BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarski Marek (University of Agriculture in Krakow), Justyniak Natalia (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Experimental Evaluation of the Accuracy Parameters of Former Surveying Networks
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr II/2, s. 825-835, tab., bibliogr. 14 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Rejestr administracyjny, System Informacji Przestrzennej, Geodezja
Administrative register, Geographic Information System (GIS), Geodesy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Surveying field measurements performed during the development and updating of land registry were based directly on measuring networks. Accuracy parameters of these networks are lower in comparison with modern measurement networks. The main reasons for the lower accuracy relate mainly to the lower precision of measurements, two orders of network and approximate techniques for determining the coordinates of the points of these networks. Currently, archival materials of the State Geodetic and Cartographic Resource are used during surveying of real estate (division, separation, modernization of land registry). The paper presents the results of experimental evaluation of the accuracy parameters of former networks. The purpose of the performed evaluation to was to analyze the possibilities of use archival materials of the State Geodetic and Cartographic Resource during surveying works related to real estate. The study was carried out on the basis of three test objects located in the Małopolskie voivodship. Points of the analyzed networks found on the ground were measured (approx. 34% of all points), and then their coordinates were determined. The representative research sample was constituted by sets of deviations Z - the length of the displacement vector of the point in the research sample in relation to its position considered as error free. The basic estimator of the accuracy of analyzed networks was the root mean square error RMSE. This estimator was determined on the basis of a vector Z* originating from the set, from which the outlying observations were removed. Values of calculated RMSE show, that for the analyz ed objects the required accuracy is met by no more than 16% of the points of the networks (RMSE ≤ 0.20 m). Therefore, it may be concluded, that for more than 80% of the border points the average position errors exceed the threshold size: 0.30 m relative to the 1st class geodetic network. Hence the conclusion that during surveying real estate, archival materials of the State Geodetic and Cartographic Resource should be used in a limited scope. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski A. (2005). Teoria błędów dla geodetów. Oficyna Wyd. PW w Warszawie.
 2. Czaja J. (1996). Modele statystyczne w informacji o terenie. Wyd. AGH w Krakowie.
 3. Doskocz A. (2013). Metodyka oceny dokładności wielkoskalowych map cyfrowych. Wyd. UWM w Olsztynie.
 4. Felcenloben D. (2011). Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy. Wyd. Gall w Katowicach.
 5. Greń J. (1987). Statystyka stosowana. PWN Warszawa
 6. Instrukcji technicznej G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. (1983). GUGiK Warszawa.
 7. ISO. (2013). ISO 19157: Geographic information - Data quality.
 8. Liao S.B., Bai Y., (2010). A new grid-cell-based method for error evaluation of vectorto-raster conversion. Computational Geosciences, 14, 539-549.
 9. Ney B. (1976). Metody statystyczne w geodezji. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH w Krakowie.
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454, z późn. zm.).
 11. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).
 12. Wiśniewski Z. (2005). Rachunek wyrównawczy w geodezji. Wyd. UWM w Olsztynie.
 13. Volk V. (1965). Statystyka stosowana dla inżynierów. WNT Warszawa.
 14. Zandbergen P.A. (2008). Positional Accuracy of Spatial Data: Non-Normal Distributions and a Critique of the National Standard for Spatial Data Accuracy. Transactions in GIS, 12(1), 103-130.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.064
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu