narodowego na głowę ludności. Tam już tylko 25 600 dolarów, licząc według parytetu siły nabywczej, (PSN) tu już aż 26 400. Niewielki to wszakże powód do radości nad Wisłą, a wielki do zmartwienia w tej współczesnej Helladzie. Obecnie grecki PKB (według PSN) stanowi zaledwie 0,25% światowej produkcji i niecałe 1,5% produktu brutto Unii Europejskiej, której Grecja jest członkiem od 1981 r. Podczas gdy grecki dramat trwa, do udziału w nim jako autor i doradca dołączył James K. Galbraith, publikując książkę, która nie może nie wywołać żywej dyskusji (...). Książka Galbraitha zawiera potężny ładunek informacji z pierwszej ręki oraz interpretacji z wysokiej półki. Z pierwszej ręki, bo autor uczestniczył w greckich wydarzeniach jako doradca rządu, bliski współpracownik z uwagą obserwowanego w kraju i na świecie nieortodoksyjnego ministra finansów Yanisa Varoufakisa, także profesora ekonomii, z którym nieco wcześniej współdziałał w Lyndon B. Johnson School of Public Affairs na Uniwersytecie Teksas w Austin. Z górnej półki, bo autor dostarcza nam nie tylko masę sprawdzonych faktów, zweryfikowanych danych, odniesień do źródłowych dokumentów, lecz również wartościową, bo najczęściej poprawną ich teoretyczną interpretację. Zarazem formułuje on ostre, niekiedy nawet skrajne polityczne oceny, gdy stara się dowodzić, że seria działań narzucanych Grecji z zewnątrz była i jest szkodliwa nie tylko ze względu na ignorancję ich autorów, lecz także z powodu dążenia do zdominowania i peryferyzacji, jeśli wręcz nie neokolonizacji tego kraju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. BBC, Greece Bailout: Eurogroup 'Hopes for Debt Relief Deal on 24 May' 2016 (http://www. bbc.com/news/world-europe-36250497) (dostęp 9.05.2016).
 2. Blanchard O., Greece: Past Cntiques and the Path Forward, "IMF Direct. The International Monetary Fund's Global Economy Forum", 9 July 2015 (https://blog-imfdirect. imf.org/2015/07/09/greece-past-critiques-and-the-path-forward/).
 3. Broken Promises? The Argentine Crisis and Argentine Democracy, red. E. Epstein, D. Pion--Berlin, Lexington Books, New York-Toronto 2008.
 4. Galbraith James K., Greece and Europe: Economic and Ethical Issues, "Koźmiński University and TIGER Distinguished Lectures" 2015, nr 25 (December) (http://www. tiger.edu.pl/publikacje/25_Galbraith.pdf).
 5. Galbraith James K., Inequality: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, Oxford-New York 2016 (2016a).
 6. Galbraith James K., The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth, Simon and Schuster, New York 2014.
 7. Galbraith James K., Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe, Yale University Press, New Haven-London 2016 (2016b).
 8. Galbraith John K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Bellona, Warszawa 1999.
 9. Galbraith John K., The Affluent Society, Houghton Mifflin Company, New York 1958.
 10. Kolodko G.W., Africanization of Greece, "Roubini EconoMonitor" 6.07.2015 (2015b).
 11. Kolodko G.W., Brexitology, "Roubini EconoMonitor" 6.07.2016 (www.economonitor. com/blog/2016/07/brexitology).
 12. Kolodko G.W., ECB Must Rescue Greece - or Pay More Eater, "Financial Times" 22.02.2012 (http://www.tiger.edu.pl/aktualnosci/2012/02/ECB_must_rescue_Greece_ or_pay_more_later_Financial_Times_21_02_12.pdf).
 13. Kolodko G.W, Greece: Don't Play with Fire, but Don't Sweep It Under the Carpet, "Roubini EconoMonitor" 12.06.2015 (2015a) (http://www.economonitor.com/blog/2015/06/ greece-dont-play-with-fire-but-dont-sweep-it-under-the-carpet/).
 14. Kolodko G.W., Poland's Lesson for Greece, "The Economist" 12.05.2011 (2011a) (http:// www.tiger.edu.pl/aktualnosci/2011/05/Economist_Polands_lesson_for_Greece_May _12th_2011.pdf).
 15. Kolodko G.W., Private Sector Role Essential in Greek Drama, "Financial Times" 22.06.2011 (2011b) (http://www.tiger.edu.pl/aktualnosci/2011/06/KOLODKO_Financial_Ti-mes_22_06_ll.pdf).
 16. Kolodko G.W., Nuti M.D., Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie, Poltext, Warszawa 1997.
 17. Kolodko G.W., Rutkowski M., The Problem of Transition from Socialist to a Free Market Economy: The Case of Poland, "The Journal of Political, Social and Economic Studies" 1991, nr 16(2).
 18. North D., Understanding Economic Change and Economic Growth, "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management and TIGER Distinguished Lectures Series" 2002, nr 7 (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/north.pdf).
 19. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 20. Varoufakis Y., And the Weak Suffer What They Must? Europe's Crisis and America's Economic Future, Bodley Head, London 2016 (2016a).
 21. Varoufakis Y., Globalny Minotaur Ameryka, Europa i przyszłość światowej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 (2016b).
 22. Williamson J., Differing Interpretations of the Washington Consensus, "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management and TIGER Distinguished Lectures Series" 2005, nr 17 (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/williamson.pdf).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu