BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieczarka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polska e-administracja na tle państw członkowskich Unii Europejskiej w rankingu Indeksu Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego - DESI
Polish eGovernment of the Digital Economy and Society Index - DESI in comparison with Member States of the European Union
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 113-126, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
e-administracja, Technologie cyfrowe, Usługi publiczne, e-usługi publiczne
e-government, Digital technologies, Public services, Public e-services
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem artykułu było przedstawienie ewolucji cyfrowych usług publicznych Polski na tle państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2013 - 2016 na podstawie badań Komisji Europejskiej, według indeksu DESI (Digital Economy and Society Index) - mierzącego postęp państw Unii Europejskiej w dziedzinie cyfryzacji. Ponadto, w opracowaniu zaprezentowano definicje e-administracji oraz syntetyczne ujęcie planowanych, krajowych działań na rzecz informatyzacji usług publicznych. Przedstawiono także analizę kluczowych sub-wymiarów indeksu DESI oraz krótkie rozważania dotyczące kierunku rozwoju polskich usług publicznych w celu podniesienia poziomu ich świadczenia. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was to present the evolution of Digital Public Services in Poland, against the background of the European Union Member States over the years 2013 - 2016. The European Commission's research (Digital Economy and Society Index - DESI) has been used for this purpose. This paper presents definition of e-Government and the approach of planned actions for the Public Service provision. An analysis of the subdimensions of DESI Index and directions of Polish Public Services development is also described. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewska B, Czarnecki R, Rynek ICT w Polsce a rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 597. Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Naukowe uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 2. Dąbrowski K., Nauka o administracji. Skrypt akademicki. Wyd. Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, Ryki 2012.
 3. Fang Z., E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development, School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand 2002.
 4. Haręża A., Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej, Kwartalnik Naukowy "Prawo Mediów Elektronicznych 1/2011", Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.
 5. Janowski J., Administracja elektroniczna: kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Wyd. Municipium, Warszawa 2009.
 6. Kachniarz M., Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka, Monografie i opracowania nr 210, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 7. Kisielnicki J., Innowacyjność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata, [w:] J. Harasim (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
 8. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa 2005
 9. Sylwestrzak M., Bartoszewska B., Czarnecki R., Rozwój e-usług publicznych w Polsce na przykładzie projektów realizowanych przez administrację publiczną w ramach 7. osi POIG [w:] A. Hildebrandt (red.) Kwartalnik: "Telekomunikacja i techniki informacyjne" 1-2/2016.
 10. Cele programu PZIP, strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji, [https://mc.gov.pl/konsultacje/program-zintegrowanej-informatyzacjipanstwa/ 3-cele-programu], (26.04.2017).
 11. Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji, Program otwierania danych publicznych, maj 2016, [https://mc.gov.pl/files/pr ogram_otwierania_danych_publicznych.pdf], (26.04.2017).
 12. E-government wg słownika Komisji Europejskiej, [inhttps://ec.europa.eu/di gital-single-market/en/glossary#letter_e], (dostęp 25.04.2017).
 13. Komisja Europejska, Jednolity rynek cyfrowy, [https://ec.europa.eu/commis sion/priorities/digital-single-market_en].
 14. Ministerstwo Cyfryzacji, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, [https://mc.gov.pl/konsultacje/program-zintegrowanej-informatyzacji-panst wa/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa], (26.04.2017).
 15. Nota metodologiczna Komisji Europejskiej: European Commission, Directorate- General for Communications Networks, Content and Technology, DESI 2017, Digital Economy and Society Index Methodological note, march 2017, [http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators#desi-sub-dimensio ns], (11.04.2017).
 16. OECD, Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide, [http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/eco nomics/handbook-on-constructing-composite-indicators-methodology-and-u ser-guide_9789264043466-en#.WOyJXdLyjIU#page1], (11.04.2017).
 17. Strona internetowa Komisji Europejskiej, [https://ec.europa.eu/digital-singl e-market/en/desi].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu