BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Monika (University of Agriculture in Krakow), Świątoniowska Drota (University of Agriculture in Krakow), Kotlarz Paweł (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Examination of the Conformity of Registry Data Before and after the Modernization with the Actual State in the Field
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr II/2, s. 783-792, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Użytki rolne, Budynki inwentarskie, Rejestr administracyjny
Agricultural land, Farm building, Administrative register
Uwagi
summ.
Abstrakt
The legal basis for the modernization of the land and building registry is the Act of 17 May 1989 Geodetic and Cartographic Law, which determines how the procedure of update and modification of data, to the form which is in accordance with applicable regulations, is carried out. Maintaining of the proper degree of timeliness and reliability of the registry data is important because of the prospect of integration with the Databases of Topographic Objects (BDOT) and Geodetic Registry of Infrastructural Network (GESUT), in the project of construction of the Real Estate Integrated Information System (ZSIN). Furthermore, the land and building registry (EGiB) plays a significant role in the implementation of most of the processes of real estate management. The aim of the publication is to verify the compliance of the registry data regarding the area and the course of the borders of plots before and after modernization, with the real state in the field. The complex survey of plots before and after modernization was performed to assess the effects of modernization, taking into account the reliability of geodetic works and the timeliness of the registry data. The present study involved updating the course of borders and areas of the plots used solely for agricultural purposes. The object of research represented the complex of 31 plots used for agricultural purposes, located far from the village buildings. The study area is located in Małopolskie voivodship, in the district of Myślenice. In order to verify the course of borders of plots the rapid satellite measurement using the method RTK / RTN with the receiver CHC X900+ was applied. The selected measurement technique is economic and accurate, therefore often used by surveyors for this type of field tasks. The study showed the need for re-modernization of land and buildings registry in the selected area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hanus P., Jasinska E., Preweda E. (2014). Analysis Of The Accuracy Of Determining The Coordinates Property Borders. 9th International Conference on Environmental Engineering (ICEE) Vilnius, Lithuania, May 22-23, 2014. 9th International Conference Environmental Engineering (9th Icee) - Selected Papers. ISBN:978-609-457-640-9. DOI: 10.3846/enviro.2014.192
  2. Kwartnik-Pruc A. (2013). Assessment of procedures for determining property boundaries in the context of creating cadastre in Poland. SGEM2013: GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing, Albena, Bulgaria, 16-22 June 2013. Geodesy and mine surveying, Photogrammetry and remote sensing, Sofia, STEF92 Technology Ltd. vol. 2, 71-78.
  3. Maślanka J. (2016). Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych. The concept of modernization of land and building registry in the aspect of the needs of harmonization and interoperability of registry databases . Rozprawa doktorska AGH, tekst niepublikowany, 290stron.
  4. Mika M., Janus J., Taszakowski J., Leń P. (2017). Rola kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce. The role of the complex works of land consolidation and exchange in the process of modernization of the cadastre of real estate in Poland Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. I/2, 243-255.
  5. Siejka M., Ślusarski M., Mika M. (2015). Legal and technical aspects of modernization of land and buldings cadastre in selected area. Reaports on Geodesy and Geoinformatics, vol. 99, 44-53.
  6. Siejka M., Ślusarski M., Mika M., Leń. P. (2016). Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w świetle obowiązujących przepisów prawnych. The modernization of land and building registry in the light of existing legislation Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr II/I, 363-373.
  7. Taszakowski J., Janus J., Mika M., Leń P. (2016). Katastralne scalenia gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce. Cadastral land consolidation in the process of modernization of the cadastre of real estate in Poland Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. II/I, 375-394.
  8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1034).
  9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629).
  10. Źróbek R. (2000). Gospodarka nieruchomościami. Real estate management. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.060
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu