BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowski Janusz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu)
Tytuł
Jak przygotować samorządy do wejścia w życie przepisów EU GDPR (eng) - European Union General Data Protection Regulation - RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
How to Prepare Local Governments for the Entry Into Force of the EU Legislation - RODO (European Data Protection Regulation)
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 101-111, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Ochrona danych osobowych, Przepływ danych osobowych
Local government, Personal data protection, Flow of personal data
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Publikacja przedstawia najistotniejsze zagadnienia dotyczące wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dniem 28 maja 2018 (RODO) w jednostkach samorządowych. Wskazuje na błędy w funkcjonowaniu aktualnych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz.922), które mogą wpływać negatywnie na procesy dostosowawcze. Określono zasady przygotowania organizacji do wdrożenia RODO, akcentując rolę ABI jako niezbędnego partnera w tym procesie. (abstrakt oryginalny)

The publication presents the most important issues concerning the introduction of European Parliament and Council Directive (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) May 28, 2018 (RODO) in self-government units. Indicates errors in the functioning of the current provisions of the Data Protection Act (Journal of Law 2016, item 922), which may adversely affect adaptation processes. Briefly outlined the principles for preparing an organization to implement the RODO, emphasizing the role of ABI as an indispensable partner in this process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Beck 2016.
 2. Cygan T., Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Presscom 2017.
 3. Dorre-Kolasa D. (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Beck 2017,
 4. IT profesjonal nr 5, 2017r, wyd. Presscom.
 5. IT w administracji nr 10, 2016, wyd. Presscom.
 6. Kępa L., Ochrona danych osobowych w praktyce, Difin2 2014.
 7. Kołodziej Maciej, Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji, Beck 2016.
 8. Korga M. (red.), Przygotowanie organizacji do stosowania RODO, Presscom 2017.
 9. Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Beck 2016.
 10. Leśniewski G. (red.), Ochrona danych osobowych w dziale IT, Presscom 2017.
 11. Polok M., Bezpieczeństwo danych osobowych, Beck 2008.
 12. Polskie tłumaczenia zmodyfikowanych wytycznych do unijnego rozporządzenia [http://www.giodo.gov.pl/1520281/id_art/9939/j/pl].
 13. Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.
 14. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.
 17. Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych ('DPO') przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r. [http://www.giodo.gov.pl/1520142/id_art/4589/j/pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu