BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ozdowski Seweryn (Sev) (University of Sydney, adiunkt)
Tytuł
Australia : imigracja i wielokulturowość
Australia : Immigration and Multiculturalism
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2016, nr 4, s. 175-248, tab., rys., bibliogr. 86 poz.
Krakow International Studies
Tytuł własny numeru
Między wolnością a bezpieczeństwem : w poszukiwaniu europejskich priorytetów
Słowa kluczowe
Kryzys migracyjny, Imigracja, Wielokulturowość
Migrant crisis, Immigration, Multicultural
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Australia
Australia
Abstrakt
Artykuł jest rozwinięciem wykładu wygłoszonego na konferencji "Imigracja i wielokulturowość w XXI wieku. Przypadek Polski", zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kwietniu 2016 r. Zawiera on historyczny i współczesny przegląd australijskich doświadczeń z imigracją oraz wielokulturowością i próbuje ocenić przydatność tego doświadczeń dla Europy. Pierwsza część artykułu omawia cele i zasady australijskiego systemu imigracyjnego stosowane przez ostatnie dwieście lat, ze szczególnym naciskiem na ekonomię, bezpieczeństwo i świadomość narodową. Następnie autor rozwija temat polityki osadnictwa i wielokulturowości od roku 1975, z punktu widzenia sukcesu w integracji migrantów i uchodźców w społeczeństwo australijskie. Szczególny dyskurs dotyczy powiązań pomiędzy polityką imigracyjną i wielokulturowością. Artykuł ocenia wpływ tych programów rządowych na zapewnienie społecznej jedności. W końcowej części artykuł ocenia użyteczność australijskich rozwiązań dla formowania odpowiedzi na europejski kryzys związany z masowym napływem uchodźców i migrantów w latach 2015-2016. W konkluzji autor stwierdza, iż Unia Europejska nie ma obecnie ani skutecznej polityki imigracyjnej ani programów osadnictwa, które pozwoliłyby na efektywną kontrolę granic i na zapewnienie spokoju społecznego. (abstrakt oryginalny)

The paper is based on an address to "Immigration and Multiculturalism in XXI Century. The Case of Poland", conference organised by the Adam Mickiewicz University, Poznan in April 2016. It reviews both the Australian immigration experience and Australian multiculturalism from an historical perspective and also reviews current practice in an attempt to evaluate its relevance to Europe. The paper starts with an examination of objectives and principles underlying the Australian immigration system over the last two centuries with particular focus on economic development, national security and identity issues. Then the paper outlines the settlement and multicultural policies and programs that have been put in place since 1975 to integrate migrant and refugee intake into broader Australian society. It also considers the linkages that exists between immigration and multiculturalism and evaluates the success or otherwise of these policies/programs in terms of social cohesion outcomes. Finally, the paper examines the Australian solutions and contemporary challenges and considers the applicability of the Australian model to guide the development of European responses to the 2015-16 migration/refugee crises. It concludes that at present the European Union has neither an effective immigration policy nor Australian style multiculturalism and settlement policies to deal with the current immigration crisis and/or its social cohesion consequences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer, T.K, Flake, R., & Sinning M.G. (2010). Neighbourhood Effects on Labor Market Outcomes of First- and Second-Generation Migrants in Germany. German Institute for Economic Research. https://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/ diw_01.c.357788.de/soep2010_paper_flake.pdf.
 2. Berry, J.W. & D.L. Sam (2013). Accommodating Cultural Diversity and Achieving Equality. An Introduction to Psychological Dimensions of Multiculturalism. European Psychologist, Vol. 18(3), p.151-157.
 3. Betts, K. (2001). Boatpeople and public opinion in Australia. People And Place, 9(4), 45. Retrieved from http://arrow.monash.edu.au/hdl/1959.1/480683.
 4. Bouma G.D., & Hughes P.J. (2014). Using census data in the management of religious diversity: an Australian case study' in Religion, Vol.44, No.3 pp. 434 - 452, Routledge, Taylor & Francis Group.
 5. Bowen C. (2011). The genius of Australian multiculturalism. Minister for Immigration and Citizenship, 17 February 2011.
 6. Calwell, A. (1945). White Paper on Immigration (pp. 4911-4915). Hansard House of Representatives, 2 August 1945.
 7. Collins,J. (2015). Igniting the Entrepreneurial Passion of Newly-Arrived Refugees in Sydney. Sydney: UTS Business School.
 8. Cope, B., & Kalantzis, M. (1997). Productive diversity: a new, Australian model for work and management. Sydney: Pluto Press.
 9. Dastyari, A. (2016). The 2014 Castan Human Rights Report - Faculty of Law. Monash. edu. Retrieved 12 April 2016, from http://www.monash.edu/law/centres/castancentre/policywork/hr-reports/2014/asylum.
 10. Davidson, H., & Doherty, B. (2016). Child refugees tell of bullying on Nauru: 'They are rude to us, they punch us'. The Guardian. Retrieved 12 April 2016, from http://www.theguardian.com/australia-news/2016/jan/21/child-refugees-tell-of-bullyingon-nauru-they-are-rude-to-us-they-punch-us?CMP=soc_567.
 11. Davis, G. (2011). A Question of Respect (15 March 2011). Grubsheet Feejee, accessed 23 September 2012, http://www.grubsheet.com.au/?p=21.
 12. De Maio, J., Silbert, M., Jenkinson, R., & Smart, D. (2014). Building a New Life in Australia: Introducing the Longitudinal Study of Humanitarian Migrants. Family Matters, 94, 5-14. Web. 26 April 2016. https://aifs.gov.au/publications/family-matters/issue-94/building-new-life-australia.
 13. Doherty, B. (2015). UN countries line up to criticise Australia's human rights record. The Guardian. Retrieved 12 April 2016, from http://www.theguardian.com/law/2015/nov/10/un-countries-line-up-to-criticise-australias-human-rights-record.
 14. Donnelly, J. (1984). Cultural Relativism and Universal Human Rights, Human Rights Quarterly, Vol. 6, No. 4 (Nov. 1984), 400-419.
 15. Dunn, K. (2016). Challenging Racism: The Anti -Racism Research Project. Western Sydney University, 2016.
 16. Dunn, K., Forrest, J., Pe-Pua, R., Hynes, M., & Maeder-Han, K. (2009). Cities of race hatred? The spheres of racism and anti-racism in contemporary Australian cities. Cosmopolitan Civil Societies Journal, 1, 1-14.
 17. Ergas, H. (2015). Ingrained Culture of Complaint, in The Australian. 23 November 2015, p. 42.
 18. Evans, R. (2001). The White Australia Policy. In Jupp, J. (ed.) The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, It's People and Their Origins. New York; Cambridge University Press.
 19. Evershed, N. (2014). Mandatory immigration detention is a billion-dollar business - analysis. The Guardian. Retrieved 11 April 2016, from http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/aug/25/-sp-mandatory-immigration-detention-is-a-billion-dollar-business-analysis.
 20. Fierravanti-Wells, C. (2015). National Press Club Address with Concetta Fierravanti- Wells, Assistant Minister for Multicultural Affairs. National Press Club Address, 21 October 2015. http://www.canberraiq.com.au/downloads/2015-10-21-1.pdf, viewed 11 Mar. 2016.
 21. FitzGerald S. (1988). Immigration: a Commitment to Australia Report. Multicultural Australia, pp. 119-127.
 22. French, Robert (2003). The Race Power: A Constitutional Chimera. In H.P. Lee and George Winterton. Australian Constitutional Landmarks. Cambridge UK: Cambridge University Press. pp. 180-212
 23. Galbally, F. (1978). Migrant Services and Programs. Report of the Review of Postarrival Programs and Services to Migrants, AGPS Canberra 1978, p. 5.
 24. Grassby, A. (1973). A Multi-Cultural Society for the Future. Multicultural Australia, 11 August 1973.
 25. Grey, J. (2008). A Military History of Australia, Port Melbourne.
 26. Hanson, P. (1996). Pauline Hanson - Party Leader - Maiden Speech. Onenation.com. au. http://www.onenation.com.au/paulinehanson#maiden, viewed 10 Mar. 2016.
 27. Howard, J. (1996). John Howard on Multiculturalism. Multicultural Australia, 3 Dec. 1996.
 28. Hughes, P., & Keski-Nummi, A. (2016). Beyond Operation Sovereign Borders: A Longterm Asylum Policy for Australia. Retrieved from https://cpd.org.au/wp-content/uploads/ 2014/05/Final-Policy-Paper-Beyond-Operation-Sovereign-Borders-03.06.14. pdf.
 29. Hugo, G. (2011). A significant contribution: The economic, social and civic contributions of first and second generation humanitarian entrants. Canberra: Department of Immigration and Citizenship. Retrieved from www.dss.gov.au/sites/default/files/ documents/01_2014/economic-social-civic-contributions-booklet2011.pdf.
 30. Hunt, V., Layton, D. and Prince, S. (2015). Diversity Matters. McKinsey & Company, Print.
 31. Hurley, David (2016). NSW Parliament Friendship and Dialogue Ramadan Iftar Dinner Address.
 32. Hurst, D. (2016). Refugees May Face Monitoring And Further Restrictions, Leaked Document Suggests. The Guardian. http://www.theguardian.com/australianews/2016/feb/05/refugees-may-face-monitoring-further-restrictions-leaked-document, viewed 10 Mar. 2016.
 33. Jenkinson, R., Silbert, M., De Maio, J., & Edwards, B. (2016). Settlement experiences of recently arrived humanitarian migrants (Building a New Life in Australia Fact Sheet). Melbourne: Australian Institute of Family Studies. Retrieved on 1 May 2016 from https://aifs.gov.au/publications/settlement-experiences-recently-arrived-humanitarian-migrants.
 34. Jupp, J. (1988). The Australian People. An Encyclopaedia of the Nation, Its People and Their Origins, Angus & Robertson Publishers.
 35. Jupp, J. (2009a). Australia's immigration revolution.
 36. Jupp, J. (2009b). The Encyclopaedia of Religion in Australia, Cambridge University Press, Port Melbourne.
 37. Karlsen, E. (2015a). Refugee resettlement to Australia: what are the facts? Parliament of Australia, Canberra. http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_ Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/RefugeeResettlement.
 38. Karlsen, E. (2015b). Australia's off shore processing of asylum seekers in Nauru and PNG: a quick guide to the statistics - Parliament of Australia. Aph.gov.au. Retrieved 12 April 2016, from http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_ Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/Quick_Guides/Offshore.
 39. Karlsen, E., & Phillips J. (2011). Seeking asylum: Australia's humanitarian program, Background note, Parliamentary Library.
 40. Keating, P. (2002). Global Cultural Diversity Conference. Multicultural Australia, 16 July 2002 at http://www.multiculturalaustralia.edu.au/library/media/Audio/id/526. Global-Cultural-Diversity-Conference, 8 January 2013.
 41. Kenny, M. (2013). How culturally representative is Parliament? World News Australia Radio. SBS Radio 6 August 2013. Retrieved 12 April 2016, from http://www.sbs. com.au/news/article/2013/08/06/how-culturally-representative-parliament.
 42. Knopff , R., & Flanagan T. (1989). Human Rights and Social Technology: The new war on discrimination, Canada 1989, p. 131.
 43. Knott, J.W. (2001). Arrival and Settlement 1851 - 1880. In Jupp, J. (ed.) The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, It's People and Their Origins (pp. 37). New York; Cambridge University Press.
 44. Koleth, E. (2010). Multiculturalism: a review of Australian policy statements and recent debates in Australia and overseas. Research Paper No. 6 2010-11, Parliament of Australia.
 45. Lahmeyer, J. Australia: historical demographical data of the whole country (2003). Populstat.info. Retrieved 11 April 2016, from http://www.populstat.info/Oceania/ australc.htm.
 46. Laundy, C. (2016). "Diversity One of Our Strengths". Theaustralian.com.au. http:// www.theaustralian.com.au/opinion/cultural-diversity-is-one-of-our-strengths/newsstory/ 782c1c592f77d9ad12eb56ddbf29029a, viewed 11 Mar. 2016.
 47. Leuner, B. (2008). Migration, Multiculturalism and Language Maintenance in Australia: Polish Migration to Melbourne in the 1980s. Peter Lang AG, Switzerland, p 136-139, https://books.google.com.au/books?id=9kasGzPEjHoC&pg=PA137&lp g=PA137&dq=polish+refugees+after+ww2+Australia&source=bl&ots=faaGZM-8 0F&sig=kj6B-RSgloYB7fYhQuV6fKTHbIU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwigtO y38dfKAhXEI6YKHbTIAgg4ChDoAQhDMAQ#v=onepage&q=polish refugees% 20after ww2 Australia&f=false.
 48. Lewis R., & Higgins E. (2015). 'Community under siege'. In The Australian, 2 November 2015, p. 45.
 49. Lipson, D. (2016). Increased monitoring of refugees flagged in leaked document. ABC News, 5 Feb 2016. Retrieved 11 April 2016, from http://www.abc.net.au/news/2016- 02-04/leaked-document-outlines-changes-to-migration/7140952.
 50. Lo Bianco, J. (1987). 'National Policy on Languages', Multicultural Australia (1987), pp. 1-10, 14-15, 18, 189-203.
 51. Lopez, M. (2000). The origins of multiculturalism in Australian politics 1945-1975, Melbourne University Press 2000, p. 245.
 52. Lynch, P. (1971). 'The Evolution of a Policy', Multicultural Australia p. 2.
 53. MacCallum, D. (1972). The Alleged Russian Plans for the Invasion of Australia, 1864. Arts: The Journal Of The Sydney University Arts Association, 7(0). Retrieved from http://openjournals.library.usyd.edu.au/index.php/ART/article/view/5473/6108.
 54. Maguire, A. (2016). Why does international condemnation on human rights mean so little to Australia? The Conversation. Retrieved 12 April 2016, from http://theconversation.com/why-does-international-condemnation-on-human-rights-mean-solittle-to-australia-53814.
 55. Maher, S. (2016). Welfare for refugees '$100m'. Theaustralian.com.au. Retrieved 12 April 2016, from http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/state-politics/welfarebill- for-refugees-to-top-100m/news-story/76d8a01ad528a1be6ff68cf0fd242246
 56. Marger, M.N. (2008). Race and Ethnic Relations: American and Global Perspectives. Wadsworth Cengage Learning.
 57. Markus, A. (2012). Why Australians love to hate boat people? Paper presented at the University of Western Sydney Open Forum on 24 May 2012.
 58. Markus, A. (2013). Mapping Social Cohesion - The Scanlon Foundation Surveys 2013 National Report. http://scanlonfoundation.org.au/wp-content/uploads/2014/07/ mapping-social-cohesion-national-report-2013.pdf, viewed 15 Apr. 2016.
 59. Markus, A. (2014). Mapping Social Cohesion: The Scanlon Foundation Survey 2014. Report on "snap survey" conducted in October 2014.
 60. Markus, A. (2015). Mapping Social Cohesion - The Scanlon Foundation Surveys 2015. http://scanlonfoundation.org.au/wp-content/uploads/2015/10/2015-Mapping-Social- Cohesion-Report.pdf, viewed 10 Mar. 2016.
 61. Martin, A. (2001). 'Immigration Policy before Federation' in J. Jupp (ed.), The Australian People: An Encyclopaedia of the Nation, It's People and Their Origins, New York 2001, pp. 39-43.
 62. Megalogenis, G. (2012). Happy to be here, say migrants. The Australian, 15 September 2012.
 63. Morrison, S. (2011). 'Our Nation. A Liberal Perspective on Immigration and Social Cohesion in Modern Australia. Speech to the Federation of Ethnic Communities Council of Australia', 18 November 2011 at http://www.scottmorrison.com.au/info/ speech.aspx?id=312, 18 January 2013.
 64. Morrison, S. (2014). Migration and Maritime Powers Legislation Amendment (Resolving the Asylum Legacy Caseload) Bill 2014, transfer to Darwin. Transcript, 3 December 2014, Retrieved 12 April 2016, from http://pandora.nla.gov.au/pan/143035/20141222- 1032/www.minister.immi.gov.au/media/sm/2014/sm219747.htm.
 65. Ostrow, R. (1987). The New Boy Network. Taking Over Corporate Australia, William Heinemann Australia.
 66. Oxley, D., & Richards, E. (2001). The Convict Period. In Jupp, J. (ed.) The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, It's People and Their Origins. New York; Cambridge University Press.
 67. Ozdowski, S. (1985). The Law, Immigration and Human Rights: Changing the Australian Immigration Control System. International Migration Review, 19, 517-534. Fall, New York.
 68. Ozdowski, S. (1992). Cross-Portfolio Evaluation in: Department of the Prime Minister and Cabinet (1992): Access and Equity Evaluation Research, Australian Government Publishing Service.
 69. Ozdowski, S. (2004). A last resort? National Inquiry into Children in Immigration Detention.
 70. Ozdowski, S. (2009). An Absence of Human Rights: Children in Detention. Political Crossroads, 16(2), 39-72, http://sevozdowski.com/wp-content/uploads/2012/05/ An-absence-of-human-rights-Children-in-Detention-2009.pdf.
 71. Ozdowski, S. (2012a). Australia - Emergence of a Modern Nation Build on Diversity and "fair go". Political Crossroads, 19(1), 25-46.
 72. Ozdowski, S. (2012b). Fighting Racism and Discrimination in Multicultural Australia. FECCA's Mosaic, 2012.
 73. Ozdowski, S. (2013). Australian Multiculturalism. The Roots of its Success. In Mazur, K., Musiewicz, P., & Szlachta B. (2013), Editors, Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflections on Human Rights Education. Kraków: Ksiegarnia Akademicka. Available at http://www.akademicka.pl.
 74. Ozdowski, S. (2014). Kids in detention: new AHRC inquiry. Online Opinion, 7 February 2014.
 75. Phillips J., & Spinks H. (2013). Boat arrivals in Australia since 1976, Research paper, Parliamentary Library, Canberra. http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_ Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2011-2012/BoatArrivals.
 76. Phillips, J. (2012). The 'Pacific Solution' revisited: a statistical guide to the asylum seeker caseloads on Nauru and Manus Island. Parliament of Australia, Canberra. http://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_ library/pubs/bn/2012-2013/pacific solution.
 77. Phillips, J. (2015a). Asylum seekers and refugees: what are the facts? - Parliament of Australia. Aph.gov.au. Retrieved 11 April 2016, from http://www.aph.gov.au/ About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/ rp1415/AsylumFacts.
 78. Phillips, J. (2015b). Boat arrivals and boat 'turnbacks' in Australia since 1976: a quick guide to the statistics - Parliament of Australia. Aph.gov.au. Retrieved 14 April 2016, from http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/Quick_Guides/BoatTurnbacks.
 79. Phillips, J., Klapdor, M., & Simon-Davies, J. (2010). Migration to Australia since federation: a guide to the statistics. Department of Parliamentary Services. Retrieved from http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bn/sp/migrationpopulation.pdf.
 80. Pleskot, P., (2014). Solidarnosc na Antypodach. Inicjatywy solidarnosciowe polskiej diaspory w Australii (1980-1989). Instytut Pamieci Narodowej. Warszawa.
 81. Richardson, S., Miller-Lewis, L., Ngo, P., & Ilsley, D. (2002). The settlement experiences of new migrants: A comparison of Wave One of LSIA 1 and LSIA 2. Canberra: Department of Immigration and Citizenship. Retrieved from www.dss.gov.au/sites/ default/files/documents/01_2014/settle_exp_access.pdf.
 82. Turnbull M. (2016a). Remarks at Harmony Day Morning Tea, Parliament House, Canberra. http://www.pm.gov.au/media/2016-03-16/remarks-harmony-day-morningtea accessed on 17-03-2016.
 83. Turnbull M. (2016b). 2016 Lowy Lecture, http://www.pm.gov.au/media/2016-03-23/2016-lowy-lecture.
 84. Wnukowski, D. (2016). Australia's Asylum and Migration Policy: lessons to Apply to the European Refugee Crisis. Policy Paper. The Polish Institute of International Affairs No.1 (142) January 2016.
 85. Wroe, D. (2015). Refugee crisis: Europe looks to Australia for answers. The Sydney Morning Herald. Retrieved 12 April 2016, from http://www.smh.com.au/national/ refugee-crisis-europe-looks-to-australia-for-answers-20150423-1ms804. html#ixzz3zopO523e.
 86. Zubrzycki, J. (1994). 'Arthur Calwell and the origin of post-war immigration', Multicultural Australia; Canberra 6 October 1994, accessed on 31 October 2012 http://www.multiculturalaustralia.edu.au/doc/zubrzycki_1.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2680
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu